Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Verejné financie (2004)

(dňa 8.8.2006 v sekcii Kapitoly v monografiách)

V kapitole "Verejné financie", publikovanej v knihe "Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti", prezentujem hodnotenie vývoja vo verejných výdavkoch, vo verejných príjmoch, v celkovom hospodárení verejnej správy a vo verejnom dlhu v roku 2004, a to v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Zároveň naznačujem aj pravdepodobný vývoj vo verejných financiách v rokoch 2005 až 2007, pričom vychádzam z Ministerstvom financií SR vypracovaného rozpočtu verejnej správy na uvedené tri roky. Osobitne tiež upozorňujem na problémy a riziká vo verejných financiách Slovenska v dlhodobejšej perspektíve.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.