Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Pohľad na potenciálne dôsledky eura na Slovensku

(dňa 1.10.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)

Powerpointovú prezentáciu prednášky "Pohľad na potenciálne dôsledky prijatia eura na Slovensku", prezentovanú na konferencii COOP Jednota Slovensko "Vplyv eura na maloobchod a spotrebiteľov" v Bratislave dňa 28. septembra 2006 je možné si stiahnuť na tomto linku.

V prednáške okrem iného nájdete:

 • pripomenutie si nespomínaných (resp. iba čiastočne spomínaných) východiskových bariér členstva v eurozóne, napríklad negatívne skúsenosti s vytváraním menových únii v minulosti
 • fakty a ekonomické argumenty o preceňovaní deklarovaných prínosov, vrátane čísel nepotvrdzujúcich napríklad vyšší ekonomický rast a vládnu rozpočtovú disciplínu krajín po vstupe do EMU
 • argumenty pre závažné a reálne riziká vstupu Slovenska do eurozóny, ktoré sú častokrát nedoceňované
 • rámcovo naznačený alternatívny návrh voči oficiálnej stratégii vlády a NBS čo najrýchlejšieho vstupu Slovenska do eurozóny" (teda "skoku do tmy").

 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.