Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Peter Gonda Peter Gonda (PhD) je riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave a Slovak Senior Fellow of the Cobden Centre. V publikačnej činnosti a v akademických a verejných prednáškach sa venuje najmä princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, problematike peňazí a menového a bankového systému, eurozóne a ekonomickým aspektom Európskej únie a financovaniu sociálnej sféry.

V súčasnosti je napríklad koordinátor a lektor cyklu seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení v rámci projektu Akadémia klasickej ekonómie, koordinátor cyklu ekonomických prednášok renomovaných zahraničných osobností na Slovensku v rámci projektu Conservative Economic Quarterly Lecture Series a koordinátor a vedúci projektu "Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte".

Peter Gonda je autorom knihy Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie (2013), štúdie Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne (2014), hlavným autorom a garantom publikácie Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie (2018) a (spolu)autorom a (spolu)editorom ďalších publikácií a štúdií.

Je tiež napríklad odborným garantom a spoluautorom publikácií Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie (2002) a Návrh sociálnej reformy na Slovensku (2005), spolueditorom kníh Slovensko na ceste do neznáma (2003), Na obranu slobodného trhu (2007) a koordinátorom, spoluautorom a editorom dokumentov Programové vyhlásenie reformnej vlády: Sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu (2010) a Výdavková diéta pre verejné financie: ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov (2012).

Peter Gonda zároveň prispel textami do iných kníh a publikácií. V rokoch 2001 – 2004 bol napríklad autorom kapitoly „Verejné financie“ a spoluautorom kapitol „Sociálna politika“ a "Dôchodková reforma", ktoré boli súčasťou publikácie Inštitútu pre verejné otázky Slovensko. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Prispel tiež kapitolou "Europreteky a europasce (nielen) pre Slovensko" do knihy Euro vs. koruna (2007), kapitolou Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky do publikácie Etika v manažmente (2008) a kapitolou "Slovensko v eurozóne. Memento pre Česko a iných uchádzačov v eurozóne" do knihy Euro v Česku. Ano, či ne? (2013).

Peter Gonda má dve deti a so svojou rodinou žije v Bratislave.

Publikačná činnosť

Publikácie a štúdie

 • Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie (2018) [hlavný autor a odborný garant]
 • Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne (2014) [autor]
 • Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie (2013), [autor]
 • Výdavková diéta: ako konsolidovať bez zvyšovania daní (2012), [editor, odborný garant a spoluautor]
 • Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu (2010), [editor, odoborný garant a spoluautor]
 • Úspory a zdroje verejných financií (2007), [spoluautor]
 • Na obranu slobodného trhu / In Defense of the Free Market (2007), [spolueditor]
 • Kritériá ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne (2007), [autor]
 • Návrh sociálnej reformy na Slovensku (2005), [odborný garant a spoluautor]
 • Slovensko na ceste do neznáma (2003), [spolueditor a spoluautor]
 • Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie (2002), [odborný garant a spluautor]
 • Analýza dôchodkového systému na Slovensku (2002), [spoluautor]
 • Po štyroch rokoch (2002), [spoluautor]

  Vybrané príspevky v publikáciách, štúdiách a časopisoch

 • Euro -nástroj alebo brzda prosperity?In: Sloboda, D. (ed., 2014), 10 rokov v EÚ. A čo ďalej?, Bratislava, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
 • Slovensko v eurozóne, In: Krutílek, O. (ed., 2013), Euro v Česku: ano, či ne?, Brno, Studio ARX, s.r.o.
 • Verejné financie, In: Gonda, P. (ed, 2010):Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných poitikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu
 • Trhové hospodárstvo a podnikateľské prostredie, In: Gonda, P. (ed, 2010):Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu
 • Sociálny systém, In: Gonda, P.(ed, 2010):Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu
 • Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: Východiská manažérskej etiky, In: Platková, G. a kol. (2008): Etika v manažmente
 • Problémy európskej menovej integrácie (nielen) pre Slovensko, In: Úloha práva v procese menovej sukcesie (zborník príspevkov), 2008
 • Stručná charakteristika systému financovania, In: Humajová, Z. (2008): Reforma školstva v spoločenskom kontexte
 • Classical Liberal View on European Economic Integration, In: European Journal May-June 2007, s. 24-27
 • "Europreteky" a "europasce" (nielen) pre Slovensko, In: Pečinková, I. (ed.,2007): Euro vs. koruna
 • Verejné financie, In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (eds., 2004):Súhrnná správa o stave spoločnosti. Slovensko 2004
 • Sociálna politika[spoluautor], In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (eds., 2004):Súhrnná správa o stave spoločnosti. Slovensko 2004
 • Fungovanie trhu a regulačné pôsobenie vlády, In: Slovensko na ceste do neznáma(2003)
 • Súhrnná ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosťSlovensko na ceste do neznáma(2003)
 • Ekonomika Slovenska v transformácii[spoluautor], In: Konzervatívny pohľadyjar - leto 2002
 • Dôchodková reforma[spoluautor], In: Kollár, M. - Mesežnikov, G. (2001): Súhrnná správa o stave spoločnosti. Slovensko 2001
 • Predpoklady analýz verejných financií v SRBiatec 5/2000.

  Viac je k dispozícii v CV Petra Gondu.

 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.