Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Cudzie texty

Pavel Ryska: Mýty o deflaci

(dňa 31.8.2009 v sekcii Cudzie texty)
Deflace není hrozba, proti které bychom měli bojovat. Ani empiricky, ani teoreticky proti ní neexistuje vážný argument, který by prokázal její kategorickou škodlivost ekonomice jako celku.
čítať ďalej...

Samuel Gregg: Bez morálky niet trhu

(dňa 22.5.2009 v sekcii Cudzie texty)
Na sklonku svojho života Adam Smith pridal do Teórie mravných citov [1759] novú kapitolu "O povahe cnosti". Snáď sa tak rozhodol potom, ako zhliadol svet, v ktorom šírenie slobodného trhu začalo odstraňovať chudobu, a považoval za potrebné znovu zdôrazniť význam pevných morálnych návykov pre spoločnosť.
čítať ďalej...

Jiří Schwarz jr.: Petice evropských výrobců svíček

(dňa 14.4.2009 v sekcii Cudzie texty)
Evropská komise potvrdila prodloužení dočasných dovozních cel na svíčky z Číny. Nemá smysl komentovat argumentaci expertů na ničení mezinárodního obchodu. Navíc tak již zcela bezkonkurenčně učinil v roce 1845 Frédéric Bastiat ve své Petici výrobců svíček.
čítať ďalej...

Jonah Goldberg: Rozmaznané deti kapitalizmu

(dňa 16.3.2009 v sekcii Cudzie texty)
Naše bohatstvo nie je len produktom kapitalizmu, naše bohatstvo je samotný kapitalizmus. Kapitalizmus nie je hrou s nulovým súčtom...
čítať ďalej...

Všetko čo ste chceli vedieť o kríze, ale nikto vám to nevysvetlil (recenzia)

(dňa 26.2.2009 v sekcii Cudzie texty)
Dávam do pozornosti recenziu knihy Murraya Rohtbarda America´s Great Depression (1972) od Martina Rojka, vysvetľujúcej podstatu hospodárskych kríz na príklade skúseností z najväčšej hospodárskej krízy v histórii.
čítať ďalej...

Peter Schiff - ten, čo predpovedal krízu

(dňa 21.1.2009 v sekcii Cudzie texty)
"Kríza je predovšetkým dôsledok nekompetentnej menovej a rozpočtovej politiky, ktorá nabádala amerických občanov, aby nezodpovedne míňali peniaze na spotrebné tovary za cenu obrovského zadlžovania," hovorí Peter Schiff pre TREND.
čítať ďalej...

Pavel Ryska: Můžeme se „vyinflahovat“ z problémů?

(dňa 20.1.2009 v sekcii Cudzie texty)
"V médiích panuje jeden tragický mýtus: že záplava nových peněz od centrální banky nás dostane z krize."


čítať ďalej...

Lukáš Krivošík: Bez vlastníctva niet slobody

(dňa 18.11.2008 v sekcii Cudzie texty)
Do slovenských kníhkupectiev dorazila knižka Vlastníctvo a sloboda, v ktorej americký historik Richard Pipes zdôvodňuje okrem iného, že vlastníctvo je podmienkou ekonomickej nezávislosti a osobnej slobody.
čítať ďalej...

Ján Oravec: O jednom múdrom hlase zo záhrobia

(dňa 30.10.2008 v sekcii Cudzie texty)
Hlavnou príčinou ekonomických výkyvov, vrátane dnešnej krízy, je nadmerná úverová expanzia. Umožňuje ju dnešné nastavenie finančného systému, v ktorom má štát - prostredníctvom centrálnych bánk - monopol na uvádzanie peňazí do obehu, ktoré nie sú ničím kryté.
čítať ďalej...

Do sveta pracujúcich - kapitalistov pomocou dôchodkovej reformy

(dňa 28.8.2008 v sekcii Cudzie texty)
"Premena sociálnych odvodov na príspevky na osobný dôchodkový účet, ktorý v plnom rozsahu vlastní pracujúci, môže predznamenať nový model: svet pracujúcich – kapitalistov", uvádza José Piñera, prezident Medzinárodného centra pre dôchodkovú reformu.
čítať ďalej...

Victoria Curzon-Price: S eurom by som ešte počkala

(dňa 7.7.2008 v sekcii Cudzie texty)
"Určite by ste mali odmietať rôzne iniciatívy na harmonizáciu, kedykoľvek sa objavia." Odpovedá napríklad profesorka ekonómie Victoria Curzon-Price Lukášovi Krivošíkovi pre časopis .týždeň.
čítať ďalej...

