Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Plytvanie peňazí daňovníkov

(dňa 30.10.2023 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dlhodobým kľúčovým predpokladom nebezpečného smeru verejných financií a žiaduceho presmerovania je, aby si ľudia uvedomovali veľkosť a vplyv štátu, z toho vyplývajúce dôsledky a vyvíjali tlak na politikov na nižšie vládne aktivity a dane, osobitne médiá. Stotožňujem sa s odkazom Miltona Friedmana, že najlepšou ochranou slobody je reakcia verejnosti proti nadmernému zdaňovaniu a nadmernej veľkosti vlády.
čítať ďalej...

Daňové bremeno Slovákov stále rastie. Ľudia nevedia, koľko musia platiť

(dňa 24.8.2023 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Bremeno ľudí povinnými platbami na úrovni vyše 63 % mzdových nákladov umožňuje politikom rozhodovať o veľkej časti vytvorených zdrojov a zárobkov ľudí a presúvať ich podľa politických rozhodnutí do menej efektívnych činností. Namiesto vyšších verejných výdavkov a daní sú potrebné úsporné a iné opatrenia, ktorých cieľom bude zastavenie rastu a znižovanie rozsahu a vplyvu štátu a dlhodobá udržateľnosť verejných financií.
čítať ďalej...

Škodlivé zdaňovanie tzv. nadmerných ziskov

(dňa 24.2.2023 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Zdaňovanie kapitálu a jeho výnosov vo všeobecnosti je najväčšou daňovou bariérou tvorby bohatstva. Deformuje produkčnú štruktúru a obmedzuje tvorbu zdrojov, investície, inovácie a produktivitu a nakoniec poškodzuje aj nepodnikateľov, keď obmedzuje pracovné miesta, mzdy a zvyšuje ceny. A ak vláda selektívne zdaňuje tzv. nadmerné zisky, tak tým spôsobuje hlbšie problémy zdanenia ziskov dotknutých subjektov a prinesie ďalšie riziká. A ak vláda selektívne zdaňuje tzv. nadmerné zisky, tak tým spôsobuje hlbšie problémy zdanenia ziskov dotknutých subjektov a prinesie ďalšie riziká.
čítať ďalej...

Nezodpovedný rozpočet

(dňa 9.12.2022 v sekcii články)
December je nielen časom obdarovávania blízkych darčekmi z vlastných peňazí, ale i časom, keď politici oživujú ilúziu rozdávania darčekov z cudzích peňaženiek. Aj Igor Matovič sľubuje štedrú „pomoc ľuďom“ z peňazí, ktoré nemá, na úkor tvorcov ekonomických hodnôt a daňovníkov. Ani Igor Matovič však nie je Mikuláš rozdávajúci darčeky. Jeho neúsporný, výdavkovo expanzívny a proinflačný rozpočet s veľkými sekerami prehĺbi podstatu problémov verejných financií, rozsah a vplyv štátu a dlhodobo poškodí ľudí. Je nezodpovedný. Potrebujeme opak – viac fiškálnej, politickej a najmä osobnej zodpovednosti.
čítať ďalej...

Som zástancom znižovania daní na Slovensku. Ekonomická sloboda je dôležitá pre prosperujúci štát

(dňa 24.8.2022 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj rozhovor s Lenkou Buchlákovou v TA3 o aktuálnom veľkom bremene povinných platieb, rozsahu a vplyve štátu, ich dôsledkoch a niektorých možnostiach ich znižovania.
čítať ďalej...

Takmer dve tretiny zárobkov ľudí putuje na štátom vynútené platby. Až od 19. augusta by sme sa od nich odbremenili

(dňa 22.8.2022 v sekcii "ekonomické info")
Celkové bremeno daní ako všetkých administratívne vynútených platieb je také veľké, že na ich ich zaplatenie by sme potrebovali vyše 228 dní a až od 230-teho dňa by sme nemuseli platiť nijaké povinné platby. Deň daňového odbremenenia na Slovensku preto v tomto roku hypoteticky pripadol na 19. augusta. Vláda by tak nemala zvyšovať a prijímať nové dane a svojou expanzívnou výdavkovou, dlhovou a regulačnou politikou posilňovať rozsah a intervenčný vplyv štátu a otvárať dvere pre zvyšovanie daní a daňového bremena. Naopak, je potrebný opačný smer.
čítať ďalej...

Neregulujte ceny

(dňa 28.2.2022 v sekcii články)
Nedeformované ceny sú s individuálnym vlastníctvom a konkurenciou nutným predpokladom racionálnych ekonomických rozhodnutí a vzájomne prospešnej ekonomickej spolupráce ľudí, tým aj efektívneho fungovania ekonomiky a ich prosperity.Cenové regulácie sú vždy škodlivé, pričom v boji proti inflácii maskujú infláciu (prejav problému), ale neriešia jej príčiny (podstatu problému). Jednou z ekonomických lekcií februára 1948, iných historických skúseností a ekonomického myslenia pre súčasnosť je neregulovať nijaké ceny a nechať ich na dohody medzi ľuďmi.
čítať ďalej...

Omamná ilúzia

(dňa 1.2.2022 v sekcii články)
Primárne a systémové príčiny finančných problémov ako verejné dlhy a inflácia sú centrálne riadené menové systémy, nadmerné a deficitne financované verejné výdavky a osobitne peňažno-dlhový vzťah centrálnych bankárov a politikov, ktorí monetárne a dlhovo živia rast rozsahu a vplyvu štátu a ilúziu z centra vytváraného bohatstva a udržateľného finančného života na úkor budúcnosti. Ich podobu vidíme počas pandémie čoraz intenzívnejšie v kombinácii expanzívnej menovej politiky roztáčajúcej masívny prílev lacných peňazí a expanzívnej výdavkovej politiky vlád s fiškálnymi stimulmi. Je preto dôležité na začiatku prijať inflačno-dlhové a iné brzdy. Pre dlhodobé riešenie týchto problémov je potrebné zamerať sa na systémové príčiny.
čítať ďalej...

Neotvárajte dvere socializmu

(dňa 8.11.2021 v sekcii články)
Mnohí stále podliehajú omylu, že socializmus je dobrá myšlienka, ktorá bola len chybne zrealizovaná. Lenže zlyhanie socializmu v každej krajine bolo a je dôsledkom realizovania jeho inštitucionálnych charakteristík v spoločnosti. Aj dnes je preto dôležité vnímať chybnú podstatu myšlienky socializmu a škodlivé dôsledky jeho prvkov v súčasnosti a zároveň brániť a kultivovať slobodu (aj slova) a iné hodnoty trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami. Odkazom Novembra je aj to, aby sme neboli ako „uvarené žaby“ a aby sme sa zasadzovali proti návrhom, ktoré privierajú dvere slobody a otvárajú dvere socializmu.
čítať ďalej...

Populistická hra s bývaním

(dňa 30.9.2021 v sekcii články)
Namiesto posilnenia centrálneho štátu, vplyvu politikov a regulácie by riešeniu problémov prispela deregulácia, konkurencia a decentralizácia v podmienkach garantovaných a vymáhateľných vlastníckych práv, dohôd a panstva práva. Znamenalo by to napríklad odbúravať bariéry, ktoré súvisia s výstavbou bytov. Takýto prístup by na rozdiel od aktuálneho návrhu nebol populistickou hrou politikov s bývaním.
čítať ďalej...
RSS2 Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.