Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Štúdie a publikácie

Sociálny štát: realita namiesto mýtov

(dňa 6.7.2020 v sekcii Štúdie a publikácie)
Cieľom publikácie Sociálny štát: realita namiesto mýtov je priniesť faktami a argumentmi podložený pohľad na podstatu sociálneho štátu na Slovensku a rámcovo aj vo vybraných krajinách v zahraničí, tým konfrontovať mýty o ňom s realitou. Chceme tak demaskovať sociálny štát a ukázať jeho nezamýšľané dôsledky. Podliehanie mýtom o ňom a príklon k nemu má totiž reálny vplyv na rast rozsahu a intervencií štátu, ktorý tým výrazne odkrajuje zo súčasnej a budúcej prosperity a slobody ľudí.
čítať ďalej...

Socializmus: realita namiesto mýtov

(dňa 6.6.2020 v sekcii Štúdie a publikácie)
Aby sme neprišli alebo salámovou metódou neprichádzali o slobodu a prosperitu a nepodpílili si pod sebou civilizačný konár, je dôležité poučiť sa z histórie, demaskovať socializmus a pripomínať jeho podstatu, reálnu tvár a nezamýšľané dôsledky. A práve to je cieľom publikácie Socializmus: realita namiesto mýtov. Z genetického základu socializmu vyplýva, že je proticivilizačný, pre ľudí a spoločnosť deštrukčný a každé jeho úsilie vedie nevyhnutne k represívnosti, neslobode, nespravodlivosti, poklesu životnej úrovne, zlyhaniu a rozkladu spoločnosti. Tak tomu bolo aj v Československu počas rokov 1948 až 1989, ako to v publikácii podrobne a faktami a argumentmi podložene prezentujeme.
čítať ďalej...

Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie

(dňa 13.6.2018 v sekcii Štúdie a publikácie)
Návrhmi na reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie predkladáme východiskovú predstavu, ktorú budeme následne (aj na základe diskusií) precizovať, upravovať a dopĺňať. Naším zámerom je konštruktívne a argumentačne podložene prispieť do diskusie o budúcnosti EÚ, respektíve celkovo o budúcnosti integrácie a spolupráce ľudí v Európe. Systémové a dlhodobé zmeny predkladáme na diskusiu ako intelektuálnu alternatívu súčasnej európskej integrácie, ktorá môže byť inšpiráciou do budúcnosti. Akýkoľvek posun k dosiahnutiu nami navrhovanej reformnej alternatívy by sme však považovali za priaznivý krok k slobodnejším a pre prosperitu priaznivejším podmienkam.
čítať ďalej...

Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne

(dňa 2.4.2015 v sekcii Štúdie a publikácie)
Dávam do pozornosti moju štúdiu Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne, publikovanú v decembri 2014 New Direction - The Foundation for European Reform.
čítať ďalej...

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie

(dňa 7.10.2013 v sekcii Štúdie a publikácie)
Dávam do pozornosti knihu, ktorá mi vyšla v septembri tohto roku vo vydavateľstve TRIM Broker a postupne sa dostáva aj do kníhkupectiev.
čítať ďalej...

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie

(dňa 18.3.2013 v sekcii Štúdie a publikácie)
Dávam do pozornosti štúdiu, ktorej cieľom je reagovať na problémy a reálne riziká eurozóny a EÚ, so zameraním na podstatu problému európskej dlhovej krízy a európskej ekonomickej integrácie, možné alternatívy vývoja a dlhodobo účinné riešenie (príčin) problémov eurozóny a EÚ.
čítať ďalej...

Výdavková diéta pre verejné financie

(dňa 20.6.2012 v sekcii Štúdie a publikácie)
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika predstavuje dokument Výdavková diéta: ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov ako alternatívu voči vládnemu balíčku v podobe návrhov realizovateľných úspor a škrtov verejných výdavkov.
čítať ďalej...

