Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

1. seminár AKE

(dňa 2.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

31. január 2007, Vysoká škola manažmentu, učebňa č. 113

16.45 – 17.00 hod.
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

17.00 – 17.15 hod.
OTVORENIE AKE
Vstupné príhovory k účastníkom kurzu:
Peter Gonda, koordinátor AKE
Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)
Branislav Lichardus, rektor Vysokej školy manažmentu (VŠM)

17.15 – 17.45 hod.
ODKAZ MILTONA FRIEDMANA PRE SLOVENSKO
Pripomenutie si Dňa Miltona Friedmana, Peter Gonda
Vyhlasovanie výsledkov súťaže "Študentská esej 2006“ na tému Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko a odovzdávanie cien umiestneným na 1. až 3. mieste v súťaži členmi poroty súťaže:
Peter Gonda, Ondrej Dostál, Robert Žitňanský, zástupca šéfredaktora týždenníka .týždeň

17.45 – 18.30 hod.
ZAMERANIE A HARMONOGRAM KURZU AKE
Informácia o vecnom a časovom harmonograme kurzu, Peter Gonda
Diskusia

18.30 – 18.45 hod.
PRESTÁVKA

18.45 – 19.55 hod.
PODSTATA A ZÁKLADNÉ PRINCÍPY (KLASICKEJ) EKONÓMIE A ICH VYUŽITIE V PRAXI
Prezentácia, Peter Gonda
Diskusia

19.55 – 20.00 hod.
ZÁVER

Viac na linku Konzervatívneho inštitútu tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.