Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Sociálna politika (2004, [spoluautor: Ondrej Dostál])

(dňa 7.8.2006 v sekcii Kapitoly v monografiách)

V kapitole "Sociálna politika", publikovanej v knihe "Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti." prinášame informácie o základných charakteristikách sociálnej politiky na Slovensku v roku 2004. a analýzu efektov opatrení prijatých v roku 2003, ako aj ďalších opatrení v roku 2004 v oblastiach: riešenie nezamestnanosti a sociálnych súvislostí trhu práce, pomoc chudobným a ľuďom v sociálnej núdzi, sociálna podpora rodín s deťmi, dôchodkové a nemocenské poistenie.

Peter Gonda, Ondrej Dostál, autori kapitoly "Sociálna politika".

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.