Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

"ekonomické info"

Takmer dve tretiny zárobkov ľudí putuje na štátom vynútené platby. Až od 19. augusta by sme sa od nich odbremenili

(dňa 22.8.2022 v sekcii "ekonomické info")
Celkové bremeno daní ako všetkých administratívne vynútených platieb je také veľké, že na ich ich zaplatenie by sme potrebovali vyše 228 dní a až od 230-teho dňa by sme nemuseli platiť nijaké povinné platby. Deň daňového odbremenenia na Slovensku preto v tomto roku hypoteticky pripadol na 19. augusta. Vláda by tak nemala zvyšovať a prijímať nové dane a svojou expanzívnou výdavkovou, dlhovou a regulačnou politikou posilňovať rozsah a intervenčný vplyv štátu a otvárať dvere pre zvyšovanie daní a daňového bremena. Naopak, je potrebný opačný smer.
čítať ďalej...

Slovensko v EÚ po Brexite

(dňa 31.10.2016 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti sériu diskusií na tému Slovensko v EÚ po Brexite v 10-tich slovenských mestách.
čítať ďalej...

Deň daňového odbremenenia v roku 2016

(dňa 31.8.2016 v sekcii "ekonomické info")
Celkové daňové zaťaženie dosiahlo v minulom roku až 61,1 % z priemernej odmeny patriacej slovenskému zamestnancovi. Deň daňového odbremenenia na Slovensku tak v tomto roku pripadol 12. augusta. Je to deň, kedy slovenský pracujúci s priemernou mzdou začína zarábať na seba a svoju rodinu a nie na dane.
čítať ďalej...

Morálne základy ekonómie slobodného trhu

(dňa 23.5.2015 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa a prísť na prednášku profesora ekonómie Enrica Colombatta "Morálne základy ekonómie slobodného trhu" 1. júna 2015 v Bratislave.
čítať ďalej...

Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu

(dňa 30.1.2012 v sekcii "ekonomické info")
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Pastor bonus, Inštitút Leva XIII., Nadácia F.A. Hayeka a spolupracujúci jednotlivci založili a otvorili 30. januára 2012 v Bratislave európsku Iniciatívu za slobodnú a prosperujúcu Európu.
čítať ďalej...

Význam liberálnej politickej ekonómie pre súčasnosť

(dňa 6.9.2010 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku Tima Evansa v rámci cyklu CEQLS o význame liberálnej politickej ekonómie pre súčasnosť, ktorá bude v Bratislave 20. septembra 2010.
čítať ďalej...

Charles Murray: Kolaps sociálneho štátu

(dňa 3.5.2010 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku experta na sociálnu reformu a akademika American Enterprise Institute Charlesa Murraya Kolaps sociálneho štátu a európskeho sociálneho modelu, ktorá bude v Bratislave 18. mája 2010.
čítať ďalej...

Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti

(dňa 10.3.2010 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášky profesora práva University of Chicago Richarda A. Epsteina "Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti", ktoré budú v Bratislave 22.marca 2010 a v Košiciach 25.marca 2010.
čítať ďalej...

Veľká depresia a súčasná ekonomická kríza

(dňa 18.11.2009 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku profesora ekonómie Smileyho "Veľká depresia a súčasná ekonomická kríza: podobnosti a rozdiely", ktorá bude v Bratislave 23.novembra 2009.
čítať ďalej...

Konzervatívny inštitút získal medzinárodnú cenu

(dňa 21.10.2009 v sekcii "ekonomické info")
Atlas Economic Research Foundation zverejnila výsledky medzinárodného ocenenia Templeton Freedom Awards. Jedným z nositeľov tohto prestížneho ocenenia za rok 2009 je i Konzervatívny inštitút za cyklus CEQLS.
čítať ďalej...

