Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Univerzita Komenského

Vymedzenie a princípy ekonómie

(dňa 20.9.2016 v sekcii Univerzita Komenského)
Pre získavanie schopností ekonomicky myslieť je na začiatku potrebné sa odraziť od vymedzenia ekonómie a jej princípov. To je možné si stiahnuť...
čítať ďalej...

Nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte

(dňa 4.11.2010 v sekcii Univerzita Komenského)
Orientovať sa v spleti rôznych ekonomických škôl a nositeľov ekonomického myslenia je náročné. Pomôckou by mohla byť schéma, ktorú si môžete stiahnuť...
čítať ďalej...

Peniaze: zhrnutie teoretických a praktických súvislostí

(dňa 16.3.2009 v sekcii Univerzita Komenského)
Pochopenie problematiky vymedzenia (podstaty)peňazí, inflácie a jej ekonomických dôsledkov, súčasného menového a bankového systému a vplyvu peňazí na ekonomiku má v rámci výuky ekonómie podstatný význam.
čítať ďalej...

Základné vymedzenie úloh vlády

(dňa 4.11.2007 v sekcii Univerzita Komenského)
Pochopiť základné odlišnosti postavenia vlády a verejných financií v ekonomike a v spoločnosti je v rámci kurzu "Princípy makroekonómie" podstatné.
čítať ďalej...

Prístupy k daňovému a odvodovému zaťaženiu

(dňa 13.1.2007 v sekcii Univerzita Komenského)
Rámcové porovnanie troch prístupov k meraniu a vykazovaniu daňového a odvodového zaťaženia je možné nájsť...
čítať ďalej...

Základy medzinárodnej ekonómie

(dňa 10.1.2007 v sekcii Univerzita Komenského)
Základnú literatúru a zhrnutie k východiskovým teóriam medzinárodného obchodu, k slobodnému vs. regulovanému zahraničnému obchodu, ako aj k platobnej bilancii možno nájsť..
čítať ďalej...

Rámcové porovnanie klasickej a keynes. ekonomickej školy

(dňa 1.9.2006 v sekcii Univerzita Komenského)
Smith, Ricardo, Friedman a iní vs. Keynes, Samuelson, Kuznets a iní...
čítať ďalej...

Sylabus z predmetu "Makroekonómia"

(dňa 28.6.2006 v sekcii Univerzita Komenského)
Štyri bloky tém a zoznam odporúčanej literatúry si môžu stiahnuť doktorandi 1. ročníka Fakulty managementu UK v Bratislave...
čítať ďalej...

Otázky ku skúške z predmetu "Makroekonómia"

(dňa 6.6.2006 v sekcii Univerzita Komenského)
Doktorandi Fakulty managementu UK v Bratislave si môžu stiahnuť otázky k predmetu "Makroekonómia"...
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.