Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Ekonomické dopady vstupu Slovenska do EÚ (Gonda, P. - Barto, M. - Orná, E. - Reptová O.)

(dňa 10.7.2006 v sekcii Štúdie a publikácie)

Cieľom publikácie "Ekonomické dopady vstupu Slovenska do EÚ"(2002) je prezentovať verejnosti podstatné ekonomické dopady členstva Slovenska v EÚ na obyvateľov a podnikateľské subjekty, avšak (až na výnimky) z národohospodárskeho pohľadu. Potenciálne ekonomické dopady sa predkladajú ako podmienené mnohými faktormi vnútorného aj vonkajšieho vývoja (vrátane v EÚ). Naším zámerom nebolo v publikácii prezentovať vyčerpávajúci a statický zoznam možných plusov a mínusov členstva Slovenska v EÚ. Skúmajú sa vybrané a (podľa autorov) hlavné ekonomické aspekty členstva Slovenska v EÚ.

Aj keď by už po niekoľkých rokoch od vydania tejto publikácie bolo opodstatnené formulovať viaceré časti textu inak (najmä euro-skeptickejšie), má naďalej pre slovenských čitateľov nezanedbateľný informačný význam. Potvrdením toho bol veľký záujem o prvé aj druhé vydanie publikácie.

Šanca Slovenska významnejšie ovplyvniť budúcu podobu EÚ síce nie je veľká, verím však, že i táto publikácia prispeje k tomu, že aj na Slovensku budú silnieť hlasy na obranu tradičných hodnôt západnej civilizácie.

Za autorov publikácie Peter Gonda

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.