Premietanie filmu I.O.U.S.A. a diskusia s ekonómami

(dňa 14.10.2009 v sekcii "ekonomické info")
Každému, kto má záujem sa dozvedieť viac nielen o príčinách a dôsledkoch finančnej krízy a vládneho zadlžovania (v USA, na Slovensku, či inde) odporúčam film I.O.U.S.A. a diskusiu s ekonómami v Bratislave dňa 27.10.2009.
čítať ďalej...

Finančná kríza a ekonomická recesia

(dňa 8.9.2009 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku profesora ekonómie Jesúsa Huerta de Soto "Finančná kríza a ekonomická recesia", ktorá bude v Bratislave 28.septembra 2009.
čítať ďalej...

Finančná kríza a Slovensko: Pomožu balíčky proti kríze?

(dňa 25.5.2009 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na diskusný seminár Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika "Finančná kríza a Slovensko: Pomožu balíčky proti kríze?", ktorý bude 2. júna 2009 v Bratislave.
čítať ďalej...

Free Market Road Show na Slovensku

(dňa 10.5.2009 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na medzinárodnú konferenciu "Free Market Road Show", ktorá sa uskutoční v Bratislave 15. mája 2009.
čítať ďalej...

Finančná kríza: vládne zásahy a zlyhanie morálky

(dňa 6.5.2009 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku riaditeľa výskumu Acton Institute Samuela Gregga "Finančná kríza: vládne zásahy a zlyhanie morálky", ktorá sa uskutoční v Bratislave 14. mája 2009.
čítať ďalej...

Slobodný obchod je najlepší prístup

(dňa 10.4.2009 v sekcii "ekonomické info")
Protekcionizmus je nebezpečný vždy, ale obzvlášť nebezpečný je počas ekonomickej krízy, kedy hrozí, že poškodí svetovú ekonomiku. Dávam do pozornosti petíciu za zrušenie súčasných bariér obchodu a proti ich zvyšovaniu.
čítať ďalej...

Workshop on Public Economics and Economic Freedom

(dňa 27.2.2009 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na workshop CATO Institute, ktorý bude 16.-18. marca 2009 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.
čítať ďalej...

Prestížni ekonómovia proti stimulovaniu ekonomiky vládnymi výdavkami

(dňa 5.2.2009 v sekcii "ekonomické info")
Sto uznávaných ekonómov, vrátane Jamesa M. Buchanana, Edwarda Prescotta a Vernona Smitha, sa ako úvodní signatári podpísali pod vyhlásenie Cato Institute.
čítať ďalej...

Finančná kríza: redukovať, nie zvyšovať verejné výdavky

(dňa 5.2.2009 v sekcii "ekonomické info")
Vláda by mala redukovaním verejných výdavkov viac šetriť, obmedziť spotrebu a investície, znížením a odbúraním deficitu verejných financií a nenaštartovaním finančne náročných projektov nezadlžovať daňovníkov do budúcnosti a znížením daní a sociálnych odvodov nechať ľuďom viac z vytvorených zdrojov.
čítať ďalej...

Hrozby štátnej regulácie na Slovensku

(dňa 18.1.2009 v sekcii "ekonomické info")
Viaceré vládne a zákonodárne opatrenia prijaté v 3. štvrťroku 2008 hrubo zasahujú do slobodných rozhodnutí ľudí, obmedzujú konkurenciu a deformujú a zhoršujú aj podmienky na podnikanie na Slovensku.
čítať ďalej...

Ekonómia, filozofia a základy demokracie

(dňa 5.12.2008 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku predsedu Educational Initiative for Central and Eastern Europe Marcela Guarniza "Ekonómia, filozofia a základy demokracie", ktorá sa uskutoční v Bratislave 10. decembra 2008.
čítať ďalej...

Verejné financie v čase finančnej krízy

(dňa 19.11.2008 v sekcii "ekonomické info")
Budú naplnené rozpočtové príjmy na budúci rok? Ak nie, kde hľadať úspory? O týchto a iných otázkach týkajúcich sa rozpočtu verejnej správy na budúci rok sa bude diskutovať na seminári INESS a Konzervatíneho inštitútu M. R. Štefánika 2.12.2008 v v Bratislave.
čítať ďalej...

