Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Prvý seminár AKE 2008/2009

(dňa 10.1.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

1. seminár AKE sa konal dňa 29. októbra 2008 v priestoroch Vysokej školy manažmentu v učebni č. 113.

PROGRAM

16.30 – 17.00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

17.00 – 17.15
OTVORENIE A VSTUPNÝ PRÍHOVOR K ÚČASTNÍKOM KURZU
Peter Gonda, koordinátor AKE
Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

17.15 – 17.45
ZAMERANIE A HARMONOGRAM KURZU
Informácia o vecnom a časovom harmonograme kurzu
Diskusia

17.45 – 18.30
VÝCHODISKÁ A HLAVNÉ ODKAZY EKONÓMIE LIBERÁLNYCH EKONOMICKÝCH ŠKÔL PRE SÚČASNOSŤ

Peter Gonda: Prezentácia (1. časť)
Diskusia

18.30 – 18.45
PRESTÁVKA

18.45 – 19.55
VÝCHODISKÁ A HLAVNÉ ODKAZY EKONÓMIE LIBERÁLNYCH EKONOMICKÝCH ŠKÔL PRE SÚČASNOSŤ

Peter Gonda: Prezentácia (2. časť), powerpointoá prezentácie je dostupná tu
Diskusia

19.55 – 20.00
ZÁVER

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.