Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

O rizikách sporenia na dôchodok

(dňa 7.7.2009 v sekcii Rozhovory a diskusie)

[Peter Hanák, anketa Hospodárskych novín, 1.7.2009]

Nižšie prikladám moje odpovede na otázky Petra Hanáka Hospodárskych novín v rámci ankety Ekonomickí analytici hovoria aj o rizikách sporenia na dôchodok

1. Má podľa vás druhý pilier zmysel?

Hlavný zmysel súkromného dôchodkového sporenia vidím v tom, že prispieva k tvorbe vlastníctva kapitálu ľudí na financovanie ich dôchodkov, vyjasneniu vlastníckych vzťahov a motivácii niesť zodpovednosť za svoje dôchodky, namiesto spoliehania sa na vládu a iných. Praktická podoba ako kapitalizačného a vládou nadmerne regulovaného druhého piliera znižuje jeho principiálny zmysel odpútavania sa od vlády a politických zásahov a čoraz viac obmedzuje a paralyzuje jeho finančný zmysel a funkčnosť. Systémové a funkčné riešenie by bolo zaviesť pre nových účastníkov dôchodkový systém bez verejného priebežného financovania a povinne kapitalizačného sporenia, postaveného na súkromnom a dobrovoľnom financovaní a zabezpečení dôchodkov a adresne garantovanom existenčnom dôchodku z daní.

2. Ako hodnotíte riziko sporenia v druhom pilieri?

Za najväčšie riziko v čoraz viac regulovanom II. pilieri považujem nízku výnosnosť (resp. reálnu nevýnosnosť) aktív ako cenu za vládou garantovanú bezpečnosť, dosiahnutú odbúravaním prirodzeného finančného rizika spojeného s vyšším výnosom. Pri dominantnom investovaní DSS do štátnych cenných papierov a takmer bez investícií do akcií to pri inflačných tlakoch v eurozóne môže priniesť reálne znehodnocovanie úspor dôchodkových sporiteľov. Toto riziko je primárne dôsledkom politického zasahovania, ktoré je však menšie ako vnútorne zabudované politické riziko v prvom pilieri. Ten predstavuje aj reálne riziko neudržateľnosti dnešnej úrovne dôchodkov ku mzde a ekonomicky nezdôvodniteľnej zásluhovosti, napríklad bez podstatného zvyšovania veku odchodu do dôchodku alebo zvyšovania odvodov na dôchodkové zabezpečenie.

Prevzaté z Hospodárskych novín dňa 1.7.2009, uverejnené tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.