Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie

(dňa 7.10.2013 v sekcii Knihy)

Dávam do pozornosti knihu Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie, ktorá mi vyšla v septembri tohto roku vo vydavateľstve TRIM Broker.

Knihu je možné si kúpiť v týchto kníhkupectvách:

 • Martinus
 • Panta Rhei
 • Artforum
 • Littera
 • kniha.sk
 • Gorila.sk
 • Heureka

  O knihe (od Josefa Šímu, Jána Oravca, Dalibora Roháča a Juraja Karpiša)

  "Model evropského zaopatřovacího státu je nadále zjevně neudržitelný. Zpolitizovaný projekt eura ukazuje, jaké škody mohou napáchat ambice obhájců centralizace Evropy. Euro-Titanik se potápí. V takových okamžicích není čas na debaty o "parametrických změnách systému", ale je nutné si klást zásadní otázky o podstatě fungování státu, peněžního systému a bankovnictví. Peter Gonda si právě takové otázky klade a ve své knize představuje alternativy k dnešnímu neudržitelnému systému, jež namísto všudypřítomné politiky a centralizace akcentují soukromé vlastnictví, konkurenci a právo na secesi."
  JOSEF ŠÍMA, profesor ekonómie a rektor vysokej školy CEVRO, Praha

  „Problémy eura, deficity, dlhy, finančná a ekonomická kríza či návrhy na jej riešenie, to všetko je dnes v centre pozornosti politikov, expertov, médií i širokej verejnosti. Vzhľadom na aktuálnosť a mimoriadnu závažnosť tejto problematiky existuje nepreberné množstvo článkov, vedeckých štúdií, či praktických návrhov, ktoré sa jej venujú. Len minimum z nich sa však tejto téme venuje pri súčasnom rešpektovaní princípov slobody a s víziou fungovania slobodnej spoločnosti. Text Petra Gondu patrí k týmto vzácnym výnimkám. Hlas rozumu je dnes navyše prehlušovaný masívnym návratom k tým istým myšlienkam, ktoré boli príčinou našich súčasných problémov. Je preto dôležité, aby zaznieval hlasnejšie práve v súčasnosti, k čomu publikácia Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie nesporne prispela."
  JÁN ORAVEC, prezident Združenia podnikateľov Slovenska a prezident Nadácie F.A. Hayeka

  „Spoločná európska mena bola politickým projektom, ktorú jej zástancovia videli ako nevyhnutný krok k európskemu federálnemu štátu. Náklady ich utopizmu dnes nesieme všetci a je preto mimoriadne dôležité o omyloch v architektúre Európskej menovej únie začať otvorene hovoriť. Kniha Petra Gondu je veľmi dobrým príspevkom do takejto konverzácie."
  DALIBOR ROHÁČ, Cato Institute, Washington DC

  „Peter Gonda mal odvahu verejne poukazovať na chyby politického projektu eura a silenej európskej integrácie ešte v časoch, keď menová únia zdanlivo fungovala a takéto názory boli na Slovensku považované za exotické. Dnes sa exoticky javí skôr nekritický optimizmus, s ktorým Slovensko euro zavádzalo. Eurokríza a napätie, ktoré zle nastavená menová únia vyvolala medzi členmi Európskej únie dospeli tak ďaleko, že sú ohrozené už aj štyri základné slobody, na ktorých bola európska integrácia postavená. Je preto najvyšší čas oboznámiť sa s príčinami týchto problémov a najmä alternatívami k dirigistickému prístupu v ekonomike a menových otázkach.“
  JJURAJ KARPIŠ, analytik INESS

  Mediálne výstupy, súvisiace s knihou:

 • Martin Moravčík: Eurozóna a alternatívy
  (Konzervatívne listy 9/2013, Bratislava, september 2013)
 • Predstavenie knihy a panelová diskusia o eurozóne
  (videozáznam, Bratislava, 11.november 2013)
 • Richard Sulík o knihe
  (sulik.sk)
 • Lukáš Krivošík: Eurozóna a alternartívy
  (.týždeň 46/2013)
 • Juraj Karpiš o knihe
  (INESS, Bratislava, 15. november 2013)
 • TRENDmarket: Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie
  (TREND, 28.11.2013)

 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.