Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Akadémia klasic. ekonómie

Pozvánka na Akadémiu klasickej ekonómie 2014

(dňa 28.1.2014 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Záujemcovia o ekonomické myslenie v súlade s princípmi slobodnej spločnosti a pravidelné diskusie o ekonomických problémoch v tomto duchu sa môžu prihlásiť na ďalší samostatný ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE).
čítať ďalej...

Pozvánka na Akadémiu klasickej ekonómie 2013

(dňa 13.1.2013 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť na vzdelávací program "Akadémia klasickej ekonómie 2013", otvorený pre akýchkoľvek záujemcov o ekonomické myslenie.
čítať ďalej...

Pozvánka na Akadémiu klasickej ekonómie 2012

(dňa 9.1.2012 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa na piaty ročník Akadémie klasickej ekonómie, ktorý otvára KI v partnerstve s Nadáciou Tatra banky a Vysokou školou manažmentu.
čítať ďalej...

Štart tretieho ročníka ekonomického vzdelávacieho programu AKE

(dňa 23.1.2010 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Vysokou školou manažmentu otvára dňa 27. januára 2010 tretí ročník cyklu seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení AKE.
čítať ďalej...

Riešenie sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti

(dňa 14.7.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Problémy a deformácie v sociálnom systéme sa (nielen) na Slovensku dlhodobejšie prehlbujú. O nich a o možnostiach ich riešení na báze osobnej zodpovednost bola diskusia v rámci 8. semináru AKE 2008/2009.
čítať ďalej...

Možnosti riešenia negatívnych externalít bez zásahov vlády

(dňa 20.6.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Problematika externalít (osobitne negatívnych) v kontexte ich problematického vymedzenia, snáh o verejné riešenie a možnostiach súkromných riešení bola predmetom diskusie v rámci 7. semináru AKE 2008/2009.
čítať ďalej...

Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre slobodnú spoločnosť

(dňa 28.5.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Existuje viac ako iba analógia medzi trhovou ekonomikou a decentralizovane tvoreným právom právnikov, rovnako ako existuje viac ako analógia medzi plánovanou ekonomikou a legislatívou.“ (Bruno Leoni)
čítať ďalej...

Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia

(dňa 9.4.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Riadená harmonizácia nie je potrebná, ale je škodlivá pre fungujúci (spoločný) trh a ekonomickú integráciu. Spoločný trh a ekonomická integrácia vyžadujú konkurenciu a neexistenciu prekážok pre slobodnú výmenu, nie riadenú harmonizáciu.
čítať ďalej...

Peniaze a slobodné bankovníctvo

(dňa 17.3.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Systémové dôsledky súčasného menového a bankového systému, jeho alternatívy so zameraním na slobodné bankovníctvo a iné otázky boli predmetom prezentácie a diskusie na 3. a 4. seminári AKE 2008/2009.
čítať ďalej...

Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky

(dňa 19.1.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Predmetom druhého seminára AKE v aktuálnom ročníku bola prezentácia a diskusia na tému "Vzťah ekonómie a etiky. Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti".
čítať ďalej...

Harmonogram kurzu AKE 2008/2009

(dňa 17.1.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
V rámci druhého ročníka AKE sa realizuje deväť seminárov o témach, ktoré sú dôležité v ekonomickej teórii a zaujímavé aj z pohľadu ich aktuálnosti.
čítať ďalej...

Prvý seminár AKE 2008/2009

(dňa 10.1.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
V rámci programu prvého seminára boli účastníci oboznámení s časovým a vecným harmonogramom kurzu v 2. ročníku AKE a prebehla prezentácia a diskusia na tému "Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť".
čítať ďalej...

Esej potrebná na získanie certifikátu AKE 2008/2009

(dňa 20.12.2008 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Podmienkou získania certifikátu AKE 2008/2009 je odovzdanie eseje v požadovanom termíne a podľa stanovených formálnych a obsahových náležitostí.
čítať ďalej...

Odporúčaná literatúra AKE 2008/2009

(dňa 19.12.2008 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Základné zdroje literatúry a internetové stránky k seminárom AKE 2008/2009 odporúčam...
čítať ďalej...

Otvorenie Akadémie klasickej ekonómie 2008/2009

(dňa 24.10.2008 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Vysokou školou manažmentu otvárajú v stredu 29.10.2008 druhý ročník vzdelávacieho programu "Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009".
čítať ďalej...

Pozvánka na AKE 2008/2009

(dňa 29.9.2008 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa vzdelávací program Konzervatívneho insštitútu M. R. Štefánika "Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009".
čítať ďalej...

Akadémia klasickej ekonómie (AKE) pokračuje

(dňa 7.1.2008 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Som presvedčený, že prvým ročníkom AKE sa položil základ tradície cyklu pravidelných seminárov o ekonómii, na ktorých sa otvorene diskutuje o význame myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu (nielen) pre prax na Slovensku.
čítať ďalej...

