Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Harmogram kurzu

(dňa 2.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

  1. seminár AKE (31.1.2007): otvorenie AKE, vyhlasovanie výsledkov súťaže Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko, oboznámenie účastníkov s tým, čo ich čaká v rámci kurzu v roku 2007 a prezentácia a diskusia na tému Podstata a základné princípy (klasickej) ekonómie a ich využitie v praxi&.

  2. seminár AKE (28.2.2007): prezentácia a diskusia na tému Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi;.

  3. seminár AKE (28.3.2007): prezentácia a diskusia na tému „Dedičstvo Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť“.

  4. seminár AKE (25.4.2007): prezentácia a diskusia na tému „Prínos Miltona Friedmana a iných nasledovníkov klasickej ekonomickej školy pre súčasné ekonomické myslenie a prax“.

  5. seminár AKE (30.5.2007): prezentácia a diskusia na tému „Podstata a predpoklady fungovania trhu vo všeobecnosti a v praxi. Príklady na podmienkach Slovenska“.

  6. seminár AKE (27. 6.2007): prezentácia a diskusia na tému „Vláda vs. trh. Zasahovanie vlády do trhov, obchodu a životov ľudí. Príklady na podmienkach Slovenska“.

  Júl – august 2007, emailová a prípadne aj osobná komunikácia koordinátora s účastníkmi kurzu AKE ohľadne ich spracovávania eseje „Význam myšlienok predstaviteľa klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“.

  7. seminár AKE (26.9.2009) prezentácia a diskusia na tému „Principiálne a praktické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska.“

  8. seminár AKE (31.10.2007): prezentácia a diskusia na tému „Význam peňazí v teórii a praxi a ne/účinnosť pôsobenia centrálnych bánk. Potenciálne dosahy členstva SR v eurozóne“.

  9. seminár AKE (28.11.2007): vyhodnotenie esejí, diskusia na tému „Význam myšlienok predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu AKE.

Bratislava, január 2007

Peter GONDA, koordinátor projektu AKE

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.