Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Zachráňme dôchodky!

(dňa 13.9.2006 v sekcii Info)

Keďže návrh ministerstva práce, aby sa časť nami platených príspevkov do 2. piliera (teda nášho vlastníctva) presunula do "spoločného vreca" v 1. pilieri je nehorázny, tak je opodstatnené podporiť výzvu Nadácie F.A. Hayeka "Záchraňme dôchodky!" (viac na tomto linku).

Systémové a dlhodobo nasmerované riešenie problémov s dôchodkami je pritom iné. Uviedol som ho napríklad v článku s Martinom Thomayom Problémy s dôchodkami nekončia, uverejnom v OS v decembri 2003.
Vyberám z neho napríklad tento záver.
"Skutočnou dôchodkovou reformou by mala byť dôsledná (aj keď postupná) zmena súčasného systému smerom k dominantnému súkromnému financovaniu s dobrovoľným princípom. Dobrovoľné vzťahy predstavujú širokú bázu možností zabezpečenia sa v starobe, resp. invalidite či strate živiteľa, či už ide o dôchodkové sporenie, životné poistenie (alebo ich kombinácie), podnikateľskú činnosť, či zabezpečenie formou dobrovoľnej spolupatričnosti. A hlavne, už aj dnes existujú v dostupnej miere finančné nástroje, umožňujúce adekvátne zabezpečenie v starobe pri prijateľnom riziku. Osobná zodpovednosť jednotlivca za svoje budúce finančné zabezpečenie by preto nemala byť vynucovaná.
V súčasnosti dominantné priebežné financovanie by sa malo zmeniť na doplňujúci pilier, garantujúci nevyhnutné existečné minimum. Financovaný by mal byť z daní, aj keď v prechodnom období by mal garantovať aj nároky všetkých súčasných dôchodcov za nezmeneného súčasného stavu, s financovaním z povinných odvodov (v rámci napríklad systému tzv. virtuálnych účtov). Neskôr by mal byť adresne zameraný iba na jednotlivcov podľa preukázanej, objektívnej, potrebnosti. To by mohlo byť súčasťou systémových zmien v spoločnosti, smerovaných k zúženiu úloh vlády a miery povinnej sociálnej solidarity na Slovensku."

Z článku Gonda, P.-Thomay, M.: Problémy s dôchodkami nekončia, OS, december 2003.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.