Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky

(dňa 19.1.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

Druhý seminár AKE sa uskutočnil 26.11.2008 v priestoroch Vysokej školy manažmentu v učebni č. 113. Predmetom druhého seminára AKE bola prezentácia a diskusia o vzťahu ekonómie a etiky, ako aj trhu a morálky.

Zhrnutie prezentácie je možné si stiahnuť v pdf formáte tu.

V rámci diskusie hľadali účastníci odpovede na nasledovné otázky.
1. Aký je vzťah ekonómie a etiky (osobitne k podmienkam slobodnej spoločnosti), ktorý je možné metodicky vymedziť a prakticky potvrdiť?

2. Aký význam majú ekonómia a etika pre posudzovanie akéhokoľvek spoločenského problému, pre fungovanie slobodnej spoločnosti a pre rozhodovanie človeka v živote?

3. Aký význam má etika pre ekonómiu (a ekonóma) a ekonómia pre neekonómov?

4. Kde je hranica medzi ekonómiou a etikou? Kde (pokiaľ) je možný, opodstatnený, žiaduci a kde nie hodnotovo neutrálny pohľad (pozitívnej ekonómie)?

5. Ako zdôvodniť praktické konflikty medzi ekonomickým a etickým v rozhodovaniach ľudí?

6. Je medzi ekonómiou a etikou systémové protirečenie? Ak nie, tak aké logické a zrozumiteľné argumenty predniesť voči vnímaniu jeho existencie vo verejnosti?

7. Je medzi ekonómiou a etikou (možný) súlad, symbióza a synergia? Ak áno, tak v čom (sa dopĺňajú)?

8. Sú ekonomická efektívnosť, ziskovosť a úspech v konkurencii zlučiteľné s dodržiavaním morálnych noriem? /podnikateľ: “Ako dosahovať zisk a obstáť v konkurencii a byť čestný v prostredí, kde sa nedodržiavajú morálne pravidlá?“/

9. Sú podmienky slobodného trhu postačujúce pre slobodnú spoločnosť?

10. Sú potrebné morálne a/alebo iné normy a mantinely (hranice) pre udržanie slobodnej spoločnosti?

11. Ak sú potrebné morálne normy a pravidlá v spoločnosti, tak je (a ak áno, tak ako) žiaduce ich metodicky a kriteriálne vymedziť?

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.