Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.3pre3 (production stable) Neregulujte ceny http://www.petergonda.sk/article.php?620 Mon, 28 Feb 2022 13:39:25 GMT article-item-620 Nedeformované ceny sú s individuálnym vlastníctvom a konkurenciou nutným predpokladom racionálnych ekonomických rozhodnutí a vzájomne prospešnej ekonomickej spolupráce ľudí, tým aj efektívneho fungovania ekonomiky a ich prosperity.Cenové regulácie sú vždy škodlivé, pričom v boji proti inflácii maskujú infláciu (prejav problému), ale neriešia jej príčiny (podstatu problému). Jednou z ekonomických lekcií februára 1948, iných historických skúseností a ekonomického myslenia pre súčasnosť je neregulovať nijaké ceny a nechať ich na dohody medzi ľuďmi. Omamná ilúzia http://www.petergonda.sk/article.php?616 Tue, 01 Feb 2022 07:09:54 GMT article-item-616 Primárne a systémové príčiny finančných problémov ako verejné dlhy a inflácia sú centrálne riadené menové systémy, nadmerné a deficitne financované verejné výdavky a osobitne peňažno-dlhový vzťah centrálnych bankárov a politikov, ktorí monetárne a dlhovo živia rast rozsahu a vplyvu štátu a ilúziu z centra vytváraného bohatstva a udržateľného finančného života na úkor budúcnosti. Ich podobu vidíme počas pandémie čoraz intenzívnejšie v kombinácii expanzívnej menovej politiky roztáčajúcej masívny prílev lacných peňazí a expanzívnej výdavkovej politiky vlád s fiškálnymi stimulmi. Je preto dôležité na začiatku prijať inflačno-dlhové a iné brzdy. Pre dlhodobé riešenie týchto problémov je potrebné zamerať sa na systémové príčiny. Neotvárajte dvere socializmu http://www.petergonda.sk/article.php?615 Mon, 08 Nov 2021 15:13:04 GMT article-item-615 Mnohí stále podliehajú omylu, že socializmus je dobrá myšlienka, ktorá bola len chybne zrealizovaná. Lenže zlyhanie socializmu v každej krajine bolo a je dôsledkom realizovania jeho inštitucionálnych charakteristík v spoločnosti. Aj dnes je preto dôležité vnímať chybnú podstatu myšlienky socializmu a škodlivé dôsledky jeho prvkov v súčasnosti a zároveň brániť a kultivovať slobodu (aj slova) a iné hodnoty trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami. Odkazom Novembra je aj to, aby sme neboli ako „uvarené žaby“ a aby sme sa zasadzovali proti návrhom, ktoré privierajú dvere slobody a otvárajú dvere socializmu. Populistická hra s bývaním http://www.petergonda.sk/article.php?614 Thu, 30 Sep 2021 16:53:51 GMT article-item-614 Namiesto posilnenia centrálneho štátu, vplyvu politikov a regulácie by riešeniu problémov prispela deregulácia, konkurencia a decentralizácia v podmienkach garantovaných a vymáhateľných vlastníckych práv, dohôd a panstva práva. Znamenalo by to napríklad odbúravať bariéry, ktoré súvisia s výstavbou bytov. Takýto prístup by na rozdiel od aktuálneho návrhu nebol populistickou hrou politikov s bývaním. Až o 63 percentách zárobku rozhoduje štát http://www.petergonda.sk/article.php?613 Mon, 30 Aug 2021 19:58:49 GMT article-item-613 Dávam do pozornosti môj rozhovor s Lukášom Krivošíkom pre Postoj.sk o veľkom bremene povinných platieb, rozsahu a vplyve štátu, ich dôsledkoch a niektorých možnostiach ich znižovania Takmer o dvoch tretinách zárobkov rozhoduje štát. Na čo všetko sa používajú? http://www.petergonda.sk/article.php?612 Wed, 25 Aug 2021 16:15:25 GMT article-item-612 Dávam do pozornosti môj rozhovor v TA3 o veľkom bremene povinných platieb a rozsahu a intervenčnom vplyve štátu. Smerovanie európskej integrácie považujem za slepú uličku s