Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Rozhovory a diskusie

Daňové bremeno Slovákov stále rastie. Ľudia nevedia, koľko musia platiť

(dňa 24.8.2023 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Bremeno ľudí povinnými platbami na úrovni vyše 63 % mzdových nákladov umožňuje politikom rozhodovať o veľkej časti vytvorených zdrojov a zárobkov ľudí a presúvať ich podľa politických rozhodnutí do menej efektívnych činností. Namiesto vyšších verejných výdavkov a daní sú potrebné úsporné a iné opatrenia, ktorých cieľom bude zastavenie rastu a znižovanie rozsahu a vplyvu štátu a dlhodobá udržateľnosť verejných financií.
čítať ďalej...

Škodlivé zdaňovanie tzv. nadmerných ziskov

(dňa 24.2.2023 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Zdaňovanie kapitálu a jeho výnosov vo všeobecnosti je najväčšou daňovou bariérou tvorby bohatstva. Deformuje produkčnú štruktúru a obmedzuje tvorbu zdrojov, investície, inovácie a produktivitu a nakoniec poškodzuje aj nepodnikateľov, keď obmedzuje pracovné miesta, mzdy a zvyšuje ceny. A ak vláda selektívne zdaňuje tzv. nadmerné zisky, tak tým spôsobuje hlbšie problémy zdanenia ziskov dotknutých subjektov a prinesie ďalšie riziká. A ak vláda selektívne zdaňuje tzv. nadmerné zisky, tak tým spôsobuje hlbšie problémy zdanenia ziskov dotknutých subjektov a prinesie ďalšie riziká.
čítať ďalej...

Som zástancom znižovania daní na Slovensku. Ekonomická sloboda je dôležitá pre prosperujúci štát

(dňa 24.8.2022 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj rozhovor s Lenkou Buchlákovou v TA3 o aktuálnom veľkom bremene povinných platieb, rozsahu a vplyve štátu, ich dôsledkoch a niektorých možnostiach ich znižovania.
čítať ďalej...

Až o 63 percentách zárobku rozhoduje štát

(dňa 30.8.2021 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj rozhovor s Lukášom Krivošíkom pre Postoj.sk o veľkom bremene povinných platieb, rozsahu a vplyve štátu, ich dôsledkoch a niektorých možnostiach ich znižovania
čítať ďalej...

Takmer o dvoch tretinách zárobkov rozhoduje štát. Na čo všetko sa používajú?

(dňa 25.8.2021 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj rozhovor v TA3 o veľkom bremene povinných platieb a rozsahu a intervenčnom vplyve štátu.
čítať ďalej...

Zásahy štátu a centrálne prerozdeľovanie čoraz viac podkopávajú prosperitu a slobodu

(dňa 3.3.2021 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Postupne sa čoraz viac posilňujú právomoci a zasahovania politikov a technokratov do životov ľudí, čo podľa mňa podkopáva civilizačné základy bezprecedentne úspešných spoločností. Odkláňame sa totiž od princípov a spoločenských inštitúcií trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami slobodnej spoločnosti, vďaka ktorým funguje civilizácia a žijeme v historicky najlepších časoch. Som presvedčený, že dlhodobo účinnou podmienkou presmerovania dnešnej trajektórie a najúčinnejším externým tlakom na politikov sú zmeny zdola, teda zmeny v myslení a najmä konaní jednotlivcov..
čítať ďalej...

Štát na daniach zoberie viac

(dňa 12.9.2020 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj rozhovor v TA3 o celkovom daňovom bremene na Slovensku..
čítať ďalej...

Vyvrátenie slovenských mýtov o socializme a sociálnom štáte

(dňa 12.8.2020 v sekcii Rozhovory a diskusie)
O knihách Socializmus: realita namiesto mýtov a Sociálny štát: realita namiesto mýtov v rozhovore s Lukáškom Krivošíkom z Postoj.sk v rámci relácie Knihomoľov zápisník.
čítať ďalej...

Po vojne sme konkurovali Rakúsku. Dodnes sme ho nedobehli.

(dňa 18.11.2019 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Za najväčší dôkaz toho, že sa máme dnes lepšie ako za socializmu, považujem slobodu, a to celkovú - či už ekonomickú alebo občiansku. Bez nej by sme sa neposunuli a všetko o čom hovoríme by sme nemali. Dnes môžeme podnikať, hovoriť čo chceme, cestovať a voliť nohami..
čítať ďalej...

Hlavu mám večne v oblakoch

(dňa 9.7.2019 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Peter Gonda píše pre .týždeň stĺpčeky o ekonomike a spoločnosti. Je riaditeľom Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika, ktorý pred mesiacom oslávil 20. výročie založenia. Hoci mnohí ľudia z tohto think tanku išli do politiky, on sa tam nechystá...
čítať ďalej...

Nové a vyššie dane na obzore

(dňa 2.9.2016 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti videorozhovor Lukáša Krivošíka so mnou pre .týždeň o celkovom daňovom zaťažení na Slovensku a o ministerstvom financií pripravovaných zmenách v daniach a ich dôsledkoch.
čítať ďalej...

Aké budú dôsledky prepuknutia dlhovej krízy?

(dňa 6.6.2015 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Akékoľvek alternatívy, ktoré by reálne riešili dlhovú krízu, by mali byť postavené na odstraňovaní jej systémových príčin, teda centrálne riadených a regulovaných menových a bankových systémov a deficitných verejných financií s nadmernými nárokmi ľudí na verejné výdavky a na návrate k tradičným hodnotám a koreňom slobody a bohatstva Západu...
čítať ďalej...

