Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.3pre3 (production stable) Ukončite politiku zákazov a príkazov http://www.petergonda.sk/article.php?608 Mon, 29 Mar 2021 13:14:15 GMT article-item-608 Po roku boja vlády s ochorením covid-19 sa kumulujú nielen jej manažérske zlyhania ako pri očkovaní, ale aj reštrikčné opatrenia, ktorými odkrajuje čoraz viac z našich slobôd. Chrlí zákazy a príkazy, ktoré spôsobujú nezamýšľané negatívne dôsledky. Je preto najvyšší čas ukončiť takúto neúčinnú a škodlivú politiku zákazov a príkazov. Predpokladá to nepredlžovať dočasný núdzový stav a spolu s dodržiavaním základných hygienických pravidiel a masívnejším očkovaním otvárať ekonomiku a postupne rušiť aj ostatné reštrikcie. Znamená to tiež namiesto centrálnych a plošných prístupov adresnejšie, decentralizované a súkromné riešenia a namiesto politiky zákazov osobnú zodpovednosť. Zásahy štátu a centrálne prerozdeľovanie čoraz viac podkopávajú prosperitu a slobodu http://www.petergonda.sk/article.php?607 Wed, 03 Mar 2021 07:35:43 GMT article-item-607 Postupne sa čoraz viac posilňujú právomoci a zasahovania politikov a technokratov do životov ľudí, čo podľa mňa podkopáva civilizačné základy bezprecedentne úspešných spoločností. Odkláňame sa totiž od princípov a spoločenských inštitúcií trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami slobodnej spoločnosti, vďaka ktorým funguje civilizácia a žijeme v historicky najlepších časoch. Som presvedčený, že dlhodobo účinnou podmienkou presmerovania dnešnej trajektórie a najúčinnejším externým tlakom na politikov sú zmeny zdola, teda zmeny v myslení a najmä konaní jednotlivcov.. Nepokazme si to http://www.petergonda.sk/article.php?606 Mon, 01 Mar 2021 17:33:03 GMT article-item-606 V čase, keď sme si pripomenuli výročie „Víťazného februára“, sme svedkami rozširovania zmutovaných foriem socializmu. Tie sa opierajú o silnejúcu nedôveru k princípom a inštitúciám kapitalizmu a sú dlhododo nebezpečné pre našu slobodu a prosperitu.Aj s rešpektom k historickým faktom sa preto držme hodnotových a inštitucionálnych základov dnešných kapitalistických spoločností, ktoré sú zdrojom našej prosperity a slobody. „Nepokazme si to“, že žijeme zatiaľ v najlepších historických časoch, hoci dočasne prerušených koronakrízou. Na obranu civilizácie http://www.petergonda.sk/article.php?605 Mon, 18 Jan 2021 19:23:10 GMT article-item-605 Inštitúcie trhového kapitalizmu a pravidlá slobodnej spoločnosti vďaka ktorým žijeme v bezprecedentne úspešnej civilizácii sú aj dnes nepochopené, spochybňované a podkopávané. Brániť ich môžeme argumentmi, ktoré sa opierajú o myšlienky Friedricha Hayeka. V novej knihe Petra Boettkeho F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie sú aj odpovede Hayeka na to, aké sú inštitucionálne podmienky fungovania civilizácie a aké podnety spôsobujú rôzne inštitucionálne usporiadania ľuďom v procesoch objavovania a učenia sa. Stop vírusu dlhu a etatizmu http://www.petergonda.sk/article.php?604 Thu, 26 Nov 2020 10:22:54 GMT article-item-604 Vlada otvára dvere dlhovej nákaze a čo je podstatné, väčšiemu rozpínaniu štátu. Zastavte! – volajme v čase výročia Novembra aj inokedy. Odkaz Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a