Zvládanie rôznorodosti: príklad Švajčiarska

(dňa 6.6.2008 v sekcii Cudzie texty)
Rôznorodosť a konkurencia - nie harmonizácia -sú cestou k bohatstvu a slobode nielen vo Švajčiarsku.
čítať ďalej...

Pierre Garello: Tretia cesta ako slepá ulička

(dňa 30.3.2008 v sekcii Cudzie texty)
Dúfajme, že aspoň ostatné krajiny povedie francúzska skúsenosť k voľbe múdrejších postupov: k zotrvaniu na princípoch slobodného trhu a osobnej zodpovednosti a k odmietnutiu zverenia všetkého štátu, vrátane svojej duše.
čítať ďalej...

Hľadanie svätého grálu ekonómie

(dňa 23.3.2008 v sekcii Cudzie texty)
"David Warsh v knihe Knowledge and Wealth of Nations - A Story of Economic Discovery ponúka vynikajúci exkurz do dávnejších, ale aj modernejších dejín ekonomického myslenia týkajúceho sa rastúcich výnosov", uvádza Dalibor Roháč v recenzii tejto knihy v týždenníku TREND.
čítať ďalej...

Európske otázniky

(dňa 31.1.2008 v sekcii Cudzie texty)
"Euro je řadou ekonomů stále silněji vnímáno jako politický symbol, s nímž své kariérní osudy spojila celá generace evropských politiků." (...) "Kdybychom přijali euro zítra, inflace by rázem vyskočila o dva až čtyři procentní body.“ (Holman, ČNB), zborník "Evropské otázniky".
čítať ďalej...

Ľuboš Pástor: Na verejné školstvo treba oveľa viac peňazí

(dňa 16.1.2008 v sekcii Cudzie texty)
"V západnej Európe zostáva drvivá väčšina univerzít v štátnych rukách a ich profesori sú štátni zamestnanci. A pre štátnu univerzitu je veľmi ťažké konkurovať súkromnej. Takisto ako štátny podnik nedokáže konkurovať súkromnému."
čítať ďalej...

Chicagská ekonomická škola a jej význam pre súčasnosť

(dňa 19.12.2007 v sekcii Cudzie texty)
Prednáška profesora University of Chicago v Bratislave dňa 17.12.2007 bola zaujímavým a podnetným predstavením kľúčovej ekonomickej školy a jej významu pre ekonomické myslenie, hospodársku prax a presadzovanie osobnej slobody a slobodného trhu.
čítať ďalej...

Tomáš Zálešák: Čas vzchopiť sa

(dňa 10.11.2007 v sekcii Cudzie texty)
V tomto novembri má demokratická revolúcia z roku 1989 symbolických osemnásť. Je to vek prvovoličov, ktorí sa v tých pamätných dňoch narodili. V tom istom mesiaci máme aj okrúhle 90. výročie boľševického prevratu v Rusku – výstrelom z Aurory odštartovaného experimentu s polovicou zemegule.
čítať ďalej...

Pavol Zlatoidský: Johan August Gripenstedt

(dňa 24.10.2007 v sekcii Cudzie texty)
Tak sa volal muž, ktorý položil základy bohatého Švédska. Deti sa o ňom neučia v škole. Je večným tŕňom v oku predstaviteľov vládnucej ľavicovej ideológie, ktorí by jeho meno najradšej vymazali z pamäti národa. A predsa, bez jeho prispenia by dnes pravdepodobne Švédsko vyzeralo celkom inak.


čítať ďalej...

Bill Baker: Tragédia spoločného majetku

(dňa 10.10.2007 v sekcii Cudzie texty)
„To o čo sa stará najviac ľudí, má starostlivosti najmenej.“ (Aristoteles) "Ekonomika v Írsku zaznamenala boom napriek fondom EÚ, nie vďaka nim.” Týmito dvoma citátmi začína Bill Baker s kolegami zo Združenia za sociálnu reformu dve časti o podobách tragédie spoločného majetku...
čítať ďalej...

Dalibor Roháč: Ekonóm v každom z nás

(dňa 30.9.2007 v sekcii Cudzie texty)
"Ak si uvedomíme, že mnoho z každodenných situácií obsahuje otázku ekonomickej vzácnosti, budeme lepšie pripravení túto vzácnosť riešiť. Samo toto poznanie nás neurobí šťastnými. Ekonómia nepovie, aké hodnoty máme vyznávať a aké ciele nasledovať. "Vnútorný ekonóm" je však užitočný pomocník", uvádza v recenzii knihy T.Cowena Discover Your Inner Economist Dalibor Roháč.
čítať ďalej...