Smerovanie EÚ považujem za chybné a škodlivé

(dňa 10.5.2015 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Smerovanie EÚ a celkovo európskej integrácie považujem za chybné a škodlivé. Európska integrácia je čoraz viac tvorená na centrálnej regulácií ľudí a politík a centrálnej harmonizácii podmienok.
čítať ďalej...

Vysoké základné daňovo-odvodové zaťaženie Slovenska

(dňa 9.7.2014 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj videokomentár pre týždenník .týždeň.
čítať ďalej...

Nižšie odvody by prispeli k rastu zamestnanosti

(dňa 17.1.2014 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti rozhovor so mnou o brigádovaní, ekonomických problémoch na Slovensku, či o ekonomickom myslení a zaujímavých knihách a o inom, uverejnený na internetovom portáli brigada.sk.
čítať ďalej...

Euroval obmedzuje slobodu Slovákov

(dňa 25.10.2013 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Účasť Slovenska v eurovale znamená pre slovenských občanov dodatočnú reálnu záťaž na ich peňaženky a zároveň obmedzenia a dlhodobé riziká vo vzťahu k ich prosperite a slobode.
čítať ďalej...

Dnešné euro-smerovanie mi pripomína plavbu Titanicom

(dňa 14.2.2012 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Alternatívami voči dnešnej euro-centralizačnej alternatíve sú akékoľvek cesty (voľnejšej a dobrovoľnej) integrácie a spolupráce, ktoré budú postavené na princípoch slobodných výmen a voľného pohybu, vlastníckych práv, slobodnej konkurencie, rozmanitosti, zmluvnej slobody a neobmedzovaných ekonomických aktivít.
čítať ďalej...

Prvý rok s eurom

(dňa 23.12.2009 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti diskusiu o prvom roku s eurom a možnej budúcnosti, vyplývajúcej z nášho členstva v eurozóne, ktorá odznela v relácii TA3 "Analýzy a trendy" dňa 10.12.2009.
čítať ďalej...

Finančná kríza a Slovensko: pomôžu balíčky proti kríze?

(dňa 10.7.2009 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Vládne protikrízové balíčky prinášajú namiesto zmiernenia dosahov krízy jej prehĺbenie v podobe dodatočných nákladov a značnej záťaže a obmedzovanie dnešnej a najmä budúcej slobody a prosperity.
čítať ďalej...

O rizikách sporenia na dôchodok

(dňa 7.7.2009 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Systémové a funkčné riešenie by bolo zaviesť pre nových účastníkov dôchodkový systém bez verejného priebežného financovania a povinne kapitalizačného sporenia, postaveného na súkromnom a dobrovoľnom financovaní a zabezpečení dôchodkov a adresne garantovanom existenčnom dôchodku z daní.
čítať ďalej...

Negativa eura se na Slovensku ukážou za delší dobu

(dňa 5.5.2009 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Nevelké úspory z přijetí eura budou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu stále víc převáženy inflačními a jinými náklady a negativními dopady ze systémových problémů eurozóny na její členy..
čítať ďalej...

Verejné financie v podmienkach finančnej krízy

(dňa 15.12.2008 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Rozpočtom verejnej správy na rok 2008 vláda prehlbuje deformácie verejných financií a namiesto úspor vo verejných výdavkoch naplánovala ich enormné zvýšenie. Možnosti úspor vo verejných výdavkoch však sú...
čítať ďalej...

Vstup do eurozóny znamená aj riziká

(dňa 23.5.2008 v sekcii Rozhovory a diskusie)
"Aj keď NBS a ministerstvo financií tvrdia, že vstup do eurozóny znamená stabilitu, upozorňujem, že práve eurozóna je zdrojom nestability a predstavuje systémové problémy a riziká,...“
čítať ďalej...

Úlohy ministerstva hospodárstva treba minimalizovať

(dňa 27.3.2008 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Z Európskej únie prichádza centralizovaná harmonizácia, ktorá škodí vytváraniu spoločného trhu, brzdí konkurenciu a podnikom čoraz viac zvyšuje náklady...
čítať ďalej...

Zvýši euro ceny?

(dňa 18.1.2008 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Bude mať vstup Slovenska do eurozóny vplyv na zvýšenie cien? Najmä o tom bola diskusia v relácii STV Správy a komentáre dňa 15. januára 2008.
čítať ďalej...

Trh nie je zlý duch !

(dňa 23.9.2006 v sekcii Rozhovory a diskusie)
"Tak ako je trh charakterizovaný dobrovoľnými výmenami medzi dopytujúcimi a ponúkajúcimi ľuďmi, tak základom dobre fungujúcich sociálnych vzťahov v spoločnosti je dobrovoľná solidarita", z rozhovoru o publikácii "Návrh sociálnej reformy na Slovensku".
čítať ďalej...

Európska únia smeruje k euro-štátu

(dňa 1.7.2006 v sekcii Rozhovory a diskusie)
„Euro je nástrojom politickej centralizácie v EÚ. Prehlbovaná centralizácia so zvyšovaním regulácie trhu, zhora uskutočňovanou harmonizáciou a smerovaním k euro-štátu môže stále viac obmedzovať konkurenciu a znižovať produktivitu ekonomických subjektov v EMU“, z rozhovoru pre Profit.
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.