Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Prednášky pre verejnosť

Plytvanie peňazí daňovníkov

(dňa 30.10.2023 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dlhodobým kľúčovým predpokladom nebezpečného smeru verejných financií a žiaduceho presmerovania je, aby si ľudia uvedomovali veľkosť a vplyv štátu, z toho vyplývajúce dôsledky a vyvíjali tlak na politikov na nižšie vládne aktivity a dane, osobitne médiá. Stotožňujem sa s odkazom Miltona Friedmana, že najlepšou ochranou slobody je reakcia verejnosti proti nadmernému zdaňovaniu a nadmernej veľkosti vlády.
čítať ďalej...

Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť (Cesta z nevoľníctva)

(dňa 5.1.2020 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti moju prezentáciu "Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť" na konferencii Slovak Students for Liberty "Cesta z nevoľníctva" v Bratislave 7. decembra 2019.
čítať ďalej...

Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť (Free Market Road Show)

(dňa 20.4.2019 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti moju prezentáciu "Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť" na Free Market Road Show v Bratislave 10. apríla 2019
čítať ďalej...

Ako ďalej v Európe po Brexite?

(dňa 23.3.2017 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Sokratovým inštitútom 7. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej univezity v Bratislave.
čítať ďalej...

Európska ekonomická integrácia a alternatívy budúceho vývoja v jej kontexte

(dňa 31.5.2016 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Slovak Students for Liberty 18. mája 2016 v priestoroch bratislavského FLAME Music Baru.
čítať ďalej...

Euro: nástroj alebo brzda prosperity?

(dňa 19.12.2014 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti moju powerpointovú prezentáciu z konferencií "10 rokov v EÚ. A čo ďalej?" v Trenčíne, Košiciach,Prešove, B. Bystrici a Bratislave.
čítať ďalej...

Predstavenie knihy a panelová diskusia o eurozóne

(dňa 15.11.2013 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti videozáznam z predstavenia knihy Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie a panelovej diskusie o eurozóne.
čítať ďalej...

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie

(dňa 16.9.2013 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti moju powerpointovú prezentáciu k prednáške na 2. stretnutí SAMBA v Bratislave 10.9.2013.
čítať ďalej...

Dane a odvody: problémy a ich riešenia

(dňa 4.5.2011 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti prezentácie, prednesené na konzervatívnom klube "Ako reformovať dane a odvody?" v Bratislave 20.4.2011.
čítať ďalej...

Finančná kríza, dlhová špirála a euro

(dňa 3.2.2011 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti prezentáciu o súčasných finančných problémoch, ich systémových príčinách a alternatívach, osobitne alternatívy v duchu princípov slobodnej spoločnosti.
čítať ďalej...

Aký je a čo prináša prvý rozpočet Radičovej vlády?

(dňa 7.12.2010 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Z diskusie na konzervatívnom klube o vládnom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013, o príčinách a dôsledkoch problémov „ťažko chorých“ verejných financií, alternatívach ich účinného ozdravenia a o iných súvislostiach verejných financií a vplyvu vlády na ekonomiku...
čítať ďalej...

Rizikový "eurokanál"

(dňa 16.12.2009 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti powerpoinotovú prílohu prezentácie RIZIKOVÝ "EUROKANÁL", ktorú som mal v rámci bloku "Budúcnosť s eurom" na konferencii "Rok eura" v Bratislave 14. decembra 2009.


čítať ďalej...

Balíčky, za ktoré draho zaplatíme

(dňa 10.7.2009 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Vládne protikrízové balíčky prinášajú namiesto zmiernenia dosahov krízy jej prehĺbenie v podobe dodatočných nákladov a značnej záťaže a obmedzovanie dnešnej a najmä budúcej slobody a prosperity.
čítať ďalej...

Euro: nástroj alebo brzda prosperity a slobody v Európe?

