Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Analýza dôchodkového systému na Slovensku (Gonda, P. - Jakoby, M. - Morvay, K. - Pätoprstý, V. - Reptová, O.)

(dňa 9.7.2006 v sekcii Štúdie a publikácie)

Cieľom publikácie Analýza dôchodkového systému na Slovensku (2002) je návrh na systémovú zmenu dôchodkového systému, podložený analýzou hlavných problémov v dôchodkovom systéme na Slovensku v čase spracovania publikácie a porovnanie s dôchodkovými systémai vo vybraných krajinách.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.