Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Po vojne sme konkurovali Rakúsku. Dodnes sme ho nedobehli. Ekonóm porovnáva časy pred 89.

(dňa 18.11.2019 v sekcii Rozhovory a diskusie)

(foto: Jozef Jakubčo, SME)

Pýtal sa Martin Lindák, SME:

V čase Nežnej revolúcie ste ešte boli na strednej škole. Čo ste v tom čase robili?

Bol som študentom gymnázia v Martine. Do novembrových udalostí som sa aktívne zapájal. Robili sme napríklad diskusie s učiteľmi. Zároveň som sa zapájal aj do demonštrácií. Samozrejme, ešte som si vtedy plne neuvedomoval, čo Nežná revolúcia znamená.

Ako vnímate Nežnú revolúciu teraz s odstupom času?

Pre mňa to bol, čo sa týka spoločenských udalostí, doteraz najsilnejší pocit. November 1989 považujem zároveň za najdôležitejší historický dátum v slovenskej spoločnosti, ktorý je symbolom slobody. Zbavili sme sa pút socializmu a otvorila sa nám brána slobody a tiež zodpovednosti, ktorá s ňou súvisí.

Ako vyzerala slovenská ekonomika počas socializmu?

Na začiatok si treba uvedomiť, že celé hospodárstvo a ekonomická aktivita sa podriaďovala politickému rozhodovaniu pár ľudí na špičke, teda jednej štátostrane. Ľudia nemohli vlastniť výrobné prostriedky, nemohli podnikať, nebol oficiálne nijaký trhový proces, teda dopyt a ponuka. O všetko sa chcel starať štát.

(..)

Čo vy osobne považujete za najväčší dôkaz toho, že sa máme dnes lepšie ako za socializmu?

Pre mňa je to sloboda, a to celková - či už ekonomická alebo občianska. Bez nej by sme sa neposunuli a všetko o čom hovoríme by sme nemali. Dnes môžeme podnikať, hovoriť čo chceme, cestovať a voliť nohami, čo ľudia za socializmu oficiálne nemohli, ale pokúšali sa.

(..)

Je kapitalizmus najlepší systém pre spoločenskú a ekonomickú prosperitu?

Áno, kapitalizmus ako systém ekonomickej slobody spolu s podmienkami pre celkovú ľudskú slobodu je. Na rozdiel od socializmu ho považujem za predpoklad prosperity, fungovania spoločnosti a nutnú súčasť slobodnej spoločnosti. Tomu práve vďačíme za obrovský nárast bohatstva a celkovo životných podmienok na Západe za ostatných 200 rokov. A vďaka kapitalizmu aj výrazne klesla v ostatných desaťročiach absolútna chudoba vo svete, najmä v krajinách Južnej a Východnej Ázie a Latinskej Ameriky. Napriek tomu sa v rôznych štátoch v rôznej miere kapitalizmus obmedzuje a podkopáva, či už v podobe intervencií a prepojenia firiem na politikov, či nafukovaných vládnych výdavkov sociálnych štátov. A veľmi podobné je to aj so slobodou. Ako by povedal ekonóm Milton Friedman – „sloboda je vzácna a krehká rastlina“. A o tú sa treba starať – brániť ju a kultivovať.

Rozhovor bol zverejnený v Index SME 16.11.2019. Celý ho nájdete tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.