Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Súhrnná ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť Slovenska

(dňa 2.7.2006 v sekcii Kapitoly v monografiách)

Kapitola Súhrnná ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť Slovenska je súčasťou knihy Inštitútu pre verejné otázky "Slovensko na ceste do neznáma", publikovanej v Bratislave v roku 2003.

Zameriava sa na identifikovanie a popísanie hlavných dlhodobých trendov (osobitne problémových) v ekonomike Slovenska a na rámcové prepodvedanie možného vývoja do budúcnosti, vrátane návrhov na dosiahnutie želateľného vývoja.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.