Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Odporúčaná literatúra

(dňa 2.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

SMITH, A. ([1776] 2001), „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů.“ Liberální institut. Praha. 2001.
BASTIAT, F. (1998), "Co je vidět a co není vidět" Liberální institut, 1998
HOLMAN, H. a kol. (2005), „Dějiny ekonomického myšlení“, Nakladtelství C.H. Beck. Praha. 2005.
HEYNE, P. (1991), „Ekonomický styl myšlení.“ VŠE Praha. Praha, 1991.
HAZLITT, H. ([1946] 2005), „Ekonomie v jedné lekci.“ Alfa Publishing. Praha. 2005; z originálu Economics in one lesson. 1946.
HAYEK, F. A. ([1944] 2001), „Cesta do nevoľníctva“ NFAH. Bratislava; z originálu The Road to Serfdom. London, 1944.
FRIEDMAN, M.- FRIEDMANOVÁ, R. ([1980] 2002), „Svoboda volby“. H&H Jinočany. 2002.
FRIEDMAN, M. (1993): „Kapitalismus a svoboda“, Liberální institut, 1993.
ROTHBARD, M. ([1993] 2005), „Zásady ekonómie“, Liberální institut. Praha, 2005; z originálu Man, Economy and State – A Treatise on Economic Principles. 1993.
ROTHBARD, M. (2001), „Ekonomie státních zásahů“, Liberální institut, 2001.
MISES, L. ([1949] 2006 ), „Lidské jednání: pojednání o ekonomii“, Liberální institut, 2006; z originálu Human Action: A Treatise of Economics, 1949.
BUCHANAN, J.M. (1998), „Verejné finance v demokratickém systému“. Brno. Computer Press.
Internetové stránky, napríklad:
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3...
http://www.econlib.org...
http://www.econlibrary.com...
http://cepa.newschool.edu/het/home.ht...
http://www.economyprofessor.com/library.ph...
http://www.fee.org...
http://www.hti.umich.edu/m/moagrp...
http://web.uvic.ca/~rutherfo/mr_grvs.htm...
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/index.htm...
http://lawecon.lp.findlaw.com...
http://www.adamsmith.org...
http://www.lucidcafe.com/library/96jun/smith.html#book...
http://www.nber.org/paper...
http://www.economicthinking.org...
http://www.ideachannel.com/Friedman.ht...
http://www-hoover.stanford.edu/bios/friedman.htm...
http://www.lfb.com/index.php?action=help&helpfile=author.htm...
http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/text/principlesgeneral.ht...
http://www.georgereisman.com/Library%20of%20Liberty...
http://www.montpelerin.org...
http://www.freetheworld.org...
http://www.freedomandprosperity.org/blog/blog.shtm...
http://www.cato.org/pubs/pubs.htm...
http://www.heritage.org/Research/Economy/index.cf...
http://minneapolisfed.org/research/gr...
http://www.mises.org...
http://www.mises.org/etexts/menger/principles.as...
http://www.acton.org...
http://www.adti.net...
http://www.iea.org.uk...
http://www.cerge-ei.cz/publications/working_papers...
http://www.financeauver.org...
http://www.libinst.cz/novinky.ph...
http://www.leblog.cz...


Ďalšie publikácie a internetové zdroje budú odporúčané koordinátorom projektu v priebehu kurzu AKE.


Bratislava, január 2007

Peter Gonda, koordinátor projektu AKE

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.