Jamesa Buchanana, že tvorcovia politiky musia byť obmedzovaní limitmi a pravidlami, je aj u nás opäť aktuálnejší. Na zastavenie bujnejúceho rozsahu a vplyvu štátu a právomocí politikov a technokratov preto potrebujeme nezmäkčenú dlhovú brzdu, výdavkové limity, ale i daňovú brzdu či limity regulácií a inflačnej politiky. Dlhodobo nebezpečnejší ako vírus Covid-19 a dlhu je vírus etatizmu. Najdôležitejšie je preto v duchu odkazu Novembra 89 viac slobody, zodpovednosti, konkurencie a to aby sme ako „uvarené žaby“ neakceptovali za normu posilňovanie koncentrácie moci v rukách „vyvolených“ a naopak, aby sme aktívne bránili vzácnu slobodu. Čas na reštart ekonomiky k prosperite http://www.petergonda.sk/article.php?603 Mon, 05 Oct 2020 09:37:45 GMT article-item-603 Namiesto celoplošného núdzového stavu je najvyšší čas napríklad na systémový reštart ekonomiky k dlhodobej prosperite, potrebnej aj na boj s aktuálnym vírusom. Reštart ekonomiky a cesta k dlhodobej prosperite si namiesto prerozdeľovania vytvorených zdrojov vyžadujú uvoľnenie priestoru na ich tvorbu: umožniť podmienky vyššej ekonomickej a celkovej slobody s univerzálnymi a vymáhateľnými pravidlami, ktoré ich garantujú a týkajú sa najmä vlastníckeho práva, zmlúv a iných dohôd. Vláda by sa tak mala zamerať nielen na právny štát, ale aj na menej štátu, daní a regulácií a viac konkurencie. Znamená to znižovať celkové daňové bremeno ľudí, rozsah štátu a jeho intervencie. Štát na daniach zoberie viac http://www.petergonda.sk/article.php?602 Sat, 12 Sep 2020 15:05:48 GMT article-item-602 Dávam do pozornosti môj rozhovor v TA3 o celkovom daňovom bremene na Slovensku.. Štát rozhoduje o dvoch tretinách zárobkov http://www.petergonda.sk/article.php?601 Thu, 10 Sep 2020 08:55:56 GMT article-item-601 Veľké a rastúce daňové bremeno prehlbuje závislosť ľudí od štátu, obmedzuje ich slobodu, tvorbu ekonomických hodnôt, zamestnávanie a životnú úroveň. Cesta z krízy k dlhodobej prosperite si naopak vyžaduje viac ekonomickej slobody, vrátane znižovania daňovej záťaže ľudí, rozsahu a intervencií štátu. Prispieť k tomu môže tlak verejnosti a médií na politikov, opierajúci sa práve o informácie o daňovom bremene. Vyvrátenie slovenských mýtov o socializme a sociálnom štáte http://www.petergonda.sk/article.php?600 Wed, 12 Aug 2020 14:18:53 GMT article-item-600 O knihách Socializmus: realita namiesto mýtov a Sociálny štát: realita namiesto mýtov v rozhovore s Lukáškom Krivošíkom z Postoj.sk v rámci relácie Knihomoľov zápisník. Sociálny štát - na úkor budúcnosti http://www.petergonda.sk/article.php?599 Mon, 27 Jul 2020 09:07:42 GMT article-item-599 Politici roztočili kolotoč „finančných injekcií“. Prerozdeľovacie politiky budú čoraz viac podkopávať prosperitu a slobodu, pričom sociálny štát bude smerovať k finančnému kolapsu. Výzvou sú reformy a znižovanie rozsahu a vplyvu štátu s cieľom vyviazania sa ľudí z jeho sietí, aby boli čo najviac nezávislí od štátu a jeho rozhodnutí a zodpovední za svoje životné podmienky. Predpokladom toho je, že ľudia si budú uvedomovať podstatu problému sociálneho štátu a budú ho vnímať ako leviatana, ktorý požiera ich finančnú budúcnosť, nie ako Mikuláša so zázračným vrecom darčekov.