Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Možnosť rozhodnúť o 2% z dane z príjmu

(dňa 17.2.2007 v sekcii Info)

Možnosť rozhodnúť o 2% z dane z príjmov ostala. Považujem preto za prirodzené ju využiť a za užitočné venovať tieto 2% z dane z príjmu konkrétnej inštitúcii, ktorá na Slovensku nekompromisne a aktívne presadzuje myšlienky osobnej slobody, zodpovednosti a vlastníctva v praxi, konkrétne Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Viac o tom, prečo a ako venovať 2% dane z príjmu Konzervatívnemu inštitútu M. R. Štefánika tu

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.