Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Alternatívne prístupy k peniazom a bankovníctvu, so zameraním na slobodné bankovníctvo

(dňa 17.3.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

Súčasťou 3. a 4. semináru Akadémie klasickej ekonómie boli prezentácie a diskusie k dôležitej téme pre ekonomickú teóriu, ako aj pre náš každodenný život: peniaze a menové a bankové systémy. Zhrnutie poznámok mojej prezentácie "Alternatívne prístupy k peniazom a bankovníctvu, so zameraním na slobodné bankovníctvo", ktorá bola východiskom diskusií na seminároch AKE, je možné si v pdf verzii stiahnuť tu.

Ďalšie informácie a zdroje literatúry k tejto téme sú zhrnuté na stránkach portálu AKE.

Spomedzi on-line dostupných zdrojov z mojej prezentácie odporúčam napríklad nasledovné:

 • Friedman, M.: Za vším hledej peníze
 • Hayek, F.: Choice in Currency: A Way to Stop Inflation
 • Hayek, F.: Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku?
 • Menger, C.: Origins of Money
 • Mises, L.: The Theory of Money and Credit
 • Rothbard, M.: Peníze v rukou státu
 • Rothbard, M.: The Case for a 100 Percent Gold Dollar
 • Salin, P.: In Defense of Fractional Monetary Reserves
 • White, L.: What Kinds of Monetary Institutions Would a Free Market Deliver?

  Mnoho ďalších podnetných textov možno nájsť napríklad na stránkach LI, osobitne tu.

 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.