Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.1 (production stable) Deemaskujme socializmus http://www.petergonda.sk/article.php?594 Wed, 27 May 2020 11:56:04 GMT article-item-594 Socialistický experiment u nás priniesol deštrukčné dôsledky, z ktorých viaceré znášame dodnes. Je tiež príkladom systémovo represívnej, antihumánnej, ekonomicky a morálne zlyhávajúcej a proticivilizačnej podstaty socializmu. Poučiť sa z neho znamená odmietať podobné spoločenské experimenty, ako aj akékoľvek jeho čiastkové formy a podoby, vrátane tých dnešných pod rúškom koronakrízy. Civilizačné výzvy pod rúškom koronovírusu http://www.petergonda.sk/article.php?588 Mon, 20 Apr 2020 08:16:50 GMT article-item-588 Rizikom koronakrízy je dlhodobý nárast štátu s väčšími obmedzeniami slobôd. Dnes sa napríklad opiera o vyvolávanie strachu. Obrannou civilizačnou výzvou politikom preto je, aby pod rúškom koronovírusu nepodpílili civilizačný konár, na ktorom sedíme a rozkvitáme. Aktuálna kríza odkrýva životnú nutnosť a ohrozenie základov civilizovanej spoločnosti. A kultivačnou civilizačnou výzvou je umožniť a posilniť fungovanie úspešnej civilizácie. Popri masívnejšom testovaní a iných krátkodobých adresných opatreniach si to vyžaduje čím skôr „zapnúť“ ekonomiku a rušiť ostatné aktuálne reštrikcie slobody pri dodržaní hygienických pravidiel a umožniť dlhodobo väčšiu ekonomickú slobodu. Začnime znížením regulačného a finančného zaťaženia podnikania a zamestnávania. Február a ekonomická sloboda http://www.petergonda.sk/article.php?586 Tue, 10 Mar 2020 19:50:27 GMT article-item-586 Ekonomickým odkazom februára 1948 pre novú vládu je nepodkopávať, ale podporovať ekonomickú slobodu s panstvom práva. Na začiatok to znamená nepokračovať v tradícii vlád so SMERom a odbúravať ich nesystémové opatrenia: nezaviesť dotované nájomné bývanie a prenájmy áut, štátny fond na podporu investigatívnej žurnalistiky, „autobusy zadarmo“, či progresívnu majetkovú daň a zrušiť napríklad strop dôchodkového veku, 13. dôchodok (ak ho podpíše prezidentka), naviazanie minimálnej mzdy na 60 % priemernej mzdy, „vlaky a obedy zadarmo“, rôzne poukazy a pribúdajúce podnikateľské dane a odvody. Dedičstvo klasického liberalizmu http://www.petergonda.sk/article.php?584 Tue, 11 Feb 2020 07:45:14 GMT article-item-584 Pre budúcnosť našej slobody, prosperity a bezpečnosti je nevyhnutné na každej úrovni vytláčať kolektivizmus a namiesto neho oživiť a prakticky napĺňať úspešnú tradíciu individualizmu, dobrovoľnej spolupráce a iných hodnôt klasického liberalizmu. Impulzom na to môže byť aj brexit. Colombova manželka a sekery http://www.petergonda.sk/article.php?578 Tue, 14 Jan 2020 10:55:01 GMT article-item-578 Výzvou pre novú vládu je rozpočtovo zodpovednejší prístup k peniazom daňovníkov. Od politikov preto požadujme, aby odbúrali nesystémové opatrenia a presadzovali prebytkové alebo vyrovnané hospodárenie spolu so znižovaním daní, odvodov, rozsahu, vplyvu a regulačných zásahov štátu a realizovaním dôchodkovej a iných výdavkových reforiem s cieľom prenesenia finančnej zodpovednosti z vlád na ľudí. Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť (Cesta z nevoľníctva) http://www.petergonda.sk/article.php?580 Sun, 05 Jan 2020 12:23:44 GMT article-item-580 Dávam do pozornosti moju prezentáciu "Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť" na konferencii Slovak Students for Liberty "Cesta z nevoľníctva" v Bratislave 7. decembra 2019. Memento socializmu a krehká sloboda http://www.petergonda.sk/article.php?576 Tue, 03 Dec 2019 11:53:31 GMT article-item-576 Každá realizácia socializmu viedla a vedie k represívnosti, neslobode, rozkladu spoločnosti a napokon k jeho zlyhaniu. Toto poznanie by malo byť mementom a zdrojom odmietania ďalších podobných experimentov a všetkých jeho prvkov, vrátane nacionálne či progresívne ladených sociálno-inžinierskych predstáv. Znamená to aktívne odmietať nielen štátno-mafiánsku, ale aj inú koncentráciu moci. Odkaz novembra 1989 znie - slobodu (hoci dnes nedostatočnú a obmedzovanú) si treba viac ceniť, brániť ju a rozvíjať. Po vojne sme konkurovali Rakúsku. Dodnes sme ho nedobehli. http://www.petergonda.sk/article.php?574 Mon, 18 Nov 2019 09:19:41 GMT article-item-574 Za najväčší dôkaz toho, že sa máme dnes lepšie ako za socializmu, považujem slobodu, a to celkovú - či už ekonomickú alebo občiansku. Bez nej by sme sa neposunuli a všetko o čom hovoríme by sme nemali. Dnes môžeme podnikať, hovoriť čo chceme, cestovať a voliť nohami.. Škodlivé menové stimuly http://www.petergonda.sk/article.php?572 Mon, 04 Nov 2019 09:54:48 GMT article-item-572 Prijímané menové stimuly považujem za škodlivé. Zvyšujú neefektívnosť a plytvanie a idú proti dnešnej a budúcej prosperite a slobode ľudí. Prvým krokom k odpolitizovaniu ECB a eura by bolo ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie, druhým zakázať ECB nakupovať štátne dlhopisy a zasahovať do úrokových sadzieb a konečným umožniť slobodné a konkurenčné podmienky v oblasti peňazí. Odpolitizujte cenu práce! http://www.petergonda.sk/article.php?570 Mon, 23 Sep 2019 11:35:06 GMT article-item-570 Presadzovanie ďalšieho radikálneho zvýšenia minimálnej mzdy je prejavom ekonomického ignorantstva. Je najvyšší čas ho zastaviť a cenu práce odpolitizovať. Pragmatickým krokom k tomu môže byť zmrazenie minimálnej mzdy, prípadne naviazanie jej zmeny na produktivitu práce. Systémovým riešením však je zrušiť zákonný inštitút minimálnej mzdy, ktorý obmedzuje zmluvnú slobodu ľudí, je prostriedkom politického populizmu a živí korporativistický štát. Odkaz politikom je: neregulujte cenu práce a nechajte ju na dohodu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.