Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Ukončite politiku zákazov a príkazov

(dňa 29.3.2021 v sekcii články)

Po roku boja vlády s ochorením covid-19 sa kumulujú nielen jej ‚manažérske‘ zlyhania ako pri očkovaní, ale aj reštrikčné opatrenia, ktorými odkrajuje čoraz viac z našich slobôd. Chrlí zákazy a príkazy, ktoré spôsobujú nezamýšľané negatívne dôsledky.

Aktuálnym príkladom je zákaz vychádzania aj do prírody po 20. hodine. Ten znovu obmedzí pobyt ľudí v menej rizikovom vonkajšom prostredí a zlepšovanie ich imunity a naopak, núti ich viac ostávať v interiéroch, kde sú podstatne väčšie ohniská nákazy. Biofyzik a expert na aerosóly Gerhard Scheuch upozorňuje na absurdnosť zákazu vychádzania a hovorí, že „by bolo lepšie ľudí motivovať, aby vyšli von“.

Slobode pohybu bránia aj zákaz cestovania medzi okresmi a nedávno schválený zákaz vycestovať do zahraničia na dovolenku. Ako politické placebo vyvolávajú u ľudí ilúziu bezpečia, ktorá sa masovo šíri vďaka sociálno-inžinierskemu experimentu plošného a pod hrozbou postihov de facto vynucovaného testovania ľudí antigénovými testami. Zákaz vycestovania na zahraničnú rekreáciu výraznejšie podkope finančné možnosti cestovných kancelárií a podporí tieňovú ekonomiku.

Vláda týmto populistickým opatrením živí v ľuďoch závisť. Pripomeňme preto varovania Johna Stuarta Milla, že závisť je „najviac protispoločenská a najhoršia zo všetkých vášní“ a Alexisa de Tocquevillea, že „v ľudskom srdci je zhýralá chuť na rovnosť“, ktorá je „postavená na závisti“. Takúto predstavu o rovnosti vo výsledkoch vtláčala do hláv komunistická ideológia a aj v jej dôsledku je u mnohých na Slovensku zakorenená závisť. Dnes ju prehlbuje implicitne využívaná závisť pri presadzovaní kolektivistických predstáv na Západe i u nás, napríklad pod názvom „sociálna spravodlivosť“. Aj vďaka tomu sa množia návrhy na vyššie zdanenie bohatších, brzdiace zväčšovaný koláč bohatstva v spoločnosti.

Prosperitu a slobodu u nás významne podlamujú dlhotrvajúce zákazy a obmedzenia podnikania a inej zárobkovej činnosti. Vládne celoročné obmedzenia a niekoľkomesačné zavretie mnohých prevádzok v maloobchode, reštauráciách a iných službách spôsobujú pokles ich tržieb, neraz straty a postupne aj krach stále viac z nich. To negatívne vplýva na životy podnikateľov, ktorí ich roky budovali, ako aj na ich zamestnancov, rodiny a do určitej miery aj zákazníkov, využívajúcich ich produkty a vytvorené komunitné spoločenstvá. Okrem toho už takmer rok nemôžu vykonávať prácu umelci a iní ľudia, ktorých povolanie je spojené s hromadnými podujatiami.

Považujem za dôležité brániť šíreniu nebezpečného vírusu. Mám však obavy z dlhodobých negatívnych dôsledkov politiky nabaľujúcich sa zákazov a príkazov na životnú úroveň, slobodu a fungovanie spoločnosti. Jej pokračovanie by spôsobovalo nielen krach ďalších ľudí, ale aj menej reálneho podnikania a produktívneho zamestnávania, viac duševne a fyzicky chorých a odvrátiteľných úmrtí, či posilnenie tieňovej ekonomiky a odchod slobodnejších a podnikavejších zo Slovenska. Reálnym rizikom u ľudí ako „uvarených žiab“ je posilňovanie ich dôvery ku kolektivistickým a autoritatívnym prístupom.

Je preto najvyšší čas ukončiť takúto neúčinnú a škodlivú politiku zákazov a príkazov. Predpokladá to napríklad nepredlžovať dočasný núdzový stav a spolu s dodržiavaním základných hygienických pravidiel a masívnejším očkovaním otvárať ekonomiku a postupne rušiť aj ostatné reštrikcie. Znamená to tiež namiesto centrálnych a plošných prístupov adresnejšie, decentralizované a súkromné riešenia a namiesto politiky zákazov osobnú zodpovednosť.

Komentár bol uverejnený v časopise .týždeň 27.3.2021 tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.