Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Adam Smith: "Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov" ([1776], 1993)

(dňa 5.7.2006 v sekcii Knihy)

Kniha, známa pod skráteným názvom "Bohatsvto národov" je záklanou učebnicou pre každého študenta ekonómie.
Adam Smith v nej ako prvý komplexne popísal princípy (liberálnej) ekonómie, zasadzujúc sa za slobodný trh a obchod a minimálnu vládu. Celou knihou sa tiahne predovšetkým "niť neviditeľnej ruky trhu, prirodzeného poriadku trhu a prirodzenej slobody".

Adam Smith v knihe kriticky reagoval najmä na myšlienky toho času dominantného merkanitilizmu, presadzujúceho vládnu intervencionistickú politiku. Jeho kniha sa však stala argumentačnou bázou na obranu slobodného trhu proti akýmkoľvek reguláciám a zásahom vlád v každom čase. Kniha "Bohatstvo národov je dostupná v origináli na tomto linku.

Vďaka Liberálnímu Institutu z Prahy vyšlo toto dielo aj v českom jazyku, pričom objednať si ju možno tu.
Úvod Jiřiho Schwarza, Miroslava Ševčíka a Jana Pavlíka si môžete stiahnuť
pdf/smith_intro.pdftu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2022 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.