Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

E-texty

20. jún: Deň daňového oslobodenia

(dňa 30.6.2014 v sekcii E-texty)
Základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca vzrástlo z úrovne 45,2 % v roku 2011 na 46,7 % v pomere k mzdovým nákladom v roku 2014. Ak by vláda skutočne chcela prispieť k prosperite a produktívnej zamestnanosti v spoločnosti, tak by sa mala stiahnuť a mala by podstatne uvoľniť priestor..
čítať ďalej...

Balíčky, za ktoré draho zaplatíme

(dňa 10.6.2009 v sekcii E-texty)
Vládne protikrízové balíčky prinášajú namiesto zmiernenia dosahov krízy jej prehĺbenie v podobe dodatočných nákladov a značnej záťaže a obmedzovanie dnešnej a najmä budúcej slobody a prosperity.
čítať ďalej...

Kritériá ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne

(dňa 19.2.2007 v sekcii E-texty)
Maastrichtské konvergenčné kritériá na vstup krajiny do eurozóny nie sú podľa mňa postačujúce. Navrhujem preto zohľadňovať sedem ďalších kritérií na posudzovanie ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne.
čítať ďalej...

Vďaka, Milton, "Adam Smith 20. storočia"!

(dňa 21.11.2006 v sekcii E-texty)
Vo veku úctyhodných 94 rokov zomrel 16.novembra 2006 (podľa mňa) najvplyvnejší predstaviteľ klasického liberalizmu 20. st. Milton Friedman. To, čo zanechal po sebe je však niekoľkonásobne úctyhodnejšie ako jeho dlhý vek, osobitne tým, že významne prispel k prinavráteniu dôrazu myšlienok zasmeraných na jednotlivca a jeho osobnú slobodu.
čítať ďalej...

Trh nie je zlý duch!

(dňa 23.9.2006 v sekcii E-texty)
"Tak ako je trh charakterizovaný dobrovoľnými výmenami medzi dopytujúcimi a ponúkajúcimi ľuďmi, tak základom dobre fungujúcich sociálnych vzťahov v spoločnosti je dobrovoľná solidarita", z rozhovoru o publikácii "Návrh sociálnej reformy na Slovensku".
čítať ďalej...

Namiesto zvyšovania daní...

(dňa 12.9.2006 v sekcii E-texty)
"Vláda by mala namiesto zvyšovania daní pre 3%obyvateľstva radšej zobrať väčšej skupine ľudí nárok na dávky...sociálna politika má byť adresná a ľuďom v núdzi garantovať existenčné minimum", reakcia na plánovanú zmenu v daniach z príjmov (SME, 28. august 2006).
čítať ďalej...

Slovensko a USA: vzdialené, rozdielne a blízke

(dňa 10.8.2006 v sekcii E-texty)
Skúsenosť s reálnym socializmom na vlastnej koži je výhodou Slovenska a ostatných krajín „Novej Európy“. Vynára sa tak ich čoraz silnejší spoločný záujem USA: presvedčiť „Starú Európu“ o potrebe čo možno najmenej socialistickom a najviac protrhovo orientovanom prostredí v Európe a dobrej transatlantickej spolupráce.
čítať ďalej...

Rozlúčka s ekonómiou Samuelsona

(dňa 28.6.2006 v sekcii E-texty)
Umenie ekonómie spočíva v skúmaní nielen bezprostredných, ale aj dlhodobých dôsledkov daného činu alebo opatrenia a v sledovaní tohto dopadu nielen na jednu skupinu, ale i na všetky ostatné skupiny v spoločnosti.

Henry Hazlitt
čítať ďalej...

Jedine euro...!

(dňa 20.6.2006 v sekcii E-texty)
... má byť po 16.1.2009 jediným zákonným platidlom na území SR.

...tak ako to je v dnešnej 12-tke eurozóny. "Otcovia zakladatelia" zjednotenej Európy sa rozhodli, že byrokraticky nanútená spoločná mena by mohla byť nástrojom na čo možno najrýchlejšie vybudovanie "Spojených štátov európskych".
čítať ďalej...

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.