Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu

(dňa 1.6.2010 v sekcii "neekonomické info")

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) v partnerstve s Nadáciou F. A. Hayeka (NFAH) a v spolupráci s ďalšími expertmi z mimovládneho a komerčného súkromného sektora dňa 31. mája 2010 na tlačovej konferencii v Bratislave predstavil verejnosti dokument Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu. Autorsky sa na ňom podieľalo vyše tridsať expertov, medzi nimi zástupcovia KI, NFAH, M.E.S.A. 10, Health Policy Institute, Transparency International Slovensko, Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a mnohí iní odborníci (napríklad Ernest Valko, Milan Žitný a ďalší).

Dokument je súčasťou začínajúceho a dlhodobejšieho projektu a ako jeho prvý výstup je zverejnený a voľne dostupný na webstránke www.reformnavlada.sk.

Autori dokumentu prezentujú modelové systémové a uskutočniteľné programové vyhlásenie hypotetickej reformnej vlády, ktorého realizácia by maximálne možným spôsobom posunula Slovensko k slobodnej a prosperujúcej spoločnosti, kde sa dodržiavajú základné morálne pravidlá a zabezpečujú pravidlá pre udržateľné verejné financie. Ich ambíciou je priniesť odborné, razantné, vzájomne prepojené a technicky a finančne zrealizovateľné (nie nutne politicky priechodné) návrhy koncepčných zmien a praktických riešení problémov na Slovensku.

Predložený dokument napríklad predstavuje návrhy na razantné zoštíhlenie štátu, zredukovanie zásahov vlády do ekonomiky a spoločnosti a dosiahnutie a udržiavanie vyrovnaného hospodárenia s verejnými financiami. Tieto návrhy by v prípade ich realizácie mohli riešiť podstatu problémov slovenských verejných financií, ktoré vďaka veľkým rozpočtovým sekerám súčasnej vlády naberajú grécky smer.

Autori ponúkajú modelový program ako alternatívu k dnešnému, dlhodobo neudržateľnému, modelu rozmáhajúceho sa štátu a jeho zasahovania do životov a aktivít ľudí. Zámerom autorov je tak prostredníctvom neho iniciovať odbornú a argumentmi podloženú diskusiu o smerovaní Slovenska a konkrétnych riešeniach problémov, ako aj hodnotiť napríklad programové dokumenty vlád pohľadu miery ich reformnosti. Prezentovaný dokument môže byť zároveň aj zdrojom inšpirácie a sprievodcom pre zodpovedných politikov s odvahou na ceste razantného presmerovania podmienok na Slovensku čo najviac k slobodnej a prosperujúcej spoločnosti.

Peter Gonda, ekonóm KI a koordinátor projektu

V Bratislave dňa 31. mája 2010.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.