Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Enrico Colombatto: Morálne základy ekonómie slobodného trhu

(dňa 23.5.2015 v sekcii "ekonomické info")

Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa a prísť na CEQLS prednášku Enrica Colombatta "Morálne základy ekonómie slobodného trhu", ktorú bude mať 1. júna 2015 od 18.00 hod. v bratislavskom hoteli Park Inn Danube.

Enrico Colombatto je profesor ekonómie na Univerzite v Turíne (Università degli Studi di Torino), kde vyučuje „Základy tvorby politík“, „Medzinárodnú ekonómiu“ a „Rast a rozvoj“. Je tiež vedúci výskumu v Institut de Recherches Économiques et Fiscaless (IREF) a spolupracovník Geopolitical Information Service (GIS). Vo svojom výskume sa zameriava na ekonómiu rastu a rozvoja, vzťah práva a ekonómie a ekonómiu rakúskej školy. Titul Ph.D. z ekonómie získal na London School of Economics.

Je tiež členom vedeckého výboru IEL – doktorandského programu v odboroch právo a ekonómia a ekonómia inštitúcií, členom rady verejnej politiky v Mníchove a Berlíne (od roku 2001), členom správnej rady IREF (od roku 2002), členom akademickej poradnej rady Centre for the New Europe v Bruseli (od roku 2003). Je tiež vedeckým pracovníkom Mises Institute, Auburn (od roku 2003), členom výboru poradcov Centre on Entrepreneurial Innovation, Independent Institute, Oakland, Kalifornia (od roku 2005), pridruženým vedeckým pracovníkom Centre for the Rule of Law (od roku 2005) a členom akademickej poradnej rady švajčiarskeho Liberales Institut (od roku 2007).

Profesor Colombatto je autorom nasledovných kníh: Markets, Morals and Policy Making -- a New Defence of Free-Market Economics (2011), Law, Informal Rules and Economic Performance (2008), The Elgar Companion to the Economics of Property Rights (2004), L'immoralità no global (2003) a The Rational Foundations of Economic Behaviour (1996)

Viac o prednáške a možnosti prihlásenia sa na ňu je k dispozícii na webe KI tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.