Michael Novak: Socialisti potrebujú páchateľa

(dňa 28.8.2007 v sekcii Cudzie texty)
"Nie je ľahké naučiť sa nespoliehať vo všetkom na štát", hovorí pre týždenník TREND Michael Novak, ktorý mal na pozvanie Konzervatívneho isnštitútu M. R. Štefánika v júni tohto roka prednášku "Ekonómia, etika a kríza sociálneho štátu".
čítať ďalej...

Pascal Salin: Prečo potrebujeme kapitalizmus a konkurenciu

(dňa 28.7.2007 v sekcii Cudzie texty)
Do pozornosti dávam preklad Dalibor Roháča prednášky profesora ekonómie Pascala Salina "Prečo potrebujeme kapitalizmus a konkurenciu", ktorú mal v rámci CEQLS 21. marca 2007 v Bratislave.
čítať ďalej...

Lukáš Krivošík: Trochu iné prednášky

(dňa 11.7.2007 v sekcii Cudzie texty)
"Kniha Na obranu slobodného trhu môže byť zaujímavá nielen pre odborníkov, ale aj študentov a vôbec mladých ľudí. Na vysokej škole také veci často nezaznievajú. Prednášky sú písané zrozumiteľným jazykom a poukazujú na neobvyklé riešenia reálnych problémov."
čítať ďalej...

Edmund Burke - otec konzervativizmu

(dňa 10.7.2007 v sekcii Cudzie texty)
9. júla ubehlo presne 210 rokov od smrti Edmunda Burka, "otca konzervativizmu", predstaviteľa anglosaského klasického liberalizmu a nekompromisného kritika Veľkej francúzskej revolúcie. Marek Skřipský nám vo svojej štúdii bližšie približuje tohto výnimočného írskeho filozofa 18. st..
čítať ďalej...

Pascal Salin: Prečo je Francúzsko ľavicové?

(dňa 25.5.2007 v sekcii Cudzie texty)
Je pravda, že Francúzsko je v podstate ľavicové. Ako povedal liberálny mysliteľ Friedrich Hayek: „Keby sa raz Francúzsko stalo liberálnym, znamenalo by to, že sa už stal liberálnym celý svet.“
čítať ďalej...

David Hume - klasik liberalizmu

(dňa 17.5.2007 v sekcii Cudzie texty)
David Hume, kamarát a zdroj myšlienok Adama Smitha zanechal po sebe filozofické a ekonomické zákonitosti, ktoré sa stali základom klasického liberalizmu. Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku ich predstavuje v článku "David Hume - klasik liberalizmu".
čítať ďalej...

James Bartholomew: Sociálny štát je deštruktívny

(dňa 8.5.2007 v sekcii Cudzie texty)
"Škodlivých vplyvov štátu blahobytu je veľa a mnohé už ani nie sú predmetom sporov. Každý vidí, čo sa deje a mnohí začínajú chápať, kde to má pôvod", uviedol James Bartholomew v rozhovore pre .týždeň.
čítať ďalej...

Lukáš Krivošík: Zrušme 1. máj

(dňa 7.5.2007 v sekcii Cudzie texty)
Prvý máj má u nás dlhú a bohužiaľ aj trochu zdiskreditovanú tradíciu. Čo keby sme tento deň opäť urobili pracovným a namiesto neho dali ľuďom práce voľno v Deň daňovej slobody?
čítať ďalej...

Pascal Salin: Kapitalizmus je jediný morálny systém

(dňa 3.4.2007 v sekcii Cudzie texty)
"Treba zrušiť protimonopolnú politiku, regulácie, dotácie farmárov", tvrdí profesor ekonómie a bývalý prezident Montpelerínskej spoločnosti Pascal Salin pre týždenník TREND, ktorý na pozvanie Konzervatívneho inštitútu navštívil 20. - 22. marca 2007 Slovensko.
čítať ďalej...

Lukáš Krivošík: Pascal Salin na Slovensku!

(dňa 24.3.2007 v sekcii Cudzie texty)
Slovensko navštívil Pascal Salin, významný francúzsky (makro)ekonóm, dlhoročný vysokoškolský pedagóg, teoretik slobodného bankovníctva a vášnivý kritik európskej centralizácie i keynesiánskej ekonómie.
čítať ďalej...

Pascal Salin: Diferenciace a homogenizace

(dňa 23.3.2007 v sekcii Cudzie texty)
Existuje několik univerzálních pravidel: například princip, podle nějž je třeba respektovat život a majetek ostatních, nebo princip, podle nějž „smlouva jest zákonem smluvních stran“. K jejich prosazení však není zapotřebí žádných celosvětových regulací.
čítať ďalej...

