Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

20. jún: Deň daňového oslobodenia

(dňa 30.6.2014 v sekcii E-texty)

Podľa tohtoročnej štúdie New Direction – The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 pripadá deň daňového oslobodenia (Tax Liberation Day) na Slovensku na 20. júna.

Je to rovnaký deň ako v minulom roku, aj keď základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca na Slovensku (podľa ktorého sa počíta tento deň) sa nepatrne zvýšilo zo 46,65 % v roku 2013 na aktuálnych 46,73% v pomere k mzdovým nákladom. Takéto zaťaženie slovenských zamestnancov daňou z príjmu, DPH a odvodmi je takmer o 1,5 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer v EÚ.

Medzi kľúčové zistenia štúdie patria fakty, že základné daňovo-odvodové zaťaženie typických zamestnancov v EÚ už piaty rok po sebe stúpa a že viac než polovica občanov EÚ (54,6 %) netvorí pracovnú silu. Tento podiel sa zvyšuje tak, ako starne európska populácia. Od roku 2010 sa podiel týchto občanov v EÚ zvýšil o 0,3 %. Pracujúci preto nesú na svojich pleciach čoraz ťažšie daňové bremeno.

Kalendár dní daňového oslobodenia za krajiny EÚ v konzistentnej a porovnateľnej metodike vyjadruje symbolické dátumy, do ktorého dňa v roku zarábajú príjmovo priemerní zamestnanci v jednotlivých krajinách len na porovnateľné dane a odvody. Umožňuje tiež porovnať ich základné daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ.

Tento kalendár tak odzrkadľuje iba porovnateľné minimum symbolických dátumov daňového oslobodeniaa porovnateľné minimum daňovo-odvodového zaťaženia priemerných zamestnancov v krajinách EÚ v danom roku. Nezachytáva priamo nepriaznivé dosahy daňových zmien zamerané na iných ako na zamestnancov a nevykazuje celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov v každej krajine.

V roku 2014 sú najmenej zaťažení cyperskí zamestnanci, ktorí odvodmi, daňou z príjmu a DPH financujú svoju vládu do 21. marca. Najviac sú zaťažení Belgičania, ktorí z odvodov a zmienených daní v priemere financujú vládu do 6. augusta. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo až na 17. mieste.

Slovenskí zamestnanci sú na tom od začiatku vykazovania dňa daňového oslobodenia horšie, keďže tento deň sa posunul zo 16. júna v roku 2010 (resp. 15. júna v roku 2011) na 20. jún a základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca vzrástlo z úrovne 45,2 % v roku 2011 na 46,7 % v pomere k mzdovým nákladom v roku 2014.

Metodika New Direction poukazuje na rastúce a vysoké základné daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku. Až 46,7-percentná záťaž priemerného zamestnanca daňou z príjmu, DPH a odvodmi v pomere k mzdovým nákladom patrí v daňovo a odvodovo preťaženej EÚ k viac daňami a odvodmi zaťaženým, pričom až 16 krajín EÚ má nižšie základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerných zamestnancov (viac graf nižšie).

Celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov na Slovensku je vyššie. Ak by sa zarátalo aj zaplatenie spotrebných daní, tak priemerný slovenský zamestnanec podľa výpočtu Nadácie F. A. Hayeka v roku 2014 odvedie na daniach a odvodoch až 51,4 % v pomere k mzdovým nákladom. A to nie je všetko. Povinné finančné zaťaženie zamestnancov dvíhajú aj viaceré miestne dane, koncesionárske poplatky a iné povinné finančné platby. Finančnou záťažou pre daňovníkov do budúcnosti sú tiež vzniknuté deficity verejných financií navýšené o úroky.

Ak by vláda skutočne chcela prispieť k prosperite a produktívnej zamestnanosti v spoločnosti, tak by sa mala stiahnuť a mala by podstatne uvoľniť priestor na súkromné iniciatívy, tvorbu produktívneho kapitálu a na odbúravanie mentality nárokovateľnosti a závislosti mnohých od „pomoci“ od štátu. Predpokladá to napríklad výrazné zmenšovanie verejných výdavkov, verejného dlhu a majetku, zasahovania vlády do ekonomických aktivít a životov ľudí, deregulovanie (napríklad trhu práce), vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie a tiež výrazné redukovanie daňovo-odvodového zaťaženia (napríklad odbúravaním jednotlivých odvodov a na nich naviazaných nárokov na verejné sociálne výdavky).

Peter Gonda

Autor je riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI). KI je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku.

Článok bol uverejnený ako blog na e-trende 20.6.2014. Dostupný je (aj s grafom a tabuľkou) tu.

Viac informácií o dni daňového oslobodenia a samotnú štúdiu nájdete na webstránke KI tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.