Slávnostné ukončenie AKE 2007

(dňa 2.12.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Dňa 28. novembra 2007 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) v roku 2007.


čítať ďalej...

Diskusný portál AKE

(dňa 28.11.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
V závere 1. ročníka Akadémie klasickej ekonómie sme sa rozhodli spustiť nielen pre jeho účastníkov diskusný portál AKE. Cieľom portálu je predovšetkým vybudovať interaktívnu internetovú sieť ľudí, zaujímajúcich sa o ekonomické myslenie a klasický liberalizmus.
čítať ďalej...

Teoretický a praktický pohľad na význam peňazí

(dňa 20.11.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Súčasťou 8. seminára AKE bola prezentácia a diskusia na tému Rámcový teoretický a praktický pohľad na význam peňazí.
čítať ďalej...

Teoretický a praktický pohľad na význam peňazí

(dňa 10.11.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Súčasťou 8. seminára AKE bola prezentácia a diskusia na tému Rámcový teoretický a praktický pohľad na význam peňazí.
čítať ďalej...

Esej potrebná na získanie certifikátu AKE 2007

(dňa 7.10.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Podmienkou získania certifikátu AKE 2007 je odovzdanie eseje na tému "Význam myšlienok predstaviteľa (predstaviteľov) klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007" v požadovanom termíne a podľa stanovených formálnych a obsahových náležitostí.
čítať ďalej...

Vláda a financovanie jej činností (powerp. prezentácia)

(dňa 7.10.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Obrázky k témam seminárov AKE "Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí" a "Problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády" je možné si pozrieť prostredníctvom powerpointovej prezentácie.
čítať ďalej...

Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí

(dňa 6.10.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Súčasťou 6. seminára AKE bola prezentácia a diskusia k vymedzeniu vlády a verejných financií a k teoretickým a praktickým súvislostiam prístupov k určeniu úloh vlády v v ekonomike.
čítať ďalej...

Nositelia ekonomického myslenia

(dňa 6.10.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Pomôcť zorientovať sa v spleti rôznych ekonómov, ekonomických škôl a iných nositeľov ekonomického myslenia v historickom kontexte môže schéma, zoraďujúca významných predstaviteľov ich vzájomnom prepojení od napríklad Aristotela až Miltona Friedmana.
čítať ďalej...

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

(dňa 3.6.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Východiská a metódy práce Adama Smitha, kľúčové myšlienky jeho učenia a ich odkazy pre dnešok (nielen) v podmienkach Slovenska boli predmetom prezentácií a diskusií na 3. a 4. seminári AKE.
čítať ďalej...

Miesto klasickej ekonomickej školy a ich pokračovateľov

(dňa 26.3.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Obrazové zhrnutie predstaviteľov a hlavných prínosov klasickej ekonomickej školy, spolu s ich predchodcami a pokračovateľmi je možné si pozrieť v powerpointovej prezentácii, prezentovanej na 2. seminári AKE 28.februára 2007
čítať ďalej...

Podstata a princípy ekonómie

(dňa 18.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Čo a ako má ekonómia skúmať? Aké sú jej základné princípy/zákonitosti? Odpovede na tieto a iné otázky sú naznačené v poznámkach k 1. semináru Akadémie klasickej ekonómie z 31. januára 2007.
čítať ďalej...

1. seminár AKE

(dňa 2.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Súčasťou prvého seminára AKE bolo otvorenie kurzu na rok 2007, vyhlásenie výsledkov súťaže "Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko", informácia o harmonograme kurzu a prvý seminár na tému "Podstata a základné princípy ekonómie a ich využitie v praxi".
čítať ďalej...

Odporúčaná literatúra

(dňa 2.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Odporúčanú literatúru v podobe titulov kníh a internetových stránok na cyklus seminárov v rámci "Akadémie klasickej ekonómie" nájdete...
čítať ďalej...

Harmogram kurzu

(dňa 2.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Na rok 2007 je v rámci AKE naplánovaných 9 seminárov v mesiacoch január až jún a september až november. V júli a v auguste sa predpokladá individuálna diskusia účastníkov kurzu s koordinátorom ohľadne ich spracovávania eseje pre získanie certifikátu AKE.
čítať ďalej...

Akadémia klasickej ekonómie (AKE)

(dňa 1.2.2007 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Systém prirodzenej slobody s fungovaním neviditeľnej ruky trhu, sformulované Adamom Smithom sú základným stavebným kameňom, na ktorom stojí ekonómia a ekonomické zákonitosti v praxi. O tom a ďalších princípoch ekonómoie a ich využiteľnosti v praxi je cyklus seminárov...
čítať ďalej...

Akadémia klasickej ekonómie v roku 2007

(dňa 19.12.2006 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)
Do pozornosti dávam cyklus raz mesačne sa opakujúcich sa seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie, ktorý organizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v partnerstve s Vysokou školou manažmentu.
čítať ďalej...
Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.