Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Charles Murray: Kolaps sociálneho štátu a európskeho sociálneho modelu

(dňa 3.5.2010 v sekcii "ekonomické info")

Na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika bude mať dňa 18. mája 2010 v Bratislave prednášku v rámci CEQLS akademický pracovník American Enterprise Institute Charles Murray. Témou jeho prednášky bude "Kolaps sociálneho štátu a európskeho sociálneho modelu"


Charles Murray je spoločenský vedec, spisovateľ a stály akademický pracovník na American Enterprise Institute for Public Policy Research, kde v súčasnosti predsedá výboru W. H. Brady pre kultúru a slobodu. Vyštudoval Harvard College v roku 1965 a titul Ph.D. získal v politológii na Massachusetts Institute of Technology v roku 1974.

V súčasnosti je považovaný za jedného z najvplyvnejších a najvýznamnejších amerických autorov v oblasti politickej filozofie, úlohy vlády a osobitne sociálnej reformy. V roku 2009 získal Cenu Irvinga Kristola, ktorá sa každoročne udeľuje jednotlivcom za ich výnimočné vedecké a praktické príspevky k zlepšovaniu vládnych prístupov alebo sociálnej starostlivosti.

Charles Murray prvýkrát upútal celoštátnu pozornosť v roku 1984 publikáciou Losing Ground: American Social Policy in 1950-1980 (1984), ktorá bola považovaná za intelektuálny základ pre zákon o reforme sociálneho systému v USA z roku 1996. V roku 1994 mu vyšla kniha The Bell Curve (1994), ktorú napísal s Richardom J. Hernsteinom a ktorá sa stala podľa New York Times bestsellerom. Táto kniha vyvolala kontroverzné diskusie kvôli jej analýze úlohy IQ vo formovaní spoločenských vrstiev v USA. Charles Murray objasnil v ďalšej knihe In Our Hands: A Plan to Replace the Welfare State (2006) neefektívnosť vládnych redistribučných plánov a navrhol v nej radikálne nový prístup k sociálnej politike. Jeho najnovšia kniha Real Education: Four simple truths for bringing America´s schools back to reality (2008) poskytuje rámec pre zmenu toho, čo rodičia by mali požadovať od vzdelávacieho systému.

Viac o Charlesovi Murraovi, o jeho prednáške a o možnosti prihlásenia sa na ňu je možné nájsť na stránke Konzervatívneho inštiútu tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.