Finančná kríza: zámienka pre obmedzovanie slobody?

(dňa 8.11.2008 v sekcii "ekonomické info")
Prinášam zhrnutie príspevkov v slovenskom, českom, ako aj anglickom jazyku, ktoré argumantačne vyvracajú snahy vlád o "riešenie" krízy väčšou reguláciou trhu, týmobmedzovania slobody ľudí.
čítať ďalej...

Finančná kríza: zlyhanie kapitalizmu?

(dňa 16.10.2008 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti prezentácie a iné výstupy z diskusného seminára Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika o príčinách, dôsledkoch a iných súvislostiach finančnej krízy v USA.
čítať ďalej...

Vlády a centrálne banky spôsobili finančnú krízu

(dňa 15.10.2008 v sekcii "ekonomické info")
Základnými príčinami globálnej finančnej krízy sú vládne regulácie a iné centrálne zásahy a neúmerná monetárna expanzia v poslednom desaťročí.
čítať ďalej...

Petícia za kryté peniaze v Česku

(dňa 12.10.2008 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti informáciu o nedávno spustenej petícii v Česku "Petice za poctivé peníze", ktorej autori požadujú návrat zo súčasného systému papierových a nekrytých peňazí ku komoditnému krytiu peňazí.
čítať ďalej...

Finančná kríza: zlyhanie kapitalizmu?

(dňa 3.10.2008 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa diskusný seminár Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika o príčinách, dôsledkoch a iných súvislostiach finančnej krízy v USA.
čítať ďalej...

Súkromné vs. verejné dôchodkové systémy

(dňa 21.8.2008 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku prezidenta Medzinárodného centra pre dôchodkovú reformu a architekta čílskej dôchodkovej reformy José Piñeru "Súkromné vs. verejné dôhcodkové systémy" v Bratislave 11. septembra 2008.
čítať ďalej...

Trestať za zvýšenie ceny?

(dňa 21.6.2008 v sekcii "ekonomické info")
V duchu nepochopenia základov fungovania trhu a slobodnej spoločnosti navrhlo Ministerstvo spravodlivosti SR zaradiť medzi trestné činy "porušenie cenovej disciplíny...". K tomu nemáme pochopenie a odmietame to.
čítať ďalej...

Rôznorodosť a konkurencia vo Švajčiarsku: príklad pre Európu

(dňa 18.6.2008 v sekcii "ekonomické info")
Prednáška profesorky ekonómie Victorie Curzon Price v Bratislave 12. júna 2008 o ekonomickom a spoločenskom úspechu Švajčiarska, budovanom na báze princípov inštitucionálnej konkurencie a decentralizácie bola zaujímavá a pre Slovensko poučná.
čítať ďalej...

Zvládanie rôznorodosti a konkurencia vo Švajčiarsku: príklad pre Európu?

(dňa 5.6.2008 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti ďalšiu prednášku v rámci CEQLS, ktorú bude mať v Bratislave dňa 12. júna 2008 profesorka ekonómie Ženevskej univerzity a viceprezidentka Montpelerinskej spoločnosti Victoria Curzon-Price.
čítať ďalej...

Tretia cesta ako slepá ulička: francúzska skúsenosť

(dňa 20.3.2008 v sekcii "ekonomické info")
Prednáška profesora ekonómie Pierra Garella v Bratislave 17. marca 2008 bola zaujímavou sondou francúzskej skúsenosti ako mementa uskutočňovania "tretej cesty", spojenej s obmedzovaním slobody a prosperity. Je možné si ju pozrieť...
čítať ďalej...

Čo môže priniesť Slovensku členstvo v eurozóne?

(dňa 10.3.2008 v sekcii "ekonomické info")
"Čo môže priniesť Slovensku členstvo v eurozóne?". Prezentácie panelistov z konferencie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 3. marca 2008 pod týmto názvom...
čítať ďalej...

