Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Pozvánka na AKE 2008/2009

(dňa 29.9.2008 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v partnerstve s Vysokou školou manažmentu otvárajú druhý ročník cyklu seminárov o ekonómii "Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009" (od októbra 2008 do júna 2009).

Akadémi klasickej ekonóme (AKE) je vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý pozostáva z ročného cyklu raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonómii teoretikov blízkych klasickému liberalizmu a jej využití v praxi, osobitne v podmienkach Slovenska. Skladá sa preto z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, Davida Ricarda, Frédérica Bastiata, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich príkladov v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Viac informácii o pripravovanom druhom ročníku AKE a možnosti prihlásenia sa na neho je na stránke Konzervatívneho inštitútu tu.

Ďalšie informácie o AKE sú k dispozícii na webovom diskusnom portáli AKE www.ake.institute.sk.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.