Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Možnosti riešenia negatívnych externalít bez alebo s minimom zásahov vlády

(dňa 20.6.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

Problematika externalít (osobitne negatívnych) v kontexte ich problematického vymedzenia, snáh o verejné riešenie a možnostiach súkromných riešení bola predmetom diskusie v rámci 7. semináru AKE 2008/2009, ktorý sa konal 27. mája 2009.

Moje pracovné poznámky k téme tohto semináru je možné si stiahnuť v pdf verzii tu

Ďalšie materiály k tomuto a iným seminárom AKE sú k dispozícii na portáli AKE.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.