Chicagská ekonomická škola a jej význam pre súčasnosť

(dňa 12.12.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku slovenského profesora financií na Univesity of Chicago "Chicagská ekonomická škola a jej význam pre súčasnosť", ktorá bude v Bratislave dňa 17.12.2007.
čítať ďalej...

Úspory a zdroje verejných financií

(dňa 8.12.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na diskusné fórum o problémoch vo verejných financiách a ich možných riešeniach, ktoré organizuje Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, INESS a Nadácia F.A. Hayeka dňa 11. decembra 2007 v Bratislave.
čítať ďalej...

Diskusný portál AKE

(dňa 28.11.2007 v sekcii "ekonomické info")
V závere 1. ročníka Akadémie klasickej ekonómie sme sa rozhodli spustiť nielen pre jeho účastníkov diskusný portál AKE. Cieľom portálu je predovšetkým vybudovať interaktívnu internetovú sieť ľudí, zaujímajúcich sa o ekonomické myslenie a klasický liberalizmus.
čítať ďalej...

Základy klasického liberalizmu na internete

(dňa 27.7.2007 v sekcii "ekonomické info")
Liberální institút dal na svojej internetovej stránke k on-line dispozícii dve knihy približujúce základy klasického liberalizmu: knihu o Adamovi Smithovi Adam Smith Semper Vivus a slávne dielo Frédérica Bastiata Zákon v českom preklade. Oplatí sa prečítať si.
čítať ďalej...

Euro vs. koruna

(dňa 3.7.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti publikáciu Centra pro demokraciu a kultúru z Brna Euro versus koruna, v ktorej je možné si prečítať príspevky viacerých českých renomovaných autorov a môj text.
čítať ďalej...

Ekonómia, etika a kríza sociálneho štátu

(dňa 22.6.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti verejnú prednášku vo svete uznávaného mysliteľa a obhajcu slobodnej spoločnosti postavenej na symbióze trhu, kultúry a etiky profesora Michala Novaka z American Enterprise Institute s príznačným názvom "Ekonómia, etika a kríza sociálneho štátu", ktorá bude 28.6.2007 v Bratislave.
čítať ďalej...

Pozvánka: diskusia o novele Zákonníka práce

(dňa 13.6.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa konzervatívny klub o novele Zákoníka práce, ktorý organizuje Konzervatívny inštitút 18. júna 2007 v Bratislave.
čítať ďalej...

159-zväzková edícia "Economic History" na Slovensku

(dňa 13.6.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dobrá správa pre (nielen) ekonómomov. Vďaka Univerzitnej knižnici v Bratislave sa na Slovensko dostala unikátna 159-zväzková edícia "Economic History", ktorá bola 13. júna 2007 predstavená na Ekonomickej univerzite v Bratislave.


čítať ďalej...

J. B. Say - 240 rokov od narodenia

(dňa 13.6.2007 v sekcii "ekonomické info")
"Say představuje nejen předchůdce moderní makroekonomie, ale také významného představitele klasického liberalismu. Sayův zákon trhu dodnes vyjadřuje souvislost a harmonii lidského chování ve svobodné tržní ekonomice", uvádza Václav Klaus v predslove zborníka CEPu Jean-Baptista Say - 240 let od narození.
čítať ďalej...

Vyhlásenie ekonómov na podporu daňovej suverenity

(dňa 8.5.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dvadsiati ekonómovia vyjadrujeme podporu Deklarácii o suverenite v priamych daniach, predloženej v NR SR Vladimírom Palkom za KDH. Vo vyhlásení o.i. uvádzame, že "harmonizácia daní z príjmov (tak ako daňová harmonizácia ako taká) ide proti ekonomickým princípom a pre občanov SR by bola ekonomicky nevýhodná a škodlivá. Slovensko by preto malo odmietnuť akýkoľvek návrh na ďalšie harmonizovanie daní."
čítať ďalej...

