Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Odporúčaná literatúra AKE 2008/2009

(dňa 19.12.2008 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

BASTIAT, F.: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut
Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/bastiat_co_je_videt.pd...

COASE, R.: The Problem of Social Costs. Journal of Law and Economics Dostupné na: http://www.petergonda.sk/upload/pdf/CoaseJLE1960.pd...

FORSYTH, M.: Adam Smith´s Relevance for Today Dostupné na: http://www.adamsmith.org/smith/forsyth-speech.ht...

FRIEDMAN, M. - FRIEDMANOVÁ, R.: Svoboda volby Dostupné na: http://www.libinst.cz/stranka.php?id=15...

FRIEDMAN, M.: Za vším hledej peníze Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/friedman_penize.pd...

GONDA, P.: Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská etiky manažéra. In: PLÁTKOVÁ - OLEJÁROVÁ, G.: Manažérska etika Dostupné na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?221...

GONDA, P. – CHALUPNÍCEK, P. (eds.): Na obranu slobodného trhu. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Liberální institut Viac na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?146...

HAYEK, F. A.: Cesta do nevoľníctva Viac na: http://www.petergonda.sk/article.php?10...

HAYEK, F. A.: Právo, zákonodarství a svoboda. 1. vydanie. Praha, Academia Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=1696...

HAYEK, F. A.: Soukromé peníze: Potrebujeme centrální banku? Liberální institut a Centrum liberálních studii Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/hayek_penize.pd...

HAZLITT, H.: Ekonomie v jedné lekci. Alfa Publishing Viac na: http://www.petergonda.sk/article.php?11...

HEYNE, P.: Ekonomický styl myšlení. VŠE Praha Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/heyne.pd...

HOLMAN, H. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. Nakladatelství C. H. Beck Praha Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=3408...

HORWITZ, S.: From Smith to Menger to Hayek. The Independent Review Dostupné na: http://www.independent.org/pdf/tir/tir_06_1_horwitz.pd...

CHAFUEN, A.: Faith and Liberty: The Economic Thought of the Late Scholastics. Dostupné na: http://mises.org/journals/jls/19_4/19_4_8.pd...

MISES, L.: Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Liberální institut Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/mises_lidske_jednani.pd...

READ, L. E.: I, Pencil. New York, Foundation for Economic Education Dostupné na: http://www.fee.org/pdf/books/i,%20pencil%202006.pd...

ROTHBARD, M.: Peníze v rukou štátu. Liberální institut Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/rothbard_penize.pd...

SCHWARTZ, J.: Hayek semper vivus. Praha, Liberální institut Viac na: http://www.elita.sk/detail.php?id=27388&PHPSESSID=997005f6883c7689.....

SMITH, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Liberální institut Úvod na: http://www.libinst.cz/etexts/smith_intro.pd... Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=3948...

SMITH, A.: Teorie mravních citu. Liberální institut Viac na: http://www.martinus.sk/?uItem=3953...

ŠÍMA, J. (ed.): Adam Smith semper vivus. Liberální institut Dostupné na: http://www.libinst.cz/etexts/smith_semper_vivus.pd...

YARDENI, E. – Moss, D.: The Triumph of Adam Smith Dostupné na: http://www.adamsmith.org/smith/triumph-of-smith.pd...

Internetové stránky:

http://www.adamsmith.or...

http://www.ake.institute.s...

http://www.cato.org/pubs/pubs.htm...

http://cepa.newschool.edu/het/home.ht...

http://www.cerge-ei.cz/publications/working_papers...

http://www.econlib.org...

http://www.economicthinking.org...

http://www.economyprofessor.com/library.ph...

http://www.fee.or...

http://www.georgereisman.com/Library%20of%20Liberty...

http://www.gmu.edu/jbc...

http://www.hoover.org/bios/friedman.htm...

http://www.hti.umich.edu/m/moagrp...

http://www.iea.org.uk...

http://www.ideachannel.com/Friedman.ht...

http://www.konzervativizmus.s...

http://lawecon.lp.findlaw.com...

http://www.libinst.cz...

http://www.lucidcafe.com/library/96jun/smith.html#book...

http://www.mises.org...

http://www.montpelerin.org...

http://nb.vse.cz/~stastnyd/DET502.ht...

http://www.nber.org/paper...

http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/index.htm...

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3...

Ďalšie publikácie a internetové zdroje budú odporúčané v priebehu kurzu AKE.

Bratislava, október 2008

Peter Gonda, koordinátor AKE

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.