Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Richard Epstein: Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti

(dňa 10.3.2010 v sekcii "ekonomické info")

Na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika príde na Slovensko a bude mať dňa 22. marca 2010 v Bratislave a 25. marca 2010 v Košiciach verejnú prednášku v rámci CEQLS profesor práva Richard Epstein Témou jeho prednášok sú "Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti".


Richard Epstein je profesor práva James Parker Hall na University of Chicago, na ktorej vyučuje od roku 1972. Je zároveň Peter and Kirstin Senior Fellow na Hoover Institution od roku 2000. Je hosťujúcim profesorom na právnickej fakulte New York University od roku 2007. Richard Epstein získal titul LL.D., h.c. od univerzity v Gente v roku 2003. Je tiež členom Americkej akadémie umení a vied a riaditeľom John M. Olin programu právo a ekonómia.

Prof. Epstein je v súčasnosti považovaný za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších klasicko-liberálnych mysliteľov v oblasti právnej teórie a osobitne práva a ekonómie. Vo svojej akademickej a publikačnej činnosti sa venuje napríklad témam ako ústavné právo, pracovné právo a právo týkajúce sa vlastníckych práv a zdravotníctva, antitrustové právo a zdaňovanie.

Richard Epstein je autorom mnohých vplyvných kníh a článkov na široké spektrum právnych a interdisciplinárnych tém. Spomedzi kníh možno spomenúť napríklad:
- Supreme Neglect: How to Revive the Constitutional Protection of Property Rights (Oxford 2008);
- Antitrust Decrees in Theory and Practice: Why Less Is More (AEI 2007);
- Overdose: How Excessive Government Regulation Stifles Pharmaceutical Innovation (Yale University Press 2006);
- How Progressives Rewrote the Constitution (Cato 2006);
- Cases and Materials on Torts (Aspen Law & Business; 8th ed. 2004);
- Skepticism and Freedom: A Modern Case for Classical Liberalism (University of Chicago 2003);
- Cases and Materials on Torts (Aspen Law & Business; 7th ed. 2000);
- Principles for a Free Society: Reconciling Individual Liberty with the Common Good (Perseus Books 1998)
- Mortal Peril: Our Inalienable Rights to Health Care (Addison-Wesley 1997);
- Simple Rules for a Complex World (Harvard 1995);
- Bargaining with the State (Princeton 1993);
- Forbidden Grounds: The Case against Employment Discrimination Laws (Harvard 1992);
- Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain (Harvard 1985);
- Modern Products Liability Law (Greenwood Press 1980).

Viac o profesorovi Sotovi, o prednáške a o možnosti prihlásenia sa na ňu je možné nájsť na stránke Konzervatívneho inštiútu tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.