Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Problémy a riziká ekonomickej integrácie Európy

(dňa 25.9.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)

Prednášku "Problémy a riziká ekonomickej integrácie Európy", prednesenú na konferencii KDMS dňa 23. septembra 2006 v Nových Zámkoch Príležitosti a riziká sociálnej a ekonomickej integrácie v budúcnosti, je možné si stiahnuť v pdf verzii na tomto linku.

V prednáške som sa zameral na rozvedenie nasledovných téz:

1.Ekonomická integrácia v Európe ide proti ekonomickým a nielen ekonomickým princípom, garantujúcich osobnú slobodu a stále viac prispieva k zaostávaniu ekonomickej výkonnosti a životnej ľudí v nej oproti iným, dynamicky sa vyvíjajúcim, regiónom (napríklad v juhovýchodnej Ázii, či v severnej Amerike).

2.Pokračovanie nastúpeného trendu ekonomickej integrácie môže iba prehlbovať tieto negatíva.

3.Alternatívami, ktoré sú konzistentné s konzervativizmom a klasickým liberalizmom a ktoré môžu zvrátiť negatívny trend a priniesť ľuďom viac slobody a prosperity je návrat k hodnotám, ktoré boli zdrojom bohatstva jednotlivcov a národov v Európe v minulosti (napríklad v Anglicku a vo Švédsku v druhej polovici 19. storočia).

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.