Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Cena za euro

(dňa 15.1.2019 v sekcii články)

Euro prežilo 20 rokov, deklarovaná dôvera občanov Slovenska k nemu je po 10 rokoch vysoká a v médiách prevažujú pozitívne hodnotenia oboch výročí. Pohľad na podstatu eura a eurozóny však odhaľuje ich systémové chyby, problémy a riziká.

Chyby sa odvíjajú od vytvorenia eura ako nástroja hlbšej centralizácie EÚ. Tú európski politici realizujú „salámovou metódou“ pod eufeministickým názvom „čoraz užšia únia“. Euro tak zaviedli ako jediné zákonné platidlo, nahradzujúce domáce meny a eurozónou vznikla menová únia európskych štátov s jednou centrálnou bankou a nekrytou menou, v ktorej majú vlády možnosť prenášať finančné záťaže na iných členov. Puto európskych politikov k takejto eurozóne determinuje zachraňovanie eura za každú cenu a garancie záchrany a udržania členských štátov v eurozóne. Jej fungovanie charakterizujú a problémy vyvolávajú politická centralizácia a intervencionizmus.

Týka sa to osobitne podporovania morálneho hazardu, tým finančnej nezodpovednosti, vlád a bánk. V takejto menovej únii bez reálnej hrozby defaultu jej členských štátov majú vlády motiváciu byť fiškálnymi čiernymi pasažiermi a prenášať záťaže aj na držiteľov eura, daňovníkov a voličov iných členských krajín. Euro zvyšuje ich motivácie k zadlžovaniu, o to viac keď majú garancie záchrany a pomoc od ECB.

Dvere transferovej únie tým otvorilo uplatňovanie bail-out princípu a nakupovanie štátnych dlhopisov ECB. Napríklad euroval odsunul záväzky zadlžených vlád a bremeno krytia v prípade ich nesolventnosti preniesol z bánk na daňovníkov eurozóny. Morálny hazard najviac vyvoláva ECB, ktorá drží nad vodou euro, štáty a banky. Príkladom je nedávne kvantitatívne uvoľňovanie, teda jej každomesačný nákup dlhopisov, prevažne štátnych, v objeme 2,6 biliónov eur.

Opatrenia prehlbujú dlhovú krízu, odsúvajú jej riešenie a dlhodobé negatíva zvyšujú. Zdrojmi problémov je i nerešpektovanie pravidiel, ich selektívny výklad a meniace sa pravidlá.

Dôsledkami sú enormný nárast verejných dlhov v eurozóne, neochota vlád šetriť, realizovať ekonomické reformy a ozdraviť bankový sektor, vytlačovanie úverov súkromnému sektoru a prehlbovanie cyklických výkyvov. Eurozóna ako transferová únia prispieva aj k rastu nacionalizmu, podkopávaniu hodnôt ako osobná zodpovednosť a ku koncentrácii moci. To sa zvýrazní v prípade ďalších krokov k fiškálnej a politickej únii.

Euro prežilo 20 rokov len vďaka masívnym intervenciám ECB a za cenu väčších problémov a hrozieb pre prosperitu, slobodu a peňaženky ľudí do budúcnosti. Môže ešte napáchať značné škody a eurozóna sa môže rozpadnúť v kontexte blížiacej sa recesie, vážnych finančných problémov Talianska a Francúzska a najmä budúceho eurofinancovania implicitných dlhov priebežných dôchodkových systémov. Slovenskí občania sú tak v pasci systémových problémov eura a pokusov regulátorov o záchranu eurozóny a jej členov.

Výzvou je odbúravať systémové príčiny problémov eurozóny. Začať by sa mohlo zákazom kvantitatívneho uvoľňovania a iných nákupov štátnych dlhopisov ECB aj na sekundárnom trhu, ukončením eurovalu a zákazom bail-out princípu, umožnením bankrotov štátov, bánk a vyviazania členského štátu z eurozóny. Za systémovú alternatívu považujem menovú konkurenciu akýchkoľvek mien alebo iných platobných prostriedkov, dosiahnutú odstránením všetkých prekážok slobodného trhu s peniazmi. Ak by sme vtedy boli v eurozóne, tak až na základe našich demonštrovaných preferencií pri slobode voľby mien by sa reálne ukázala miera našej dôvery k euru.

Peter Gonda, riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika.

Komentár bol uverejnený v časopise .týždeň 13.1.2019 tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.