Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Literatúra k predmetu "Princípy makroekonómie"

(dňa 1.10.2006 v sekcii VŠM / City University)

POVINNÁ LITERATÚRA

 1. HAZLITT, H. ([1946] 2005), Ekonomie v jedné lekci. Alfa Publishing. Praha. 2005; z originálu Economics in One Lesson. 1946.

 2. KATUŠCÁK, D. (2004), Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.“ Bratislava: ENIGMA

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

 1. SMITH, A. ([1776] 2001), Pojednání o podstatě a původu bohatství národů Liberální institut. Praha. 2001.

 2. HEYNE, P. (1991), Ekonomický štyl myslení. VŠE Praha, 1991.

 3. ROTHBARD, M. ([1993] 2005), Zásady ekonómie. Liberální institut. Praha, 2005; z originálu Man, Economy and State – A Treatise on Economic Principles. 1993.

 4. SALIN, P. (1993), Makroekonómia. Elita. Bratislava, 1993.

 5. HAYEK, F. A. ([1944] 2001), Cesta do nevoľníctva. NFAH. Bratislava; z originálu The Road to Serdom. London, 1944.

 6. FRIEDMAN, M.- FRIEDMANOVÁ, R. (2002), Svoboda volby. H&H Jinočany. 2002.

 7. FRIEDMAN, M. (1993), Kapitalismus a svoboda, Liberální institut, 1993.
 8. l
 9. BASTIAT, F. (1998), Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, 1998.
 10. ROTHBARD, M. (2001), Ekonomie státních zásahů, Liberální institut, 2001
 11. BUCHANAN, J.M. (1998), Verejné finance v demokratickém systému. Brno. Computer Press.

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

http://www.econlib.org...
http://www.econlibrary.com...
http://www.economyprofessor.com/library.ph...
http://www.nber.org/paper...
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/index.htm...
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3...
http://lawecon.lp.findlaw.com...
http://www.adamsmith.org...
http://www.fee.org...
http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=4&tid=4...
http://www.lucidcafe.com/library/96jun/smith.html#book...
http://www.ideachannel.com/Friedman.ht... http://www-hoover.stanford.edu/bios/friedman.htm...
http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/text/principlesgeneral.ht...
http://www.cato.org/pubs/pubs.htm...
http://www.heritage.org/Research/Economy/index.cf...
http://www.cerge-ei.cz/publications/working_papers...
http://minneapolisfed.org/research/gr...
http://www0.gsb.columbia.edu/faculty/fmishkin/research.htm...
http://www.mises.org...
http://www.mises.org/etexts/menger/principles.as...
http://www.financeauver.org...
http://www.libinst.cz/novinky.ph...
http://www.cutn.s...
http://www.etrend.sk...
http://www.statistics.s...
http://www.finance.gov.sk...
http://nbs.s...
http://cnb.c...

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.