Euro? Zborník CEPu

(dňa 27.4.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti nedávno publikovaný zborník Centra pro ekonomiku a politiku (CEP) z Prahy "Euro - dříve nebo později?", kde je možné sa dočítať niekoľko ekonomických textov českých autorov o eure a eurozóne "bez ružových okuliarov", vrátane súčasného prezidenta ČR, či bývalých a súčasných pracovníkov ČNB.
čítať ďalej...

J. Bartholomew o škodách spôsobovaných sociálnym štátom

(dňa 20.4.2007 v sekcii "ekonomické info")
O mýtoch a realite a o nezamýšľaných negatívnych dôsledkoch sociálneho štátu (welfare state) na príklade Veľkej Británie prednášal v Bratislave 18.4. 2007 renomovaný publicista a autor knihy The Welfare State We´re In James Bartholomew.
čítať ďalej...

Prednáška J. Bartholomewa o negatívach "štátu blahobytu"

(dňa 10.4.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na prednášku Jamesa Bartholomewa o negatívnych dôsledkoch "štátu blahobytu" na príklade Veľkej Británie, organizovanú SKOI a Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika 18. apríla 2007 v Bratislave.
čítať ďalej...

Pascal Salin v Bratislave

(dňa 24.3.2007 v sekcii "ekonomické info")
Profesor ekonómie Pascal Salin, uznávaný liberálny (makro)ekonóm a obhajca osobnej slobody bol na pozvanie Konzervatívneho inštitútu v dňoch 20.-22.marca 2007 v Bratislave.
čítať ďalej...

Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce

(dňa 23.2.2007 v sekcii "ekonomické info")
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu Zákonníka práce, ktorá znižuje pružnosť trhu práce, obmedzuje slobodu zmluvných vzťahov a neúmerne posilňuje vplyv odborov. Podporou hromadnej pripomienky...
čítať ďalej...

Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko

(dňa 11.2.2007 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti výsledky súťaže Študentská esej 2006 na tému "Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko", ktoré slávnostne vyhlásil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika na 1. seminári Akadémie klasickej ekonómie dňa 31. jnauára 2007.
čítať ďalej...

29. január 2007 - Deň Miltona Friedmana

(dňa 29.1.2007 v sekcii "ekonomické info")
Na počesť nedávno zosnulého Miltona Friedmana a jeho vplyvu na ekonomické myslenie a šírenie myšlienok slobody na celom svete je 29. január 2007 určený ako Deň Miltona Friedmana. V USA si ho ľudia pripomínajú rôznymi aktivitami. Na Slovensku sa k tomu aktívne pripojil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.
čítať ďalej...

Esej o odkaze Miltona Friedmana pre Slovensko

(dňa 21.12.2006 v sekcii "ekonomické info")
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlásil prvý ročník súťaže Študentská esej 2006 na tému "Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko". Uchádzači, ktorí sa umiestnia na prvom až treťom mieste získajú finančné a vecné ceny.
čítať ďalej...

New Perspectives on Political Economy Vol. 2/2006

(dňa 25.11.2006 v sekcii "ekonomické info")
Dávam do pozornosti zaujímavé a podnetné ekonomické texty (napríklad o hospodárskych cykloch), ktoré boli uverejnené v ostatnom čísle (2/2006) časopisu Liberálního institutu New Perspectives on Political Economy.
čítať ďalej...

Vďaka, Milton, "Adam Smith 20. storočia"!

(dňa 20.11.2006 v sekcii "ekonomické info")
Vo veku úctyhodných 94 rokov zomrel 16.novembra 2006 (podľa mňa) najvplyvnejší predstaviteľ klasického liberalizmu 20. st. Milton Friedman. To, čo zanechal po sebe je však niekoľkonásobne úctyhodnejšie ako jeho dlhý vek, osobitne tým, že významne prispel k prinavráteniu dôrazu myšlienok zasmeraných na jednotlivca a jeho osobnú slobodu.
čítať ďalej...

