Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Euroústava proti (ekonomickému) pozdvihnutiu sa Európy

(dňa 8.7.2006 v sekcii Prednášky pre verejnosť)

V prednáške sa zameriava pozornosť na hlavné príčiny zaostávania subjektov v Európe:

 • prílišné prerozdeľovanie cez verejné financovanie, značný vplyv vlád v ekonomike a vysoká miera vládnej regulácie, nadmerná váha povinne vynucovanej sociálnej solidarity a garantovania sociálnych (nad)práv a
 • 2. zjednocovanie (harmonizovanie) ekonomických podmienok pre účely jednotného trhu a centralizovanie rozhodovaní zo štátnej na nadnárodnú, federálnu úroveň
  Upozorňujem na to, že prijatie euroústavy „zabetónuje“ tieto príčiny ekonomického zaostávania subektov v Európe do legislatívnej normy najvyššej právnej sily, ktorá je záväzná pre všetkých obyvateľov členských krajín EÚ.

  Euroústava je preto značným obmedzením konkurencie, tým aj akéhokoľvek potenciálneho ekonomického „zmŕtvychvstania“ v Európe z nasledovných dôvodov:

 • znamená dôležitý krok k politickej centralizácii rozhodovaní (aj) o ekonomických otázkach v krajinách EÚ, s posilnenými právomocami na úrovni centra a s možnosťami harmonizácie ostatných ekonomických podmienok a
 • prenáša systémové deformácie - ako sú široko definované a (centrom) garantované sociálna (nad)práva (nevyvážané zdrojmi a povinnosťami), regulácie na trhu tovarov a služieb, na trhu práce a podobne - z národných legislatív na celoeurópsku

  Ak si chce Európa zachovať šancu na skutočné ekonomické (a iné) pozdvihnutie a približovanie sa k USA a iným dynamicky sa vyvíjajúcim sa regiónom, tak by sme sa mali vrátiť ku koreňom bohatstva Západnej Európy – najmä k neobmedzovanej konkurencii s rôznosťou a k osobnej slobode s osobnou zodpovednosťou. Preto je opodstatnené sa zasadzovať za NEPRIJATIE akejkoľvek euroústavy, o to viac, keď je „okorenená“ aj spomínanými reguláciami a sociálnymi právami.

  Prednáška odznela na konferncii Konzervatívneho inštitútu "Prečo odmietnuť európsku ústavu" v Bratislave 11. októbra 2004 a je možné si ju stiahnuť v pdf formate tu.

 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.