priepasťou http://www.petergonda.sk/article.php?611 Tue, 10 Aug 2021 14:17:40 GMT article-item-611 Je najvyšší čas zastaviť a presmerovať trend v EÚ, kde čoraz viac dominujú centralizované rozhodnutia, regulácie podnikania a životov ľudí a prerozdeľovacie pasce. Pre slobodu a prosperitu je dôležité zasadzovať sa nielen proti rastúcemu vplyvu domácich politikov a technokratov, ale aj európskych. Znamená to tiež brániť prijatiu ďalších návrhov typu klimatického balíka či európskej minimálnej mzdy a minimálnej sadzby dane z príjmu firiem. Účinnou odpoveďou na centralizáciu EÚ nie je nacionalizmus a iný kolektivizmus v národných štátoch, ale alternatíva, ktorá stojí na princípoch slobodnej spoločnosti. Liberálno-konzervatívne dedičstvo http://www.petergonda.sk/article.php?610 Mon, 05 Jul 2021 15:19:21 GMT article-item-610 Deklarácia nezávislosti bola prijatá v roku 1776, keď vyšlo aj Smithovo Bohatstvo národov. Myšlienky Jeffersonovej deklarácie, Adama Smitha, či Davida Humea a Edmunda Burkea sú dôležité aj dnes. Požili ideové základy úspešnej civilizácie, v ktorej žijeme. Dnes ich však opäť podkopávajú a vytláčajú kolektivistické prístupy.Za účinnú odpoveď na rastúci kolektivizmus považujem zdôrazňovanie dôležitosti osobnej slobody, trhového kapitalizmu a zároveň osobnej zodpovednosti, univerzálnych hodnôt a pravidiel, teda aj spojenectvo klasického liberalizmu a konzervativizmu, opreté o politickú ekonómiu a filozofiu slobody. Odvolávať sa môžeme na novších predstaviteľov ako Frank Meyer, Friedrich Hayek a Michael Novak. Základom však je dedičstvo myšlienok Humea, Burkea, Smitha a Deklarácie nezávislosti z 18. storočia, ktoré otvorili dvere neskoršej slobode a prosperite. Zastavte rast daní a štátu http://www.petergonda.sk/article.php?609 Mon, 24 May 2021 16:18:03 GMT article-item-609 Po vyše roku pandémie a vládnych obmedzení predstavil Igor Matovič návrh daňovej reformy a pomoci rodinám. Ten by zvýšil daňové zaťaženie, mentalitu nárokovateľnosti a obmedzil podnikanie, prosperitu a slobodu ľudí. Ak chce vláda pomôcť ľuďom, tak by sa mala stiahnuť a nechať im viac slobody so zodpovednosťou. Vyžaduje si to zastaviť rast a znižovať daňové bremeno, verejné výdavky a intervencie štátu, teda aj daňovú reformu a výdavkové reformy s cieľom prenesenia finančnej zodpovednosti zo štátu na ľudí. Pre slobodu a prosperitu potrebujeme, aby právomoci politikov a technokratov boli obmedzené. Za dôležité preto považujem nezmäkčiť dlhovú brzdu a prijať striktné výdavkové limity a daňovú brzdu v podobe podmienenia zvýšenia daní či odvodov súhlasom ústavnej väčšiny parlamentu, zastropovania daňovo-odvodovej záťaže a v lepšom prípade aj pravidla jej znižovania. Ukončite politiku zákazov a príkazov http://www.petergonda.sk/article.php?608 Mon, 29 Mar 2021 13:14:15 GMT article-item-608 Po roku boja vlády s ochorením covid-19 sa kumulujú nielen jej manažérske zlyhania ako pri očkovaní, ale aj reštrikčné opatrenia, ktorými odkrajuje čoraz viac z našich slobôd. Chrlí zákazy a príkazy, ktoré spôsobujú nezamýšľané negatívne dôsledky. Je preto najvyšší čas ukončiť takúto neúčinnú a škodlivú politiku zákazov a príkazov. Predpokladá to nepredlžovať dočasný núdzový stav a spolu s dodržiavaním základných hygienických pravidiel a masívnejším očkovaním otvárať ekonomiku a postupne rušiť aj ostatné reštrikcie. Znamená to tiež namiesto centrálnych a plošných prístupov adresnejšie, decentralizované a súkromné riešenia a namiesto politiky zákazov osobnú zodpovednosť.