(dňa 5.5.2009 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti powerpintovú prezentáciu prednášky "Euro: nástroj alebo brzda prosperity a slobody v Európe?", ktorú som mal na medzinárodnej konferencii Občanského institutu "Budúcnosť slobody v Európe" vo Viedni.
čítať ďalej...

Problémy európskej menovej integrácie (nielen) pre Slovensko

(dňa 22.12.2008 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Na Slovensku sa živí ilúzia, že európska menová a celkovo ekonomická integrácia v podobe ako prebieha je jednosmerka, na ktorej je euro napríklad nástrojom vyššej prosperity občanov v nej žijúcich. Prináša však aj vážne systémové problémy a riziká...
čítať ďalej...

Rozpočet a deformácie verejných financií. Kde hľadať úspory vo verejných výdavkoch?

(dňa 15.12.2008 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Rozpočtom verejnej správy na rok 2008 vláda prehlbuje deformácie verejných financií a namiesto úspor vo verejných výdavkoch naplánovala ich enormné zvýšenie. Možnosti úspor vo verejných výdavkoch však sú...
čítať ďalej...

Problémy odvodov a náčrt ich zásadného riešenia

(dňa 14.9.2008 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Ekonomické a etické problémy sociálnych odvodov (nielen) na Slovensku je možné zásadne riešiť ako súčasť razantného (ale postupného) ústupu vlády zo sociálnej sféry: odbúravania odvodov a znižovania verejných výdavkov.
čítať ďalej...

Slovensko a euro: "čo je vidieť a čo nie je vidieť"

(dňa 5.3.2008 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
image images/Obr%E1zky/coin.gif align="left" width="55">
čítať ďalej...

Nevýhodnosť a rizikovosť členstva Slovenska v eurozóne

(dňa 2.6.2007 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Spôsob zavádzania eura potvrdzuje, že euro je nástrojom politickej centralizácie Európy. Pre (nielen) obyvateľov Slovenska to znamená nezanedbateľné obmedzenia flexibility a slobôd, tým aj obmedzenia rýchlejšieho približovania sa k ekonomickej a životnej úrovni obyvateľov krajín Únie.
čítať ďalej...

Je potenciálne členstvo Slovenska v eurozóne výhodné?

(dňa 29.11.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Zdôvodnenia, prečo by členstvo Slovenska v eurozóne znamenalo pre nás obmedzenia slobôd a pružnosti podmienok, tým aj obmedzenia približovania sa k ekonomickej a životnej úrovni ľudí v krajinách Únie a iné sú v prezentácii...
čítať ďalej...

Rozpočet verejnej správy: premrhaná šanca

(dňa 10.11.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Prvý rozpočet verejnej správy novej vlády uvažuje o nižšom deficite verejných financií v budúcom roku, ale iba nepatrne a nedostatočne a nie vďaka pribrzdeniu rastu celkových verejných výdavkov. Naopak, problémy a deformácie vo verejných výdavkoch ešte prehlbuje. Vidno to aj z grafov prezentácie...
čítať ďalej...

Dôsledky prijatia eura na Slovensku

(dňa 1.10.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Vstup Slovenska do stále viac centralizovanejšej a nestabilnejšej eurozóny s ekonomickými problémami predstavuje pre občanov Slovenska závažné náklady a riziká. Viac o tom v prednáške...
čítať ďalej...

Problémy a riziká ekonomickej integrácie Európy

(dňa 25.9.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Riadená harmonizácia nie je potrebná, ale je škodlivá pre fungujúci (spoločný) trh a ekonomickú integráciu. Zhora uskutočňovaná harmonizácia je preto hlavný deformovaný pilier, na ktorom je stavaná ekonomická integrácia v Európe.
čítať ďalej...

