Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Vlastnícke práva vs. "verejný záujem"

(dňa 5.12.2006 v sekcii Info)

Na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika sa dňa 13.12.2006 uskutočnila ďalšia z prednášok v rámci cyklu CEQLS, tentoraz ju predniesol ekonóm a vedecký pracovník Liberálního institutu a vedúci katedry hospodárskej politiky FNH VŠE v Prahe Josef Šíma na tému Vlastnícke právo vs. verejný záujem.

Viac o prednáške a naopríklad videozáznam z nej si môžete pozrieť na tomto linku Konzervatívneho inštitútu.

Z prác Josefa Šímu odporúčam napríklad prečítať si:

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.