Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

VŠM / City University

Prístupy k daňovému a odvodovému zaťaženiu

(dňa 13.1.2007 v sekcii VŠM / City University)
Rámcové porovnanie troch prístupov k meraniu a vykazovaniu daňového a odvodového zaťaženia je možné míjsť...
čítať ďalej...

Grafická prezentácia - 1. časť

(dňa 4.11.2006 v sekcii VŠM / City University)
Prinášam powerpoint. prezentáciu grafov a schém, ktoré ilustračne dopĺňajú 1. časť tém kurzu "Princípy makroekonómie".
čítať ďalej...

Základné vymedzenie úloh vlády

(dňa 3.11.2006 v sekcii VŠM / City University)
Pochopiť základné odlišnosti postavenia vlády a verejných financií v ekonomike a v spoločnosti je v rámci kurzu "Princípy makroekonómie" podstatné.
čítať ďalej...

Učebný plán

(dňa 2.10.2006 v sekcii VŠM / City University)
Nasledovný učebný plán kurzu "Princípy makroekonómie" pre trimester jeseň 2006 slúži ako všeobecný vzor...
čítať ďalej...

Vymedzenie a princípy ekonómie

(dňa 2.10.2006 v sekcii VŠM / City University)
Pre získavanie schopností ekonomicky myslieť je na začiatku potrebné sa odraziť od vymedzenia ekonómie a jej princípov. To je možné si stiahnuť...
čítať ďalej...

Literatúra k predmetu "Princípy makroekonómie"

(dňa 1.10.2006 v sekcii VŠM / City University)
K predmetu SSC 221s sa odporúča vychádzať z nasledoovnej literatúry.
čítať ďalej...

Nositelia ekonomického myslenia v historickom kontexte

(dňa 22.9.2006 v sekcii VŠM / City University)
Orientovať sa v spleti rôznych ekonomických škôl je náročné. Na začiatok...
čítať ďalej...

Rámcové porovnanie klasickej a keynes. ekonomickej školy

(dňa 1.9.2006 v sekcii VŠM / City University)
Smith, Ricardo, Friedman a iní vs. Keynes, Samuelson, Kuznets a iní...
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.