Programové vyhlásenie reformnej vlády

(dňa 6.6.2010 v sekcii Štúdie a publikácie)
Dávam do pozornosti, predstavujúci spoločný pohľad autorov zo súkromnej sféry, ako maximálne posunúť Slovensko k slobodnej, prosperujúcej spoločnosti a právnemu a štíhlemu štátu, kde sa dodržiavajú morálne pravidlá a zabezpečujú pravidlá pre udržateľné verejné financie.
čítať ďalej...

Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti

(dňa 20.11.2008 v sekcii Štúdie a publikácie)
Vnímanie vzťahu ekonómie a etiky, či trhu a morálky, deformujú v spoločnosti zásadné nedorozumenia a mýty. V texte približujem teoretické a praktické predpoklady základov slobodnej spoločnosti na základe symbiózy a synergie ekonómie a etiky, ako aj trhu a morálky.
čítať ďalej...

Úspory a zdroje verejných financií

(dňa 12.12.2007 v sekcii Štúdie a publikácie)
Súhrn opatrení, ktoré by mohli prispieť k riešeniu deformácií vo verejných financiách na Slovensku (príliš veľký a rýchlo rastúci objem verejných výdavkov, ich deformovaná štruktúra a pod.) a k financovaniu kumulovanej finančnej "diery" v Sociálnej poisťovni bez zvyšovania daňového a odovového zaťaženia je súčasťou štúdie "Úspory a zdroje verejných financií".
čítať ďalej...

Na obranu slobodného trhu

(dňa 6.6.2007 v sekcii Štúdie a publikácie)
Dávam do pozornosti možnosť kúpiť si knihu Na obranu slobodného trhu. Kniha obsahuje trinásť prednášok renomovaných protrhovo orientovaných osobností, prednesených na v rámci CEQLS v Bratislave a v rámi prednášok Liberálního institutu v Prahe.
čítať ďalej...

Kritériá ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne

(dňa 19.2.2007 v sekcii Štúdie a publikácie)
Maastrichtské konvergenčné kritériá na vstup krajiny do eurozóny nie sú podľa mňa postačujúce. Navrhujem preto zohľadňovať sedem ďalších kritérií na posudzovanie ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne.
čítať ďalej...

Návrh sociálnej reformy na Slovensku

(dňa 4.8.2006 v sekcii Štúdie a publikácie)
V publikácii Návrh sociálnej reformy na Slovensku sme sa zamerali na riešenie dlhodobých problémov v sociálnej sfére v SR, prejavujúcich sa najmä dlhodobou nezamestnanosťou. Návrh tejto reformy je razantný, ale v praxi uskutočniteľný a pre odstránenie deformácií v sociálnej sfére je nevyhnutný.
čítať ďalej...

Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie

(dňa 10.7.2006 v sekcii Štúdie a publikácie)
Publikácia, vydaná Konzervatívnym inštitútom M.R. Štefánika v roku 2002, je zameraná na vyhodnotenie ekonomických aspektov vstupu Slovenska do EÚ pohľadom "bez ružových okuliarov a so zdvihnutou hlavou" a opierajúc sa o hodnotový rámec princípov ako osobná sloboda, súkromné vlastníctvo, či neobmedzovaná konkurencia.
čítať ďalej...

Analýza dôchodkového systému na Slovensku

(dňa 9.7.2006 v sekcii Štúdie a publikácie)
Publikácia M.E.S.A. 10, vydaná v roku 2002, prispela k diskusii o reforme dôchodkového systému na Slovensku.
čítať ďalej...

Po štyroch rokoch

(dňa 8.7.2006 v sekcii Štúdie a publikácie)
Publikácia, vydaná Nadáciou F.A. Hayeka v roku 2002, je zameraná na analýzu plnenia predvolebných sľubov vládnych strán v r. 1998-2002 v ekonomickej a sociálnej oblasti.
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.