Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Knihy

Euro v Česku. Ano, či ne?

(dňa 27.1.2014 v sekcii Knihy)
Dávam do pozornosti publikáciu Centra pro studium demokrace a kultury (CDK) Euro v Česku. Ano, či ne?, ktorej súčasťou je aj moja kapitola "Slovensko v eurozóne. Memento pre Česko a iných úchádzačov o členstvov eurozóne"
čítať ďalej...

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie

(dňa 7.10.2013 v sekcii Knihy)
Dávam do pozornosti knihu, ktorá mi vyšla v septembri 2013 vo vydavateľstve TRIM Broker a postupne sa dostáva aj do kníhkupectiev.
čítať ďalej...

J.H. Soto: Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie

(dňa 28.9.2012 v sekcii Knihy)
Dávam do pozornosti Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika vydaný slovenský preklad knihy profesora Jesúsa Huertu de Soto Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie. Knihu je možné si kúpiť v priestoroch KI.
čítať ďalej...

Milton Friedman: Za vším hledej peníze

(dňa 17.6.2008 v sekcii Knihy)
Pochopiť podstatu peňazí, kvantitatívnej rovnice peňazí, inflácie a limít a rizík menovej politiky centrálnych bánk osobitne vo "svete papierových peňazí" pomôže kniha Miltona Friedmana Money Mishief (1992), ktorú v českom preklade Za vším hledej peníze sprístupnil Liberální institut.
čítať ďalej...

Milton Friedman: Kapitalizmus a sloboda

(dňa 27.11.2007 v sekcii Knihy)
"Je to kniha, ktorá bola jednou z najvplyvnejších kníh o kapitalizme a slobodnom trhu v 20. storočí", povedal na adresu knihy Kapitalizmus a sloboda Gary Becker, nositeľ Ceny Švédskej národnej banky za ekonómiu na pamiatku Alfreda Nobela v r. 1992. Som presvedčený, že je ňou dodnes. Vďaka Liberálnimu institutu je možné si ju prečítať v českom jazyku v elektronickej verzii.
čítať ďalej...

Paul Heyne: Ekonomický štýl myslenia

(dňa 23.9.2007 v sekcii Knihy)
Každému študentovi, ktorý chce na začiatku postupne preniknúť do (mikro aj makro)ekonómie odporúčam siahnuť po knihe s príznačným názvom Ekonomický štýl myslenia od Paula Heyneho. Vďaka Liberálnímu institutu je už možné si stiahnuť jej český preklad na internete.
čítať ďalej...

Na obranu slobodného trhu

(dňa 6.6.2007 v sekcii Knihy)
Dávam do pozornosti možnosť kúpiť si knihu Na obranu slobodného trhu. Kniha obsahuje trinásť prednášok renomovaných protrhovo orientovaných osobností, prednesených na v rámci CEQLS v Bratislave a v rámi prednášok Liberálního institutu v Prahe.
čítať ďalej...

Pascal Salin: Ekonomická harmonizácia

(dňa 17.2.2007 v sekcii Knihy)
Vďaka Liberálnímu institutu z Prahy je možné si stiahnuť knihu profesora ekonómie a bývalého prezidenta Mont Pelerinskej spoločnosti Pascala Salina Ekonomická harmonizace v českom jazyku už aj v elektronickej verzii.
čítať ďalej...

Frédéric Bastiat: Čo je vidieť a čo nie je vidieť

(dňa 25.10.2006 v sekcii Knihy)
Slávne dielo jedného z kľúčových a najviac citovaných predstaviteľov klasického liberalizmu Frédérica Bastiata Čo je vidieť a čo nie je vidieť je možné si vďaka Liberálnímu institutu prečítať v češtine...
čítať ďalej...

Henry Hazlitt: Ekonómia v jednej lekcii

(dňa 14.9.2006 v sekcii Knihy)
Odkaz pre študentov a nielen študentov ekonómie: začať štúdium ekonómie nie s knihou Samuelsona a Nordhausa "Ekonómia", ale napríklad knihou Henryho Hazlitta "Ekonómia v jednej lekcii" je podľa mňa správna voľba. Túto knihu je možné si stiahnuť...
čítať ďalej...

Ludwig von Mises: Lidské jednání

(dňa 2.8.2006 v sekcii Knihy)
Lidské jednání (Human Action) Knihu Ludwiga von Misesa "Human Action" (ktorú je možné vďaka Mises Institute si stiahnuť aj v anglickom jazyku) preložil a vydal pod názvom "Lidské jednání" Liberální institut. Verejnosti bola predstavená dňa 29. mája 2006. Viac o nej približuje jej hlavný prekladateľ Josef Šíma.
čítať ďalej...

Milton a Rose Friedman: Svoboda volby

(dňa 1.8.2006 v sekcii Knihy)
"Ak existuje kniha, ktorá spôsobom jasným a zrozumiteľným a pritom plným a bohatým prináša nám všetkým základné myšlienky o slobode a zmesle ľudskej spoločnosti, tak je to toto dielo Friedmanovcov", Václav Klaus o knihe "Sloboda voľby", ktorú si možno stiahnuť..
čítať ďalej...

Adam Smith: Bohatstvo národov

(dňa 5.7.2006 v sekcii Knihy)
Knihu, v ktorej sú prvýkrát komplexne popísané princípy (liberálnej) ekonómie a je základ pre každého študenta ekonómie, je možné si stiahnuť v anglickom jazyku a objednať si ju v českom jazyku.
čítať ďalej...

Friedrich August von Hayek: Cesta do nevoľníctva

(dňa 1.7.2006 v sekcii Knihy)
Kto chce načerpať z myšlienok klasického liberalizmu a získať racionálne argumenty proti otvoreným ale aj skrytejším formám socializmu, mal by si prečítať Hayekovu "Cestu do nevoľníctva" ["The Road to Serfdom"].
čítať ďalej...

Frédéric Bastiat: What is Free Trade?

(dňa 30.6.2006 v sekcii Knihy)
Knihu Fréderica Bastiata, jedného z hlavných predstaviteľov klasického liberalizmu (nielen 19. storočia), si je možné vďaka Projektu Gutenberg stiahnuť v elektronickej podobe (ako pdf verziu).
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.