Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Daňové preťaženie

(dňa 27.8.2018 v sekcii články)

Úvahy o „presune“ ministra financií Petra Kažimíra na post guvernéra NBS zatieňujú problémy súvisiace s daňami, ktoré by po ňom ostali. Tie nie sú v plnom rozsahu viditeľné aj preto, lebo ľudia väčšinou nevedia, o akej časti ich zárobkov za nich rozhoduje štát.

Aktuálne výsledky prepočtov European Investment Centre a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika sú výnimkou, ktorá ľuďom orientačne približuje to, koľko ich stojí správa, prevádzka a ingerencia verejného sektora. Daňové bremeno na Slovensku dosiahlo v roku 2017 podľa nich až 63 % k priemerným mzdovým nákladom a v ostatných rokoch stále rastie - oproti roku 2014 narástlo o 2,7 percentuálneho bodu.

Zamestnanec s priemernou hrubou mzdou 954 eur na mesiac a s celkovou odmenou (mzdovými nákladmi) 1328 eur tak v minulom roku znášal bremeno všetkých daní ako administratívne vynútených platieb vo výške 837 eur mesačne. Zostatok peňazí bol iba 491 eur, teda 37 % mzdových nákladov. O väčšine zarobených peňazí ľudí tak za nich rozhodujú politici a technokrati s rozhodovacími právomocami.

Zamestnanec s priemernou mzdou preto v roku 2017 pracoval na príjmové a majtekové dane, dane zo spotreby, ale aj z podnikania iných 230 dní, teda takmer osem mesiacov. Deň daňového odbremenenia, odkedy by už neplatil nijaké dane a zarábal by iba na seba a svoju rodinu, tým pripadol v tomto roku na 20. augusta.

Na rast daňového bremena budú v tomto a ďalšom roku pôsobiť napríklad daň z dividend, daň z neživotného poistenia a zvýšenie spotrebnej dane z tabaku, brzdené napríkad zrušením ekonomicky nezmyslených daňových licencií, ktoré presadil minister Kažimír v 2. Ficovej vláde. Zvyšovanie daňovej záťaže považujem za nezdôvodniteľné a neospravedlniteľné.

Vláde hrali do karát priaznivé okolnosti, napríklad rýchly ekonomický rast, pôsobiaci na rast daňových a odvodových príjmov. Tie sa len medzi rokmi 2014 a 2017 zvýšili až o necelých 4,4 miliardy eur a v tomto roku sa majú zvýšiť o ďalšiu 1 miliardu eur. Priaznivé rozpočtové vplyvy vláda použila namiesto šetrenia na čiastočné plátanie rozpočtových dier a v nemalej miere ich prejedla a rozpúšťa v ďalších výdavkoch.

Takéto daňové bremeno je devastačné pre daňovníkov a ekonomiku. Odoberá im veľkú časť ich vlastníctva a z rozhodovania o ich zárobkoch, deformuje a obmedzuje ich ekonomické rozhodnutia, kalkulácie a alokáciu zdrojov, významne znižuje ich disponibilné finančné prostriedky, úspory, investície a motivácie podnikať a pracovať. Zvyšuje tiež ceny, podkopáva prosperitu, zamestnávanie, zvyšuje závislosť ľudí od štátu, okresáva ich slobodu a prehlbuje veľký štát a priestor na korupciu.

Problémy daní a daňového preťaženia sa odvíjajú od nenásytného politického hladu po verejných výdavkoch a od rozsahu a vplyvu štátu. Vláda by preto mala realizovať úspory, redukovať nafúknutý štát, naštartovať systémové výdavkové reformy, deregulovať, vyrovnane alebo prebytkovo hospodáriť a znižovať verejný dlh, majetok, dane a daňové zaťaženie. Prispieť k tomu by mohol dlhodobejší tlak verejnosti a médií, opierajúci sa o informácie o celkovom daňovom bremene.

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a a spoluautor zverejňovania Dňa daňového odbremenenia na Slovensku.

Komentár bol uverejnený v časopise .týždeň 27.8.2018 tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.