Ekonomický liberalizmus: prirodzený a prospešný

(dňa 10.8.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Statue Ekonomický liberalizmus je prirodzený ľudskej podstate a prospešný a nevyhnutný pre slobodu a blahobyt ľudí. Jeho prirodzenosť možno priblížiť zhrnutím princípov, na ktorých stojí, zatiaľ čo jeho prospešnosť úspechmi spoločenstiev ľudí, ktoré sú založené na týchto princípoch. V 18. stor. sa na túto cestu vydali Spojené štáty americké a v 19. stor. nastal rozkvet v Anglicku.
čítať ďalej...

Klasický ekonomický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu

(dňa 9.8.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Vzájomná podmienenosť a synergický efekt princípov trhu presadzovaných viac ekonomickým liberalizmom a univerzálnych hodnôt, presadzovaných jasnejšie a aktívnejšie konzervativizmom, môže brániť tradičné princípy, na ktorých stál úspech Západu. Môže byť jasnou alternatívou dnes dominantného prúdu socializmu v jeho najširšej podobe.
čítať ďalej...

Rozpočet verejnej správy na volebný rok nie je reformný /pravicový/

(dňa 8.8.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
(diskusný príspevok na Konzervatívnom klube na tému "Štátny rozpočet vo volebnom roku". Bratislava, 3. október 2005)
čítať ďalej...

Kritický pohľad na ekonomický systém v EÚ

(dňa 31.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Prednáška, ktorá odznela 24.9.2005 na seminári Centra pre európsku politiku.
čítať ďalej...

Slovensko a eurozóna: prínosy a náklady

(dňa 14.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Hlavné riziká členstva Slovenska v eurozóne súvisia s byrokraticky nanútenýmm zánikom domácej meny (slovenskej koruny)a s ďalším vývojom k politickej centralizácii Únie.
čítať ďalej...

Risk of European Social Model for Slovakia

(dňa 13.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Main problematic charasterictics of welfare states in EU are too high level of government, public redistribution with equalisation aims, excessive weight of compulsory, generous and costly social programs and guaranteeing too high social rights.
čítať ďalej...

Evaluation of Work Oriented Welfare Reform in Slovakia

(dňa 9.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
(Budapešť, 14.-15. október 2004)
čítať ďalej...

Euroústava proti (ekonomickému) pozdvihnutiu sa Európy

(dňa 8.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Prijatie euroústavy „zabetónuje“ príčiny ekonomického zaostávania subektov v Európe do legislatívnej normy najvyššej právnej sily, ktorá je záväzná pre všetkých obyvateľov v EÚ. Je opodstatnené sa zasadzovať za neprijatie akejkoľvek euroústavy, o to viac, keď je „okorenená“ aj reguláciami a sociálnymi právami.
čítať ďalej...

Riziká vstupu Slovenska do eurozóny

(dňa 7.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Celospoločensky závažnejšie riziká zo vstpu SR do eurozóny ako prínosy z toho vyplývajú z neexistencie výmenného kurzu koruny, čím sa stratí prirodzený vyrovnávací mechanizmus tokov so zahraničím, resp. celkovo ekonomického a politického vývoja.
čítať ďalej...

Úloha vlády a jej zasahovanie do ekonomiky

(dňa 6.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
„Model zahŕňajúci výlučne verejné statky neobsahuje ani jeden z prvkov vedúcich k efektívnosti, tak ako ich obsahuje trh so súkromnými statkami. Náklady spojené s dohodou či transakciami sú oveľa vyššie, pretože je tu väčší počet ľudí, ktorých je treba zapojiť do jedného obchodu či výmeny" (James M. Buchanan)
čítať ďalej...

Slovensko a EMU bez ružových okuliarov

(dňa 2.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
(prednáška na konferencii INEKO "Slovensko v EÚ - kedy prijať euro?", Bratislava, 10. júl 2003)
čítať ďalej...

Nevyhnutnosť a smerovanie sociálnych reforiem

(dňa 30.6.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
(Bratislava, 10. január 2003)
čítať ďalej...

Nevyhnutnosť a možnosti zásadnej zmeny dôchodkového systému

(dňa 28.6.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
(prednáška na Konzervatívnom klube, Bratislava 11. apríl 2002)
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.