Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Pozvánka na Akadémiu klasickej ekonómie 2013

(dňa 13.1.2013 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika v partnerstve s Nadáciou Tatra banky a Vysokou školou manažmentu otvárajú Akadémiu klasickej ekonómie (AKE) 2013.

Vzdelávací program AKE je zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka. Je určený a otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov myslenia liberálnych ekonómov (platí to pre akýchkoľvek nových záujemcov, ako aj pre tých, ktorí absolvovali piaty ročník, prípadne iný ročník AKE).

AKE 2013 bude pozostávať z deviatich vzájomne previazaných mesačných ekonomických seminárov. Semináre počas celého ročníka budú určené pre skupinu prijatých záujemcov, ktorí splnia kritériá KI na základe nimi vyplnených formulárov a ktorí zaplatia účastnícky poplatok.

V období trvania projektu od februára do decembra 2013 sa predpokladajú nasledovné témy:
1. seminár: oboznámenie účastníkov s harmonogramom kurzu a prezentácia a diskusia k téme „Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť“
2. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti, so zameraním na skúsenosti na Slovensku“
3. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Menový a bankový systém v historickom kontexte a dnes. Centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy, ktoré sú v súlade s princípmi slobodnej spoločnosti“
4. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi, so zameraním na podmienky na Slovensku
5. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Európska ekonomická integrácia – jej súčasné problémy (vrát. problémov eurozóny) a alternatívy jej vývoja“
6. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a práva. Význam vlastníctva a vlastníckeho práva pre fungovanie slobodnej spoločnosti“
7. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia negatívnych externalít bez alebo s minimom vládnych zásahov“
8. seminár: prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“
9. seminár: vyhodnotenie esejí, záverečná diskusia, ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM úspešným absolventom kurzu AKE.

Na poslednom seminári v decembri 2013 bude slávnostné ukončenie AKE a odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom AKE.

Prihlásiť sa na AKE je potrebné prostredníctvom zaslania vyplnenej prihlášky a formuláru k nej e-mailom na adresu ake@institute.sk najneskôr 8. februára 2013. Počet účastníkov cyklu AKE však môže byť maximálne 50. V prípade vyššieho záujmu o účasť na cykle týchto seminárov si ich organizátor (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika) vyhradzuje právo vybrať účastníkov spomedzi prihlásených na základe nimi vyplnených formulárov prihlášky a na základe termínov ich prihlásenia sa na kurz AKE.

Vybraní účastníci budú mať po vyzvaní organizátorom povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 60 € na jedného účastníka na celé trvanie kurzu AKE v roku 2013. Členovia Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) majú zľavnený účastnícky poplatok vo výške 45 €.

Viac o možnosti prihlásenia sa na kurz (vrátane prihlášky) je na stránke KI tu a na portáli AKE.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.