Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Výroky slávnych

Adam Smith (1723 - 1790)

(dňa 7.8.2006 v sekcii Výroky slávnych)
"Jednotlivec, ktorý sleduje iba vlastný zisk je vedený neviditeľnou rukou trhu aj k cieľom, ktoré neboli súčasťou jeho zámerov"
čítať ďalej...

Edmund Burke (1729 - 1797)

(dňa 3.8.2006 v sekcii Výroky slávnych)
"Neúcta k majetku a skutočnosti, že sa proti princípom majetku stavajú akési údajné prednosti štátu, je práve tou príčinou, ktorá viedla k zlám, ktoré..
čítať ďalej...

Alexis de Tocqueville (1805 - 1859)

(dňa 7.7.2006 v sekcii Výroky slávnych)
"Cesta k slobode je dlhá preto, že vyžaduje sa naučiť zvyklostiam slobody. Cesta je úzka a brána tesná."
čítať ďalej...

Ludwig von Mises (1881 - 1973)

(dňa 4.7.2006 v sekcii Výroky slávnych)
"Program liberalizmu možno zhrnúť do jedného slova: vlastníctvo, čo znamená súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov"
čítať ďalej...

Friedrich August von Hayek (1899 - 1992)

(dňa 7.6.2006 v sekcii Výroky slávnych)
"Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou zárukou slobody nielen pre tých, ktorí ho vlastnia, ale aj pre ostatných."
čítať ďalej...

Milton Friedman (1912 - 2006)

(dňa 2.6.2006 v sekcii Výroky slávnych)
"Ekonomika prevažne založená na dobrovoľnej výmene obsahuje potenciál tak pre rast prosperity a ľudskej slobody"
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.