Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Efektívny a morálny kapitalizmus

(dňa 23.9.2006 v sekcii Info)

To, že kapitalizmus bez prívlastkov prináša vyššiu ekonomickú výkonnosť a prosperitu ľudí potvrdzujú čísla. Jedným z tych je porovnanie údajov podielu vyprodukovaného hrubého domáceho produktu (HDP) Číny, Indie a USA na celosvetovom HDP, ktoré podľa údajov databázy OECD priniesol Michael Milken vo WallStreet Journal.
Kým v roku 1820 ešte Čína spoločne s Indiou vyprodukovali takmer polovicu celosvetového hospodárskeho produktu,tak USA len 1,8%. Kapitalizmus, dodržiavanie vlastníckych práv, podnikateľský duch a otvorenosť ekonomiky priniesli USA dramatický rast a iba za 130 rokov bola Amerika zodpovedné už za 25% celosvetového produktu.
Prevzaté z www.iness.sk

Ešte podstatnejšie argumenty na obhajobu kapitalizmu oproti sociálno-inžinierským systémom ("tretia cesta", socializmus...) by mali byť postavené na morálnych základoch. Tak ako napríklad uvádza Robert Tracinski v článku "Moral Basis of Capitalism", že "kapitalizmus je jediný morálny, sociálny systém, lebo ako jediný rešpektuje slobodu výrobcu.. a právo jednotlivca.." (viac na stránke Center for Advancement of Capitalism)

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.