Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Jesús Huerta de Soto: Finančná kríza a ekonomická recesia

(dňa 8.9.2009 v sekcii "ekonomické info")

Na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika príde na Slovensko a bude mať dňa 28. septembra 2009 v Bratislave verejnú prednášku v rámci CEQLS profesor ekonómie Jesús Huerta de Soto. Témou jeho prednášky je "Finančná kríza a ekonomická recesia".

Jesús Huerta de Soto pôsobí od roku 2000 ako profesor politickej ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride. Tituly PhD. z ekonómie a práva získal na Univerzite Complutense v Madride. Je tiež aktuárom a držiteľom titulu MBA na Stanfordskej univerzite. Profesor Huerta de Soto je členom Mont Pelerinskej spoločnosti, Kráľovskej ekonomickej spoločnosti v Londýne, Americkej ekonomickej asociácie a španielskej, portugalskej a švajčiarskej asociácie aktuárov. Bola mu udelená Medzinárodná cena kráľa Juana Carlosa za ekonómiu (Madrid, 1983), Cena Adama Smitha (Brusel, 2005) a Pamätná cena Franza Cuhela pre výnimočnosť v ekonomickom vzdelávaní (Praha, 2006). Jesús Huerta de Soto je v súčasnosti považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov rakúskej ekonomickej školy. Publikoval množstvo vedeckých prác a článkov na témy súvisiace s jeho odborným zameraním, najmä v oblasti peňazí, bankovníctva, hospodárskych cyklov a ekonomickej analýzy socializmu. Do pozornosti dávam najmä jeho knihu Money, Bank Credit and Economic Cycles (2006, 2009), ktorá vyšla aj v českom jazyku pod pod návom Peníze, banky a hospodářské krize (2009).

Viac o profesorovi Sotovi, o prednáške a o možnosti prihlásenia sa na ňu je možné nájsť na stránke Konzervatívneho inštiútu tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.