Josef Šíma: Vlastnícke práva vs. "verejný záujem"

(dňa 15.12.2006 v sekcii Cudzie texty)
Ochrana súkromného vlastníctva je jediný zmysluplnne definovaný "verejný záujem", lebo vytvára pevný základ spoločenského poriadku. Aj o tom prednášal ekonóm Liberálního institutu Josef Šíma na prednáške CEQLS, organizovanej Konzervatívnym inštitútom M.R. Štefánika.
čítať ďalej...

Vito Tanzi: The Economic Role of the State in the 21st Century

(dňa 24.11.2006 v sekcii Cudzie texty)
V článku, ktorý bol publikovaný v Cato Journal Vol. 25/ 2005, prináša Vito Tanzi pohľad na verejné financie, úlohy vlády a zdaňovanie v historickom kontexte s výnimočnými časovými radmi. Príkladom je provnanie enormného rastu verejných výdavkov k HDP od roku 1870 na úrovni cca 10% až na súčasných 30-60%.
čítať ďalej...

J. Munkhammar: Švédsky sociálny model má antisociálne efekty

(dňa 15.11.2006 v sekcii Cudzie texty)
Švédsky sociálny model slúži ako vzor ekonomicky úspešného a pritom sociálne silného štátu. Často aj pre dezinterpretáciu a selektívnu prácu s faktami. Mýty o zázračnom modeli vlastnej krajiny uvádza na pravú mieru švédsky ekonóm Johnny Munkhammar v rozhovore pre TREND.
čítať ďalej...

Bjorn Lomborg: Lidé jsou důležitější než zvířata

(dňa 25.10.2006 v sekcii Cudzie texty)
"...máme politickou strukturu, kterou tvoří lidé, ne tučňáci a borovice. Tučňáci nevolí, nepodílejí se na politických debatách o tom, kam se má naše společnost ubírat. A neexistuje způsob, jak je do té debaty zapojit. Nakonec to budou vždycky lidé, kdo o tom bude rozhodovat, i proto je považuju za důležitější", vybraté z rozhovoru Bjørn Lomborga pre Lidové noviny
čítať ďalej...

Salin, P.: Dnešný štatút ekonomickej vedy

(dňa 25.10.2006 v sekcii Cudzie texty)
Študentom ekonómie a nielen im dávam do pozornosti stručné zhrnutie prednášky profesora ekonómie a bývalého prezidenta Mont Pelerínskej spoločnosti Pascala Salina Dnešný štatút ekonomickej vedy, ktoré preložil Dalibor Roháč z Inštitútu pre slobodnú spoločnosť
čítať ďalej...

Bastiat, F.: Petícia výrobcov sviečok

(dňa 6.10.2006 v sekcii Cudzie texty)
Petícia výrobcov sviečok z slávna esej, ktorou Bastiat jasne vyvrátil nezmyselnosť akýchkoľvek vládnych zásahov v zahraničnom obchode.
čítať ďalej...

Read, L. E.: Ja, ceruzka

(dňa 19.9.2006 v sekcii Cudzie texty)
Dnes kultovú esej "Ja, ceruzka" publikoval Leonard E. Read, zakladateľ Foundation for Economic Education, v roku ktorú 1958, pričom na príklade výroby ceruzky v nej zrozumiteľne vysvetlil fungovanie vzájomnej kooperácie a neviditeľnej ruky trhu.
čítať ďalej...

Pavlík, J.: Hayek pre XXI. storočie

(dňa 6.8.2006 v sekcii Cudzie texty)
Doslov Jana Pavlika ku knihe Cesta do nevoľníctva, vydanej v slovenskom jazyku Nadáciou F.A. Hayeka, sa oplatí si prečítať.
čítať ďalej...

Hampl, M.: Trojí prístup k veřejným statkum

(dňa 6.8.2006 v sekcii Cudzie texty)
Článok systémovo popisuje prístupy k vymedzeniu úloh vlády v spoločnosti, osobitne alternatívne prístupy voči neo/keynesiánskym, ktoré stále dominujú v učebniciach (makro)ekonómie a verejných financií.
čítať ďalej...

Hayek, F.A.: Historie a politika

(dňa 5.8.2006 v sekcii Cudzie texty)
Existuje jeden hlavní mýtus, který více než jiné slouží k diskreditaci ekonomického systému, jemuž vděčíme za naši současnou civilizaci. Jedná se o legendu tvrdící, že se postavení pracujících tříd zhoršovalo v důsledku rozvoje "kapitalismu" (nebo "výroby v továrnách" nebo "průmyslového systému").
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.