Prvý rozpočet Ficovej vlády: je spokojnosť namieste?

(dňa 3.11.2006 v sekcii "ekonomické info")
Je spokojnosť s rozpočtom verejnej správy prvej Ficovej vlády namieste? Aké budú dopady takto prijatého rozpočtu na ekonomiku Slovenska? Aj o tom sa bude diskutovať na konzervatívnom klube dňa 9. novembra 2006. Viac informácií o klube a o možnosti prihlásiť sa naň je na stránke Konzervatívneho inštitútu.
čítať ďalej...

Slávne knihy v českom jazyku on-line

(dňa 24.10.2006 v sekcii "ekonomické info")
Najlepšie je podľa mňa knihy vlastniť v tlačenej podobe, ale pre zájemcov (aj) o ich elektronické verzie prišla dobrá správa. Knihu Frédérica Bastiata Čo je vidieť a čo nie je vidieť a iné slávne knihy, ktoré vydal Liberální institut, je možné si stiahnuť...
čítať ďalej...

Európsky sociálny model pre Slovensko?

(dňa 24.10.2006 v sekcii "ekonomické info")
Tzv. európsky sociálny model je pre nemálo ľudí na Slovensku vzorom. Vedia, čo znamená a aké sú jeho dôsledky? Aj o tom prednášal švédsky ekonóm J. Munkhammar, ktorý prirovnal severský model k UFO. Jeho prednášku si môžete prečítať a pozrieť na linku Konzervatívneho inštitútu
čítať ďalej...

(Vyššia) minimálna mzda?

(dňa 1.10.2006 v sekcii "ekonomické info")
"Minimálna mzda obmedzí zamestnanie pre ľudí s nízkou kvalifikáciou a sťaží nájsť si prácu dlhodobo nezamestnaným. Som za to, aby sa inštitút minimálnej mzdy úplne zrušil...", reakcia na rozhodnutie vlády o zvýšení minimálnej mzdy (zverejnená na www.aktualne.sk)
čítať ďalej...

Deklarácia o daňovej suverenite

(dňa 24.9.2006 v sekcii "ekonomické info")
Ak slovenský parlament prijme návrh KDH o daňovej suverenite Slovenska v priamych daniach, tak to bude dobrý signál zo Slovenska, smerujúci proti politickej centralizácii Európy.
čítať ďalej...

Efektívny a morálny kapitalizmus

(dňa 23.9.2006 v sekcii "ekonomické info")
To, že kapitalizmus bez prívlastkov prináša vyššiu ekonomickú výkonnosť a prosperitu ľudí potvrdzujú čísla. Podstatné je tiež opakovať že kapitalizmus je zároveň jediný morálny systém.
čítať ďalej...

Zachráňme dôchodky!

(dňa 13.9.2006 v sekcii "ekonomické info")
Pozitívnym smerom by bolo, ak by ministerstvo práce, vedené SMER-om, prenášalo váhu na súkromné financovanie s dobrovoľným princípom, nie zvyšovalo váhu prvého, štátneho (a dokonca zásluhového) piliera. Presun časti nami platených príspevkov do 2. piliera do "spoločného vreca" v 1. pilieri by bol nehorázny. Preto je správne podporiť výzvu NFAH Záchraňme dôchodky!.
čítať ďalej...

Petícia proti harmonizácii základu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

(dňa 24.7.2006 v sekcii "ekonomické info")
Ako zástupca Konzervatívneho inštitútu som sa podpisom pridal k petícii európskych think-tankov, vyzývajúcu všetky členské štáty EÚ, aby boli proti tejto škodlivej iniciatíve, ktorej cieľom je vytvoriť jednotné pravidlá...
čítať ďalej...

Petícia proti harmonizácii spotrebných daní

(dňa 23.7.2006 v sekcii "ekonomické info")
Ako zástupca Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika som sa stal jedným zo signatárov Petície proti harmonizácii spotrebných daní v EÚ, ktorú koordinuje Lithuanian Free Market Institute.
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.